Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CHICAGO 600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CHICAGO 600. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CHICAGO 600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CHICAGO 600 te teleladen.


BLAUPUNKT CHICAGO 600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5202 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CHICAGO 600 (3119 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CHICAGO 600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Radio Navigation Chicago 600 Gebruiksaanwijzing Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 13 12 11 7 10 8 9 1 Toets MENU 6 Reset-toets Hoofdmenu oproepen In het hoofdmenu: menu van de actieve bron oproepen 2 Toets MAP Oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het apparaat weer instellen. Alle persoonlijke instellingen gaan verloren! 7 Afdekklep 8 SD-kaartlezer Navigatie oproepen Tijdens navigatiefunctie: menu van de actieve bron oproepen 3 Microfoon 4 Draai-/drukknop Toegang alleen bij geopende afdekking 9 Front-AV-IN-bus (bron AV-IN 1) Toegang alleen bij geopende afdekking : Front-USB-bus (bron USB 1) Kort indrukken: apparaat inschakelen In bedrijf: audiobron onderdrukken (mute) Lang indrukken: apparaat uitschakelen Draaien: volume instellen 5 Infrarood-ontvanger Toegang alleen bij geopende afdekking ; Knop Display Uitschakelen van het display < Touchscreen bedieningsinterface = Micro-SD-kaartlezer voor navigatiedata Toegang alleen bij geopende afdekking 2 Inhoud Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Verkeersveiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Algemene veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Reinigingsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Afvoerinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Afhankelijk van de afstand tussen start en bestemming kan de routeberekening enige tijd duren. u U kunt uit één van de vier voorgedefinieerde categorieën Petrol station (Tankstation), Parking (Parkeren), Restaurant en Accommodation (Accommodatie) een bijzondere bestemming selecteren of zelf zoeken. 8 Navigatie u Druk bijv. Er wordt een lijst met tankstations in de omgeving van het voertuig weergegeven. De tankstations zijn daarbij gesorteerd naar afstand tot het voertuig. Routeopties voor de routegeleiding aanpassen u Roep het navigatiemenu op. (Meer. . . ). u Kies een tankstation uit de lijst door op een positie in de lijst te drukken. Het tankstation wordt op de kaart weergegeven. u Druk op Settings (Instellingen). Het instellingenmenu voor de navigatie wordt weergegeven. u Druk op Next (Volgende). (Vertrek!), om de routegeleiding te starten. u Druk op de knop [ ], om de tweede pagina weer te geven. De route-instellingen worden weergegeven. Routeopties instellen In de routeopties worden voertuigtype, de soort route (snel, kort, dynamisch) alsmede parameters ingesteld die het apparaat nodig heeft om de route volgens uw vereisten te berekenen. U stelt deze route-opties in bij de eerste configuratie van de navigatie, maar kunt deze echter voor elke routegeleiding veranderen. u Wijzig eventueel de instellingen. u Druk net zo vaak op Back (Terug) totdat het navigatiemenu weer wordt weergegeven. 9 Navigatie Routeopties tijdens de routegeleiding veranderen u Druk tijdens een routegeleiding op de knop More (Meer). De kaartinstellingen worden weergegeven. u Druk op Route Settings (Route-Instellingen). De routegeleiding wordt weer getoond. u Wijzig eventueel de instellingen. u Druk net zo vaak op Back (Terug) totdat het navigatiemenu weer wordt weergegeven. Opmerking: U kunt de kaartinstellingen ook tijdens de routegeleiding veranderen: Druk tijdens een routegeleiding op de knop More (Meer). De routegeleiding wordt weer getoond. u u u u Kaartinstellingen Met de kaartinstellingen kunt u de weergavemodus (2D of 3D), de kijkhoek van de kaart, de kleuren alsmede de weergave van gebouwen en oriëntatiepunten op de kaart instellen. Daarnaast kunt u voor categorieën van bijzondere bestemmingen instellen of deze op de kaart moeten worden weergegeven, bijv. Het instellingenmenu voor de navigatie wordt weergegeven. u Druk op de knop [ ], om de tweede pagina weer te geven. u Druk op Map Settings (Kaartinstellingen). 10 Mediaweergave USB/SDHC/iPod Mediaweergave USB/SDHC/iPod Basisinformatie U kunt met de Chicago 600 MP3- of WMA-bestanden op USB-datadragers en SDHC-kaarten afspelen. Daarnaast kunt u films en beelden van USB-datadragers en SDHC-kaart op het display of een aangesloten monitor (Rear Seat Entertainment - RSE) weergeven. De weergave van films en foto's is vanwege veiligheidsredenen op de ingebouwde monitor alleen bij stilstaand voertuig en aangetrokken handrem toegestaan. De kabel "BRAKE" moet aan de handremaansluiting van het voertuig worden aangesloten (zie aansluitschema achter in deze handleiding). De filmweergave op een externe monitor is ook tijdens de rit mogelijk. Opmerking: Blaupunkt kan geen garantie geven voor het optimaal functioneren van alle op de markt leverbare USB-datadragers en SD-kaarten. [. . . ] Het instellingen menu wordt weergegeven, het submenu General (Algemeen) is geactiveerd. Tijd De volgende instellingen zijn mogelijk: Date ­ Datum instellen Clock mode ­ Selectie tussen 12- en 24-uurs modus Time ­ Tijd instellen Klankkleur u Roep met de knoppen in het onderste deel van het instellingenmenu de submenu's op. Algemeen De volgende instellingen zijn mogelijk: Radio region ­ Ontvangstregio voor radio-ontvangst kiezen. Background light off ­ Wanneer deze waarde is ingesteld, wordt het display van de radio steeds na 10, resp 20 seconden zonder gebruik volledig uitgeschakeld. Dimmer mode ­ Displayhelderheid instellen Beep ­ Bevestigingstoon in-/uitschakelen Wallpaper ­ Achtergrondafbeelding voor de menu's kiezen. U kunt ook eigen afbeeldingen kiezen, welke u op de Micro-SD-kaart heeft opgeslagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CHICAGO 600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CHICAGO 600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag