Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CM62

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CM62. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CASABLANCA CM62 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CASABLANCA CM62 te teleladen.


BLAUPUNKT CASABLANCA CM62 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (109 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CASABLANCA CM62 (106 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CASABLANCA CM62

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Casablanca CM 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 22 21 20 19 18 17 20 Radio a b c de f g i 20 Cassette h jk l 20 CD-Changer 3 Inhoud Belangrijke aanwijzingen . . . . . . . . . . . . 65 Optische indikatie als diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Wisselen gevoeligheid zoekafstemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Zendernamen op het display tonen met Preset Naming System (PNS) . . . . [. . . ] met Scan (aan/uit) 1 Wanneer een zender opnieuw gezocht moet worden drukt u op Scan 1. Vanaf de net ingestelde frekwentie worden oplopend verdere zenders gezocht en telkens ca. Wordt een zender kort weergegeven, knippert op het display D a de frekwentie van deze zender. Om een kort weergegeven zender uit te kiezen drukt u nogmaals op Scan 1. Wanneer geen zender wordt gekozen, is na het beëindigen van de zoekfunktie opnieuw de oorspronkelijke zender te horen. 60 Zenders programmeren . . . met handmatige zenderafstemming 61 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA Voor het automatisch opzoeken en kort weergeven van de geprogrammeerde zenders op de ingeschakelde golfband (bij FM op alle geheugenniveaus I, II, III en T). Voorwaarde hiervoor is, dat de voorkeuzetoetsen geprogrammeerd zijn zoals onder "Zenders programmeren" is beschreven. Druk kort op toets "PS", het toestel geeft de volgende geprogrammeerde zender kort weer. Het programma van deze zender wordt korte tijd weergegeven, dan wordt de volgende geprogrammeerde zender weergegeven, enz. Als voor een voorkeuzetoets geen zender geprogrammeerd is, wordt deze toets overgeslagen. Zodra het gewenste programma gevonden is drukt u opnieuw op toets PS. met automatische zoekafstemming Om te programmeren gaat u als volgt te werk: Als u een FM-zender wilt programmeren, kiest u het geheugenniveau door zo vaak als nodig op de 3 FM C toets te drukken. Op het display D c verschijnt overeenkomstig I, II, III of "T". Wilt u programmeren, dan drukt u een voorkeuzetoets @ zo lang tot na de geluidsonderdrukking het programma weer hoorbaar is (ca. Herhaal deze handelingen voor de andere NEDERLANDS ITALIANO Deze functie is voor KeyCard 1 en 2 apart instelbaar. U heeft de mogelijkheid om op de FM-band op drie geheugenniveaus telkens 6 zenders te programmeren. Bovendien kunt u op het Travelstoreniveau de 6 sterkste zenders in het ontvangstgebied automatisch programmeren. Indien gewenst kunt u een programma of zender door een druk op de toets opnieuw oproepen. voorkeuzetoetsen eventueel op alle golfbanden en FM-geheugenniveaus. Als u met de zoekafstemming een reeds geprogrammeerde zender instelt, verschijnt er op het display D d ca. lang de betreffende voorkeuzetoets en bij FM ook het geheugenniveau D c. met Travelstore Op het Travelstore-niveau kunnen de 6 sterkste FM-frekwenties op volgorde van hun signaal-sterkte in het betreffende ontvangstgebied automatisch geprogrammeerd worden. Indien nodig kunnen op het Travelstore-niveau zenders ook handmatig geprogrammeerd worden. [. . . ] "B" verdwijnt van het display. * Ruisonderdrukkingssysteem in licentie van Dolby Laboratories geproduceerd. Het woord Dolby en het symbool van de dubbele D zijn de handelsmerken van Dolby Laboratories. 64 Radio luisteren tijdens snelspoe- Cassette-uitworp len Met toets RM (Radio Monitor) <. Wilt u tijdens het snelspoelen (ook tijdens CPS) geen geluidsonderdrukking maar radio luisteren, dan drukt u op toets RM <, op het display D k verschijnt "RM". Zodra het snelspoelen begint, wordt de ingestelde radiozender weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CASABLANCA CM62

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CASABLANCA CM62 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag