Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311 te teleladen.


BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1109 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311 (1121 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 80 Opladen van de accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 In-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Selecteren van de taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Koppelen (Pairing) en verbinden met de mobiele telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij bijna lege accu met weinig wordt op het display , , Battery Low" (Accu leeg) weergegeven, daarnaast hoort u elke 30 seconden een gesproken mededeling. Wanneer de accucapaciteit te zwak wordt, dan schakelt de BT Drive Free 311 zich automatisch uit. In-/uitschakelen Inschakelen Houd voor het inschakelen de MF-toets 3 seconden ingedrukt, tot op het display , , Welcome" (Welkom) wordt weergegeven en u een gesproken mededeling hoort. Na het inschakelen maakt de BT Drive Free 311 automatisch een verbinding met de laatst gekoppelde mobiele telefoon. Zodra de verbinding is opgebouwd, wordt kort de naam van de mobiele telefoon op het display weergegeven en hoort u een gesproken mededeling. Op het display wordt , , BT DF 311" zonder achtergrondverlichting weergegeven. De verlichting wordt door op een toets te drukken of bij een binnenkomend gesprek ingeschakeld. 81 NEDERLANDS Uitschakelen Houd voor het uitschakelen de MF-toets 5 seconden ingedrukt, tot in het display , , Power Off " (Apparaat uit) wordt weergegeven en u een gesproken mededeling hoort. Opmerking: wanneer er geen koppeling met een mobiele telefoon is, dan schakelt de BT Drive Free 311 na 10 minuten automatisch uit. Selecteren van de taal De BT Drive Free 311 ondersteunt gesproken mededelingen (Text-To-Speech) in 5 talen (Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans). U krijgt gesproken mededelingen omtrent de apparaatstatus en hoort bij een binnenkomend gesprek de naam, resp. Om een andere taal te selecteren, houdt u in de stand-by-modus zonder Bluetooth-verbinding de MODUS-toets 3 seconden ingedrukt. Herhaal de bedieningsstap, om in de hiernavolgende volgorde de gewenste taal te kiezen: Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. Volume voor gesproken mededelingen instellen U kunt in de stand-by modus zonder Bluetooth-verbinding het volume voor gesproken mededelingen instellen met de toetsen , , +" en , , ­". Koppelen (Pairing) en verbinden met de mobiele telefoon Voordat u de BT Drive Free 311 kunt gebruiken, moet u deze met een met Bluetooth uitgeruste mobiele telefoon koppelen en verbinden. De BT Drive Free 311 kan met twee telefoons worden gekoppeld, maar echter steeds slechts met één telefoon worden verbonden. ­ Houd de BT Drive Free 311 binnen het bereik van een mobiele telefoon met Bluetooth, de afstand mag maximaal één meter bedragen. ­ Houd de MF-toets minimaal 5 seconden ingedrukt, tot in het display , , Pairing" (Koppelen) wordt weergegeven en u een gesproken mededeling hoort. ­ Activeer de Bluetooth-functie van de mobiele telefoon en start het zoeken naar Bluetooth-apparaten. Na de zoekprocedure wordt in het display van de mobiele telefoon een lijst van apparaten weergegeven. ­ Voer eventueel de PIN-code , , 0000" in en volg de aanwijzingen op het display van de mobiele telefoon op. Na een geslaagde koppeling wordt 82 op het display van de BT Drive Free 311 , , Paired" (Gekoppeld) weergegeven en hoort u een gesproken mededeling. (Opmerking: de PIN-code is voorgeprogrammeerd en kan niet gewijzigd worden. ) ­ Na het koppelen maakt de mobiele telefoon automatisch een verbinding met de BT Drive Free 311. Bij sommige mobiele telefoons moet u de verbinding handmatig bevestigen. Zodra de verbinding is opgebouwd, wordt kort de naam van de mobiele telefoon in het display weergegeven en hoort u een gesproken mededeling. Opmerking: wanneer het koppelen niet binnen 2 minuten kan worden afgerond, dan wordt de koppelingsmodus uitgeschakeld en wordt op het display , , Pairing fail" (Koppeling mislukt) weergegeven. [. . . ] ­ Mochten deze stappen niet leiden tot de oplossing van het probleem, haal dan de accu er enkele minuten uit. ­ De BT Drive Free 311 voldoet aan de Bluetooth-specificatie v2. 1 + EDR. De probleemloze werking tussen de BT Drive Free 311 en mobiele telefoons met Bluetooth van verschillende fabrikanten en typen kan niet worden gewaarborgd, omdat deze afhangt van de compatibiliteit. 86 Conformiteitsverklaring Hiermee verklaart Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG, dat dit product in overeenstemming is net de vereisten en andere relevantie voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 311 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag