Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD50. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CASABLANCA CD50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CD50 te teleladen.


BLAUPUNKT CASABLANCA CD50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1359 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CASABLANCA CD50 annexe 1 (326 ko)
   BLAUPUNKT CASABLANCA CD50 (1557 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CASABLANCA CD50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 66 54 Belangrijke aanwijzingen Verkeersveiligheid Als bestuurder moet u uw volle aandacht op het verkeer op de weg richten. Gebruik daarom uw autoradio altijd zó, dat u steeds alert op de aktuele verkeerssituatie kunt blijven reageren. Het is raadzaam om in moeilijke verkeerssituaties uw toestel niet te bedienen. Bedenk dat u al bij een snelheid van 50 km/ h in één sekonde bijna 14 meter aflegt. [. . . ] De volgende display-instellingen kunnen slechts samen met CD-Changers worden gebruikt, die een tijdsignaal naar het toestelsturen zoals CDC A03, F03 (niet mogeligk met CDC-M1 en CDC-M3). DCS-toets indrukken - op tuimelschakelaar / F zo vaak indrukken tot op het display "TIME ON" of "TIME OFF" verschijnt. Tuimelschakelaar << >> G voor het omzetten van de Time (OFF of ON). Tenslotte op toets DSC 5 drukken. * Ruisonderdrukkingssysteem in licentie van Dolby Laboratories geproduceerd. Het woord Dolby en het symbool van de dubbele D zijn de handelsmerken van Dolby Laboratories. 8 MTL - Metal Om chroomdioxyde (CrO2) en metaalpigment (Metal) cassettes af te spelen moet op MTL worden gedrukt. 9 - Autoreverse Op toets drukken - het andere spoor van de cassette wordt afgespeeld. TR1-PLAY - kant A of 1 TR2-PLAY - kant B of 2 58 59 PORTUGUES Verdere informatie vindt u in de handleiding van uw CD-wisselaar. ESPAGÑOL > SRC - Source Hiermee kan op de CD-Changer omgeschakeld worden. Op het Display verschijnt de Disc/Track - of het TrackTime-indikatie (al naargelang de instelling in DSC). G << >> Tuimelschakelaar voor kiezen CD Toets rechts indrukken volgende CD Toets links indrukken vorige CD SVENSKA NEDERLANDS Dat betekent: TIME OFF - op het display verschijnt het CD-nummer en het titelnummer (CD-titel-indikatie) b. v. "D10-TR12" betekent dat op de 10de CD titel nummer 12 gespeeld wordt. "05. 45" betekent dat de titel 5 minuten en 45 seconden gespeeld werd. Wanneer de CD of de titel moet worden gewisseld, moet de tuimelschakelaar door aantikken kort op het CD-titelindikatie omgeschakeld worden. Met de tuimelschakelaar << >> G stelt u zender/frekwentie in. Programmeer de frekwentie door: op de betreffende voorkeuzetoets te drukken (zo lang tot de geluidsonderdrukking weer is opgeheven). Naast de geprogrammeerde zenders blijft in elke golfband de als laatste ingestelde zender geprogrammeerd. raden wij u aan om op mono over te schakelen om zo de optredende stereo-ruis te voorkomen. Bij gebruik van mono verdwijnt de stereo indikatie D f. Wisselen gevoeligheid zoekafstemming a) met dx en lo 6. lo - zoekafstemming normaal gevoelig (ontvangst van lokale of nabijgelegen zenders) dx - zoekafstemming zeer gevoelig (ontvangst van zenders op grote afstand) b) per software met DSC Ingeval van een extreem hoge of lage zenderspreiding kan het nuttig zijn om het niveau van de gevoeligheid voor beide situaties afzonderlijk in te stellen. Hiervoor op DSC 5 drukken Zo vaak op tuimelschakelaar / F drukken tot "DIS" (zoekafstemming op "dx") of "LOCAL" (zoekafstemming op "lo") en een getal tussen 1 en 3 op het display D a verschijnt. Met de toetsen dx en lo 6 kan worden overgeschakeld tussen LOCAL voor de ontvangst van nabijgelegen zenders en DIS voor de ontvangst van zenders op grote afstand. Stel met << >> G de gevoeligheid in: 01 betekent zeer gevoelig 03 betekent ongevoelig Na de instelling op DSC 5 drukken Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar. Overschakelen naar mono Uw toestel is met een Blaupunkt FM-tuner (Codem III) uitgerust, die voor een optimale geluidsweergave zorgt. In gebieden met geringe signaalsterkte en/of Multipath-situaties (verschillende signalen worden door reflekties ontvangen) schakelt het toestel glijdend van stereo op mono over. Daardoor ontstaat een aanzienlijk betere ontvangst tijdens het rijden. In gebieden met slechte ontvangstkondities 62 Zendernamen op het display tonen met Preset Naming System (PNS) Wanneer u een zender kiest, verschijnt de frekwentie van de zender op het display D a. [. . . ] "CPS" verdwijnt van het display D l. Dolby-NR ® Met dit toestel kunnen cassettes afgespeeld worden die met of zonder Dolby-NR* werden opgenomen. Deze cassettes blinken uit door aanzienlijk minder ruis en een dienovereenkomstige dynamiek. een druk op de tuimelschakelaar Op het display D h verschijnt "B" wanneer Dolby-NR ingeschakeld is. Door een tweede druk op de tuimelschakelaar wordt de funktie weer uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CASABLANCA CD50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CASABLANCA CD50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag