Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANBERRA CM 84

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANBERRA CM 84. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CANBERRA CM 84 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CANBERRA CM 84 te teleladen.


BLAUPUNKT CANBERRA CM 84 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (101 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CANBERRA CM 84 INSTALLATION INSTRUCTION (306 ko)
   BLAUPUNKT CANBERRA CM 84 (99 ko)
   BLAUPUNKT CANBERRA CM 84 INSTALLATION INSTRUCTION (306 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CANBERRA CM 84

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Canberra CM 84 1 2 3 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 b QuickOut 4 5 6 QuickOut a 3 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLAND ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . 62 Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Veranderen van geheugenniveau (FM) 62 Zenders programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gebruik daarom uw autoradio altijd zó, dat u steeds alert op de aktuele verkeerssituatie kunt blijven reageren. Bedenk dat u al bij een snelheid van 50 km/h in één sekonde 14 meter aflegt. Het is raadzaam om in moeilijke verkeerssituaties uw toestel niet te bedienen. politie en brandweer moeten in de auto op tijd en duidelijk gehoord kunnen worden. Beluister daarom tijdens het rijden uw programma alleen met een aangepast volume. QuickOut Met de QuickOut-handgreep kunt u uw autoradio probleemloos uit de inbouwopening halen en meenemen. De programmering van de zendertoetsen blijft ook gedurende langere tijd in het geheugen zitten. 60 Aanwijzing: Bewaar uw autoradio-pas met de cijfer-code op een veilige plaats, zodat geen onbevoegd persoon uw nummer kan zien. Als u uw autoradio-pas heeft verloren en u bent uw cijfer-code vergeten, kunt u het toestel na onderbreking van de stroomvoorziening zelf niet meer gebruiken. In dit geval kan het toestel alleen maar bij onze servicedienst-centrale of onze vertegenwoordigingen in het buitenland weer voor gebruik gereed gemaakt worden. Voor het eerst in gebruik nemen en opnieuw in gebruik nemen na het onderbreken van de stroomvoorziening · Toestel aanzetten. · · Kort op voorkeuze-toets 1 7 drukken, er wordt "0000" getoond. Cijfer-code uit de Blaupunkt-autoradiopas invoeren: Voorbeeld: Cijfer-code is 2521 - 2 x voorkeuzetoets 1 indrukken, "2000" op het display, - 5 x voorkeuzetoets 2 indrukken, "2500" op het display, - 2 x voorkeuzetoets 3 indrukken, "2520" op het display, · · · De autoradio is gereed voor gebruik. Verschijnen er echter opnieuw vier strepen, dan heeft u een verkeerde cijfer-code ingevoerd. Voer nu na de wachttijd (CODE op het display) beslist de juiste cijfer-code in. Wanneer het toestel tijdens een blokkering wordt uitgeschakeld, begint na het weer inschakelen de laatste blokkeertijd opnieuw. Diefstalbeveiliging uitschakelen · Radio uitzetten, · · · druk gelijktijdig op voorkeuzetoets 1 en 4 en houd ze ingedrukt, toestel aanzetten. Op het display wordt "CODE" getoond. voorkeuzetoets 1 en 4 gelijktijdig ingedrukt houden, toestel aanzetten. Er wordt even "CODE" getoond, daarna gaat het toestel aan. · Cijfer-code uit de Blaupunkt-autoradiopas invoeren en bevestigen: zie voorbeeld: "Voor het eerst in gebruik nemen . . . . ". De diefstalbeveiliging is uitgeschakeld. 61 PORTUGUES ESPAGÑOL Optische indikatie als diefstalbeveiliging Bij een geparkeerd voertuig kan ter diefstalbeveiliging een diode als optische waarschuwing knipperen. Met DSC kunnen al naar gelang de wijze waarop de autoradio is aangesloten drie situaties worden ingesteld. Leest u hiervoor "Programmeren met DSCCODE-LED". SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Voorkeuzetoetsen 1 en 4 loslaten. Na het aanzetten wordt nu altijd even "CODE" getoond. FRANÇAIS ENGLISH - 1 x voorkeuzetoets 4 indrukken, "2521" op het display. Op de MG en LG kunt u elk 6 zenders vastleggen. stapsgewijs omlaag stapsgewijs omhoog omlaag 62 · · · Kies de golfband met FM·T of M·L en bij FM het geheugenniveau met FM·T. [. . . ] Loop- en geluidsstoringen kunnen na ongeveer 100 bedrijfsuren optreden door vastzittend stof op de rubberen aandrukrol en de kop. Bij normale verontreiniging kunt u uw cassette-toestel reinigen met een reinigingscassette, ingeval van sterke verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje. Gebruik nooit hard gereedschap. Geluidsbron omschakelen met SRC (Source = bron) Met deze toets kunt u, wanneer de cassette is ingeschoven, kiezen tussen cassette- en radio-weergave. Omschakelen kan door · op toets SRC te drukken. Toets blokkeren Versneld terugspoelen tot aan het begin van de titel, wanneer de titel langer dan 8 sek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CANBERRA CM 84

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CANBERRA CM 84 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag