Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD51. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CASABLANCA CD51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD51 te teleladen.


BLAUPUNKT CASABLANCA CD51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (317 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CASABLANCA CD51 INSTALLATION INSTRUCTION (250 ko)
   BLAUPUNKT CASABLANCA CD51 (1508 ko)
   BLAUPUNKT CASABLANCA CD51 INSTALLATION INSTRUCTION (250 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CASABLANCA CD51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 123 Weergave van lichtkranten kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Weergave onderbreken (PAUSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Weergave van cd-wisselaar . [. . . ] Of Druk op een van de toetsen 1 - 6 > om het onder de desbetreffende voorkeuzetoets opgeslagen programmatype te kiezen. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Druk op toets Programmatype opslaan onder de voorkeuzetoetsen Kies een programmatype met de toetsen of :. Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of 122 Houd de gewenste voorkeuzetoets : 1 - 6 > langer dan twee seconden ingedrukt. RADIOWEERGAVE DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets 1 - 6 >. Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. HICUT in- en uitschakelen "SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "SHARX OFF" betekent geen wisseling van bandbreedte. Druk op toets MENU : of OK ;. Weergave van lichtkranten kiezen Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-signaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. U kunt de weergave van `lichtkranten' uitschakelen voor zenders die u onder de voorkeuzetoetsen hebt geprogrammeerd. Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "HICUT" op het display verschijnt. Houd de RDS-toets 4 ingedrukt totdat "NAME FIX" op het display verschijnt. Druk op toets of : om HICUT in te stellen. "HICUT 3" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Om de weergave van lichtkranten weer mogelijk te maken houdt u de RDS-toets 4 ingedrukt totdat "NAME VAR" op het display verschijnt. Let op: Wanneer u een reeds geprogrammeerde zender instelt via een andere functie dan SCAN of de zoekdoorloop, worden de `lichtkranten' wel weergegeven. Druk op toets MENU 8 of OK ;. Storingsafhankelijke wisseling van bandbreedte (SHARX) Met de SHARX-functie kunt u storing door aangrenzende zenders in zeer hoge mate uitsluiten. SHARX in- en uitschakelen Display instellen U kunt tijdens radioweergave kiezen tussen permanente weergave van de kloktijd of permanente weergave van de naam van de zender resp. voorwaarts: Houd een van de -toetsen : ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint. Willekeurige weergave van de titels (MIX) Druk op toets 5 MIX >. Op het display verschijnt kort "MIX CD", het MIX-symbool is verlicht. MIX beëindigen Druk opnieuw op toets 5 MIX >. "MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt. 125 CD-WEERGAVE Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". SCAN beëindigen, titel verder beluisteren Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 1 >. Op het display verschijnt "PAUSE". De weergave wordt voortgezet. Wisselen van displayweergave Om te wisselen tussen de weergave van titelnummer en kloktijd, titelnummer en verstreken speeltijd of titelnummer en cd-naam houdt u / DIS 7 een- of meertoets maals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste aanduiding op het display verschijnt. Om het scannen te beëindigen drukt u op de OK-toets ;. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Titels herhalen (REPEAT) Wanneer u een titel wilt herhalen, drukt u op toets 4 RPT >. "REPEAT TRCK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool is verlicht. REPEAT beëindigen Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen, drukt u op toets TRAF ?. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie". Cd's een naam geven Om uw cd's beter te kunnen herkennen hebt u met uw autoradio de mogelijkheid om dertig cd's een individuele naam te geven. [. . . ] Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". Equalizer instellen Druk op de DEQ-toets <. Kies "DIGITAL EQ" met toets :. of Kies de equalizer die u wilt instellen met toets of : "USER EQ1", "USER EQ2" of "USER EQ3". Beluister de cd. Beoordeel de klank naar uw eigen ideeën. Kies het filter met toets of :. of Lees nu in de "Hulptabel voor het instellen van de equalizer" de informatie onder "Klankindruk". Stel het niveau in met toets Stel de waarden voor de equalizer in zoals beschreven onder "Maatregel". Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op de OK-toets ; en dan op toets of :. Equalizer in- en uitschakelen Om de equalizer in te schakelen houdt u toets DEQ < ingedrukt totdat EQ op het display verschijnt en kort "EQ ON" wordt weergegeven. Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op de DEQtoets <. Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets DEQ < ingedrukt totdat EQ van het display verdwijnt en kort "EQ OFF" wordt weergegeven. 134 EQUALIZER U kunt ook vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres: CLASSIC POP JAZZ ROCK TECHNO SPEECH Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CASABLANCA CD51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CASABLANCA CD51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag