Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALAIS MP48

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALAIS MP48. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CALAIS MP48 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CALAIS MP48 te teleladen.


BLAUPUNKT CALAIS MP48 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2221 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CALAIS MP48

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U Enter the code number as described in the section "Switching code query on/off". Ajustar el volumen para el sonido del teléfono/sistema de navegación (PHONEVOL) El volumen de las conversaciones telefónicas o de las indicaciones de voz de la navegación es regulable: u Pulse la tecla MENU 7. 8 Multifunctionele tuimelschakelaar 9 Infrarood ontvanger voor IR-afstandsbediening (optie) : AUD-toets Kort indrukken: audio-menu voor instelling van lage tonen, hoge tonen, balans, fader en loudness openen Lang indrukken (10 sec. Lees deze handleiding zorgvuldig en zorg dat u vertrouwd raakt met het apparaat voordat u het in bedrijf neemt. [. . . ] Om de ingestelde frequentie snel te veranderen, of 8 ingeu houdt u de toets drukt. Opmerking: Het handmatig zenders instellen is alleen mogelijk wanneer de RDS-functie en PTY zijn gedeactiveerd. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. U Druk op de toets of 8, om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. Opmerking: Het bladeren door zenderketens is alleen mogelijk, wanneer de RDS-functie is ingeschakeld en PTY is uitgeschakeld. U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. U Houd de voorkeuzetoets 1 - 6 <waarop de zender moet worden opgeslagen, langer dan 2 seconden ingedrukt. Zender automatisch opslaan (T-STORE) U kunt de 6 sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren. Voor het golfgebied FM volgt het opslaan op het geheugenniveau FMT, voor de golfgebieden MW en LW op de geheugenniveaus MWT/LWT en voor het golfgebied AM op het geheugenniveau AMT. Nadat de procedure is afgerond, wordt de zender op geheugenpositie één van geheugenniveau FMT, MWT/LWT resp. Zodra het apparaat een verkeersbericht ontvangt, wordt deze doorgegeven. Wanneer u bij het beluisteren van een verkeersinformatiezender of van een CD het uitzendgebied van de ingestelde verkeersinformatiezender verlaat en de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe verkeersinformatiezender vindt. Wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. U kunt instellen met hoeveel volumestappen verkeersbericht luider dan het ingestelde volume moeten worden doorgegeven: u Druk op de toets MENU 7. U Druk zo vaak op de toets of 8 totdat "TA VOL" wordt weergegeven. Opmerking: U hoeft niet op de aanwijzing van de actuele instelling te wachten, om deze door indrukken van de toets resp. Opmerking: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 1. Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-CD's, CD-r's en CD-rw's met een doorsnede van 12 cm afspelen. Om problemen bij het afspelen te voorkomen mag u zelf gemaakte CD's niet sneller branden dan 16-speed. Single-CD's met een doorsnede van 8 cm en CD's met afwijkende vormen (Shape CD's) mogen niet worden gebruikt. behandel de CD met zorg en voorkom krassen en beschadigingen op de CD. [. . . ] Om de titels van alle geplaatste cd's in willekeurige volgorde weer te geven, u drukt u zo vaak op toets 3 <, tot "MIX ALL" op het display 6 wordt weergegeven. MIX beëindigen Om het afspelen in willekeurige volgorde te beeindigen, u drukt u zo vaak op toets 3 <, tot "MIX OFF" op het display 6 wordt weergegeven. Met de optionele IR-afstandsbediening kunt u de belangrijkste functies van het apparaat regelen. In de kap van het apparaat bevindt zich de infraroodontvanger 9 voor de afstandsbediening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CALAIS MP48

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CALAIS MP48 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag