Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANNES RCM 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANNES RCM 127. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CANNES RCM 127 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANNES RCM 127 te teleladen.


BLAUPUNKT CANNES RCM 127 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (169 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CANNES RCM 127 INSTALLATION INSTRUCTION (1281 ko)
   BLAUPUNKT CANNES RCM 127 (189 ko)
   BLAUPUNKT CANNES RCM 127 INSTALLATION INSTRUCTION (1334 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CANNES RCM 127

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette / Changer Coburg RCM 127 Casablanca RCM 127 Cannes RCM 127 Woodstock DJ I Woodstock DJ A Gebruiksaanwijzing 18 17 16 15 14 13 12 11 Coburg Woodstock RCM 127 DJ I 1 10 Casablanca Cannes Woodstock RCM 127 RCM 127 DJ A 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 Fernbedienung RC 06 (Option) Remote control RC 06 (optional) Télécommande RC 06 (en option) Telecomando RC 06 (optional) Afstandsbediening RC 06 (Optie) Fjärrkontroll RC 06 (Tillval) Mando a distancia RC 06 (opcional) Telecomando RC 06 (opção) 2 Beknopte gebruiksaanwijzing . . 105 Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Tweede KeyCard programmeren / KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] AM OFF". Bladeren in de zenderketens Met << >> kunt u zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer meer zenders van zenderketens te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (verlicht op het display). Wanneer "AF" niet op het display staat: · Druk op AF. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Zoekafstemming opwaarts neerwaarts trapsgewijs omlaag (indien AF uit) trapsgewijs omhoog (indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt ook handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk kort op AF resp. PTY. 109 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Wisselen van geheugenniveau (FM) U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. BND, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Het display geeft aan welke toets ingedrukt is. Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knippert op het display de betreffende geheugenpositie en het geheugenniveau. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van veldsterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders achtereenvolgens kort horen. Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëindigen: · Druk kort op SC. Let op: Wanneer "TA" op het display wordt aangegeven, worden alleen de gerpogrammeerde zenders met verkeersinformatie afgespeeld. Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de MG-/LG-band (alleen Casablanca RCM 127, Cannes RCM 127, Woodstock DJ A) kunt u eveneens elk zes zenders programmeren. Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch of handmatig). Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. 110 Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle ontvangbare zenders kort laten horen. Op het display knippert de frequentie of het symbool van de te horen zender. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. Gevoeligheid van de zoekafstemming wisselen: · Druk kort op lo. [. . . ] Op het display wordt de ingestelde waarde aangegeven. TA VOL te kiezen AM ON ­ alle golfgebieden MW OFF ­ LG, FM LW OFF ­ MG, FM AM OFF ­ FM / << >> functie kiezen waarde instellen/oproepen 119 PORTUGUÊS Volume van de verkeersinformatie en attentiesignaal instelbaar tussen 0 en 63. U hoort de verkeersinformatie op dit volume wanneer het standaardvolume geringer is. Wanneer het standaardvolume groter is dan TA VOL, wordt de verkeersinformatie iets sterker doorgegeven dan het standaardvolume. ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Uw autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren. Een overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen vindt u hieronder, zodat u deze altijd kunt raadplegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CANNES RCM 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CANNES RCM 127 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag