Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALGARY MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALGARY MP35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CALGARY MP35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALGARY MP35 te teleladen.


BLAUPUNKT CALGARY MP35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1366 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CALGARY MP35 annexe 1 (591 ko)
   BLAUPUNKT CALGARY MP35 (525 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CALGARY MP35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 129 Losse titels of hele directory's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . 131 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . 131 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Alle titels van alle cd's kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Houd een van de -toetsen 8 ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achter- of voorwaarts begint. 124 CD-WEERGAVE Wanneer u een titel wilt herhalen: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Titels herhalen (REPEAT) Druk op toets 4 RPT ;. "RPT TRCK" verschijnt kort op het display. REPEAT beëindigen Wanneer u de repeat-functie wilt beëindigen: Druk op toets of 8 om te kiezen tussen "PLAY TIME"en "CLOCK". Druk tweemaal op toets MENU 7. De cd-tekst kan de naam van de uitvoerende, het album en de titel bevatten. U kunt de cd-tekst telkens wanneer u van titel wisselt als lichtkrant op het display laten weergeven. Nadat de cd-tekst eenmaal is weergegeven, wordt de standaard-displayweergave gebruikt. Cd-tekst in- en uitschakelen Druk opnieuw op toets 4 RPT ;. "RPT OFF" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool verdwijnt. De weergave wordt normaal voortgezet. Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 3 ;. Op het display verschijnt "PAUSE". Druk zo vaak op toets of 8 dat "CD TEXT" wordt weergegeven. Schakel de cd-tekstfunctie met toets of 8 in ("TEXT ON") of uit ("TEXT OFF"). Wanneer het instellen voltooid is: Displayweergave instellen U kunt tijdens de cd-weergave kiezen uit verschillende mogelijkheden voor de displayweergave. titelnummer en kloktijd; titelnummer en verstreken speeltijd. Druk tweemaal op toets MENU 7. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat "CD DISP" op het display verschijnt. 125 CD-WEERGAVE Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen: MP3-WEERGAVE MP3-weergave U kunt met deze autoradio ook cd-r's en cd-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. Druk op toets TRAF·RDS :. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool wordt weergegeven. Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden: Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat "CD DISP" wordt weergegeven. Druk zo vaak op toets of 8 dat "MP3 DISP" wordt weergegeven. Kies de gewenste optie met toets Kies de gewenste MP3-lichtkrant met toets of 8. Wanneer het instellen voltooid is: 128 MP3-WEERGAVE Directory kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere directory te gaan: Druk een- of meermaals op toets of 8. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Druk tweemaal op toets MENU 7. Op het display verschijnt "MIX CD" en het MIX-symbool is verlicht. MIX beëindigen Om MIX te beëindigen: Druk kort op toets 5 MIX ;. "MIX OFF" wordt weergegeven op het display en het MIX-symbool verdwijnt. Titels/bestanden kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel / een ander bestand van de actuele directory te gaan: Druk een- of meermaals op toets of 8. Wanneer toets 8 eenmaal wordt ingedrukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt de titels van de cd kort laten weergeven. Houd de MENU-toets 7 langer dan twee seconden ingedrukt. Op het display wordt "TRK SCAN" naast het knipperende titelnummer weergegeven. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Scan beëindigen, titel verder beluisteren Snelle zoekdoorloop Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: Houd toets of 8 ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CALGARY MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CALGARY MP35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag