Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85 te teleladen.


BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (138 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85 INSTALLATION INSTRUCTION (328 ko)
   BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85 (139 ko)
   BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85 INSTALLATION INSTRUCTION (328 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette Canberra RCM 85 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 20 8 9 10 19 11 18 17 16 15 12 13 14 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . 80 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . . . 81 Geprogrammeerde zenders laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Steeds meer radiozenders zenden bij hun programma's ook RDS-informatie uit. Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. Zo weet u precies op welk programma u bent afgestemd en kunt u ook gericht het gewenste programma kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: REG - Regionaal FRANÇAIS frequentie "SEARCH" in het display verschijnt, zoekt het apparaat automatisch naar een alternatieve frequentie. "SEARCH" verdwijnt wanneer een alternatieve frequentie gevonden is of na het doorlopen van de frequentieband. Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is: · Kies een ander programma. Wanneer "REG ON" geactiveerd is, verschijnt bij het aanzetten van het apparaat steeds even "REG ON". Frequentieband kiezen U kunt kiezen tussen de frequentiegebieden FM 87, 5 - 108 MHz, MG 531 - 1602 kHz en LG 153 - 279 kHz. Wisselen tussen MG en LG: · Druk op M·L. ENGLISH DEUTSCH Radiogebruik met RDS (Radio Data Systeem) Zoekafstemming / / omhoog omlaag trapsgewijs omlaag/omhoog ("AF" is uit) "bladeren" door de zenderketen, wanneer "AF" aanstaat (NDR1. . . NDR4). Start daarvoor bv. Hiermee is aan de voorwaarden voor zenderkeuze met << >> voldaan. · Druk zolang op de gewenste voorkeuzetoets tot na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is (ca. Let op: Wanneer u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen de betreffende voorkeuzetoets en het geheugenniveau kort op het display, indien u zich op een ander geheugenniveau bevindt. Wisselen van geheugenniveau (FM) U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zo vaak op FMT, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Handmatig afstemmen op zenders << >> Voorwaarde: AF uitgeschakeld!· Druk op << >>, de frequentie wordt trapsgewijs omlaag/omhoog veranderd. Wanneer de tuimelschakelaar << >> rechts of links ingedrukt gehouden wordt, verloopt het zoeken naar frequenties snel. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders in het betreffende ontvangstgebied op volgorde van sterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. Het apparaat zoekt dan de sterkste FMzenders en slaat ze op in geheugenniveau T (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). "Bladeren" in een zenderketen (alleen FM) U kunt met << >> zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer verschillende programma's van een zenderketen te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of met << (achteruit) bladeren in de zenderketen, bv. Voorwaarden hiervoor zijn, dat de zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat AF is geactiveerd (aangegeven op het display). 80 Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. · Kies het frequentiegebied met FMT of M·L en op FM het geheugenniveau met FMT. · Stem af op een zender met de tuimelschakelaar (automatisch of handmatig). Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. · Kies het frequentiegebied met FMT of M·L en bij FM het geheugenniveau. Druk daarvoor zo vaak op FMT, tot het gewenste niveau op het display wordt aangegeven. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. Preset Scan starten: · Houd SC/MIX ca. [. . . ] TIME ON - titel en speeltijd van de titel TIME OFF - cd- en titelnummer. Wanneer SCAN of MIX geactiveerd is, verschijnt altijd de aanduiding van de cd. TA VOL Instellen van het volume van de verkeersinformatie van 1 - 9. BEEP LED (code) De LED C kan knipperen als optische waarschuwing. LED 1 - LED knippert steeds wanneer de autoradio via het contact is uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CANBERRA RCM 85 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag