Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BROOKLYN MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BROOKLYN MP35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BROOKLYN MP35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BROOKLYN MP35 te teleladen.


BLAUPUNKT BROOKLYN MP35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1694 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT BROOKLYN MP35 annexe 1 (2356 ko)
   BLAUPUNKT BROOKLYN MP35 annexe 1 (2364 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BROOKLYN MP35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 147 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Bevestigingstoon in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of schakel over op een zender met verkeersinformatie. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 6 dat op het display "TA VOLUME" wordt weergegeven. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk kort op toets TRAF·RDS 8. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u een zender met verkeersinformatie ontvangt en het volume op het minimum (0) is ingesteld of wanneer u bij het beluisteren van een CD/MP3, een cd-wisselaar of AUX het uitzendgebied van de zender verlaat en de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie vindt. Stel het volume in met de -toetsen 6. Wanneer het instellen voltooid is: Druk tweemaal op toets MENU 7. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 3. Lees hiervoor het hoofdstuk "Sound". 145 CD-WEERGAVE Cd-weergave Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een doorsnede van 12 of 8 cm afspelen. Cd's met contouren ("shape cd's") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cdspeler door ongeschikte cd's. Voor een foutloze werking dient u alleen cd's met het CompactDisc-logo te gebruiken. Cd's met kopieerbeveiliging kunnen problemen bij het afspelen veroorzaken. Blaupunkt kan het foutloos functioneren van cd's met kopieerbeveiliging niet garanderen! Sluit het bedieningspaneel met lichte druk, totdat het merkbaar vergrendelt. U kunt ook cd's naar buiten laten schuiven wanneer het apparaat is uitgeschakeld of er een andere audiobron actief is. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 6 dat "CD TEXT" wordt weergegeven. toets of 6 in ("TEXT ON") of uit ("TEXT OFF"). Wanneer het instellen voltooid is: Schakel de cd-tekstfunctie met Druk tweemaal op toets MENU 7. 148 MP3-WEERGAVE U kunt met deze autoradio ook cd-r's en cd-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 Door de combinatie van cd-writer, cdschrijfsoftware en onbeschreven cd kunnen problemen optreden met de afspeelbaarheid van de cd's. Wanneer er problemen optreden met zelfgebrande cd's, dient u over te schakelen op een ander merk of een andere kleur basiscd's. Deze directory's kunnen met dit apparaat afzonderlijk worden gekozen. Onafhankelijk van het aantal directory's kunnen maximaal 999 MP3-bestanden op één cd worden beheerd, met maximaal 255 bestanden in één directory. U kunt elke directory met de pc een naam geven. De naam van de directory kan op het display van het apparaat worden weergegeven. Geef de directory's en titels/bestanden namen volgens de werkwijze van uw cd-schrijfsoftware. Let op: U dient bij het benoemen van de directory's en titels/bestanden geen trema's en speciale symbolen te gebruiken. Wanneer u waarde hecht aan een correcte volgorde van uw bestanden, moet u schrijfsoftware gebruiken die de bestanden op alfanumerieke volgorde rangschikt. [. . . ] , , DIM DAY" of , , DIM NIGHT" instellen , , AUTO DIM" instellen Druk zo vaak op toets of 6 dat "DIM NIGHT" op het display wordt weergegeven. Druk zo vaak op toets 6 dat "AUTO DIM" op het display wordt weergegeven. Wanneer het instellen voltooid is: Druk tweemaal op toets MENU 7. Druk op toets MENU 7. Op het display wordt "MENU" weergegeven. Wanneer het instellen voltooid is: Druk tweemaal op toets MENU 7. 160 BERICHT BIJ INSCHAKELEN Bericht bij inschakelen invoeren Wanneer u het apparaat inschakelt, wordt een kort bericht op het display weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BROOKLYN MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BROOKLYN MP35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag