Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD52. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CASABLANCA CD52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD52 te teleladen.


BLAUPUNKT CASABLANCA CD52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (251 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CASABLANCA CD52 annexe 1 (560 ko)
   BLAUPUNKT CASABLANCA CD52 (904 ko)
   BLAUPUNKT CASABLANCA CD52 (592 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CASABLANCA CD52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 269 NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Voor uw veiligheid Over deze handleiding Lees deze handleiding en vooral het volgende hoofdstuk "Voor uw veiligheid" volledig door, voordat u het apparaat gebruikt!Houdt bovendien de volgende handleidingen aan: · CD-wisselaar, voor zover aanwezig · Afstandsbediening, voor zover aanwezig Wanneer u het apparaat zelf inbouwt U mag het apparaat alleen inbouwen, wanneer u ervaring heeft met de inbouw van autoradio's en bekend bent met het elektrische systeem van het voertuig. In het apparaat bevindt zich een Class-1-laser, die onzichtbare laser uitstraalt, die uw ogen kan verwonden. Bedien het apparaat uitsluitend wanneer de verkeerssituatie dit toelaat. [. . . ] MIX REPEAT TRAFFIC Sneltoets Instelmogelijkheid Inschakelen (MIX CD) Uitschakelen (MIX OFF) Inschakelen (REPEAT TRACK) Uitschakelen (REPEAT OFF) Inschakelen (TRAFFIC INFO ON) Uitschakelen (TRAFFIC INFO OFF) zie ook Pagina 281 Pagina 282 Pagina 293 Pagina 297 Pagina 297 7 8 9 TEKST SCROLL < ; Inschakelen (CD TEXT ON) Uitschakelen (CD TEXT OFF) Inschakelen (SCROLL ON) Uitschakelen (SCROLL OFF) 296 Geïntegreerde CD-speler bedienen · "CD TEXT ON": de CD-tekst wordt in de inforegel 2 E weergegeven. Lichtkrant voor CD-tekst in-/uitschakelen (SCROLL) Het apparaat kan CD-tekst statisch of als lichtkrant (scroll) weergeven. Om de weergave van CD-tekst te veranderen: Druk op de sneltoets ; (naast "SCROLL"). De CD-tekst-weergavestatus wordt kort in de hoofdregel A weergegeven: · "SCROLL ON": CD-tekst wordt als lichtkrant weergegeven, wanneer de CD deze functie ondersteunt, de weergave van CD-tekst is ingeschakeld (zie voorgaan- 297 NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS CD-tekstweergave in-/uitschakelen (TEXT) Sommige CD's ondersteunen de weergave van tekstinformatie van artiest, album, titel etc. Om de weergave van CD-tekst in-/uit te schakelen: Druk op de sneltoets < (naast "TEXT"). De CD-tekststatus wordt kort in de hoofdregel A weergegeven: de paragraaf) en de CD-tekst niet in de inforegel 2 E past. · "SCROLL OFF": CD-tekst wordt niet als lichtkrant weergegeven. Wanneer de CD-tekst niet in de inforegel 2 E van het display past, verschijnt deze onvolledig. ENGLISH DEUTSCH MP3-/WMA-speler bedienen MP3-/WMA-speler bedienen Nadat u een medium met MP3- of WMA-bestanden (CD, MMC-/SDkaart of USB-stick) heeft geplaatst (zie pagina's 274 en 275) en voor de eerste keer als audiobron heeft gekozen (zie pag. De weergave begint. MIX OFF MIX FOLDER MIX ALL MP3 SRC Europe - Final Co 12:45 FILE: BEATLES - YELLOW REPEAT OFF REPEAT DIR TRAFFIC INFO OFF REPEAT TRACK TRAFFIC INFO ON Afk. MIX Sneltoets MIX REPEAT TRAFFIC MP3 SHOW ALL SCROLL INFO SCROLL ON SCROLL OFF FILE. . . DIR. . . SONG. . . ARTIST. . . ALBUM Instelmogelijkheid Bestanden uit de map (MIX FOLDER) resp. "DISC 01") · of de naam van de CD (deze kunt u invoeren, zoals in de volgende paragraaf beschreven) · of een lege positie, wanneer de betreffende plaats in het magazijn leeg is. Opmerking: Indien uw CD-wisselaar meer dan vijf CD's in het magazijn heeft, drukt u op de sneltoets :, die zich telkens naast de menuopties "NEXT" en "PREVIOUS" bevindt, om tussen de weergave van de eerste vijf en de laatste vijf CD's om te schakelen. De naam van een CD in het magazijn van de CD-wisselaar veranderen (CD NAME) U kunt iedere CD, die zich in de CD-wisselaar bevindt, een naam geven. Kies in het CD-overzicht de CD, aan welke u een naam wilt toekennen, zoals in de voorgaande paragraaf beschreven. Druk op de NEXT-toets 6, om het display van de CD-wisselaar weer te geven. Druk meerdere malen op de kanteltoets 3 op of , om het knipperende teken te veranderen. Druk op de kanteltoets 3 op , om naar het volgende teken over te gaan. Druk op de OK-toets A, om de tekstinvoer af te sluiten en de ingevoerde naam op te slaan. Opmerking: Om de tekstinvoer te beëindigen, zonder de naam te wijzigen, drukt u op de ESC-toets @. 303 NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Basisinstellingen in het instel-menu veranderen Om de naam van de actuele CD te wissen: Houdt u de sneltoets < (naast "CLEAR CD") langer dan 2 seconden ingedrukt. Om de naam van alle CD's, die zich in het magazijn van de CD-wisselaar bevinden te wissen: Houdt u de sneltoets < (naast "CLR ALL") langer dan 2 seconden ingedrukt. In de hoofdregel A wordt kort "CLEARING" weergegeven. Basisinstellingen in het instel-menu veranderen Met het instelmenu kunt u principiële apparaatfuncties, zoals bijv. [. . . ] In playlists wordt de volgorde bepaald, waarin bepaal325 NEDERLANDS ITALIANO AF ­ alternatieve frequentie De reikwijdte van UKW-zenders is beperkt. Daarom worden UKWradioprogramma's over verschillende frequenties verdeeld. Wanneer de ontvangst slecht wordt, omdat het voertuig het ontvangstbereik van een frequentie verlaat, dan kan de tuner automatisch overgaan naar de best te ontvangen frequentie. Mass Storage Device ­ massageheugen Formaat voor geheugenmedia, die permanent grote hoeveelheden data kunnen opslaan, zoals bijv. USB-media (USB-stick of -harde schijf). FRANÇAIS ID3-tags ID3-tags bevatten extra informatie over MP3-bestanden (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CASABLANCA CD52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CASABLANCA CD52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag