Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALGARY MP36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALGARY MP36. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CALGARY MP36 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALGARY MP36 te teleladen.


BLAUPUNKT CALGARY MP36 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (819 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CALGARY MP36 annexe 1 (723 ko)
   BLAUPUNKT CALGARY MP36 (727 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CALGARY MP36

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 131 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Losse titels of hele directory's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . 132 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Beschikbaar zijn "DEUTSCH", "ENGLISH" en "FRANÇAIS". Radio-ontvangst optimaliseren HICUT De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. Druk zo vaak op toets of 8 dat "HICUT" op het display verschijnt. "HICUT 1" betekent automatische afzwakking van de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk zo vaak op toets of 8 dat "PTY LANG" op het display verschijnt. Stel de gewenste taal in met de -toetsen 8. Wanneer het instellen voltooid is: 7. Druk tweemaal op toets MENU RADIOWEERGAVE Display instellen U hebt tijdens radioweergave de mogelijkheid om op het display het golfgebied met geheugenniveau/-positie en de tijd of de zendernaam resp. de frequentie te laten weergeven, of kies "CLOCK" om het golfgebied met geheugenniveau/positie te laten weergeven. VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de bijbehorende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of Druk op toets 8 dat "TUN DISP" op het display verschijnt. of 8 om te kiezen tussen "CLOCK" en "FREQUENCY". De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool wordt weergegeven. REPEAT beëindigen Wanneer u de repeat-functie wilt beëindigen: Druk op toets of 8 om te kiezen tussen "PLAY TIME"en "CLOCK". Druk tweemaal op toets MENU 7. Cd-tekst laten weergeven Sommige cd's zijn voorzien van zgn. De cd-tekst kan de naam van de uitvoerende, het album en de titel bevatten. U kunt de cd-tekst telkens wanneer u van titel wisselt als lichtkrant op het display laten weergeven. Nadat de cdtekst eenmaal is weergegeven, wordt de standaard-displayweergave gebruikt. Cd-tekst in- en uitschakelen Druk opnieuw op toets 4 RPT ;. "RPT OFF" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool verdwijnt. De weergave wordt normaal voortgezet. Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 3 ;. Op het display verschijnt "PAUSE". Druk zo vaak op toets of 8 dat "CD TEXT" wordt weergegeven. Schakel de cd-tekstfunctie met Displayweergave instellen U kunt tijdens de cd-weergave kiezen uit verschillende mogelijkheden voor de displayweergave. G titelnummer en kloktijd; G titelnummer en verstreken speeltijd. toets of 8 in ("TEXT ON") of uit ("TEXT OFF"). Wanneer het instellen voltooid is: 7. Druk tweemaal op toets MENU Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat "CD DISP" op het display verschijnt. 127 CD-WEERGAVE Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen: MP3-WEERGAVE MP3-weergave U kunt met deze autoradio ook cd-r's en cd-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. Druk op toets TRAF·RDS :. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool wordt weergegeven. [. . . ] Wanneer het instellen voltooid is: Druk zo vaak op toets Druk op toets AUDIO 6. Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen Om de volumeverhouding voor/achter (fader) in te stellen: 8 dat "POP", "ROCK", "CLASSIC" resp. "EQ OFF" op het display verschijnt. Druk op toets AUDIO 6. Op het display verschijnt "BASS". of 8 om een van de presets te kiezen of kies "EQ OFF" om de equalizer uit te schakelen. Wanneer u een van de presets kiest, wordt de gekozen preset permanent op het display weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CALGARY MP36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CALGARY MP36 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag