Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRONX MP75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRONX MP75. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BRONX MP75 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRONX MP75 te teleladen.


BLAUPUNKT BRONX MP75 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1206 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT BRONX MP75 annexe 1 (1450 ko)
   BLAUPUNKT BRONX MP75 annexe 1 (1448 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BRONX MP75

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 183 Kleur van de displayverlichting instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Golfgebied / geheugenniveau kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 In- en uitschakelen via het contactslot van de auto . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. HICUT instellen Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER =. De eerste pagina van het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. 191 VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. Onder EON (Enhanced Other Network) verstaat men de doorgifte van informatie over de zender binnen en zenderketen. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Wanneer u de voorrang voor verkeersinformatie wilt uitschakelen: Druk op de softkey 5 met de displayaanduiding "TA OFF". Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie overschakelt op een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER =. Druk zo vaak op de softkey 5 met de displayaanduiding "TRAFFIC" dat de gewenste instelling "TRAFFIC INFO ON" resp. U kunt de cd-tekst telkens wanneer u van titel wisselt als lichtkrant op het display laten weergeven. Wanneer de geplaatste cd geen cdtekst bevat, wordt bij ingeschakelde cdtekst kort "NO TEXT" op het display weergegeven. Druk opnieuw op de softkey 5 met de displayaanduiding "REPEAT". 194 CD-WEERGAVE Cd-tekst in- en uitschakelen Druk zo vaak op de softkey 5 met de displayaanduiding "TEXT" dat "CD TEXT ON" resp. "CD TEXT OFF" wordt weergegeven op het display. MP3-WEERGAVE U kunt met deze autoradio ook cd-r's en cd-rw's met MP3-muziekbestanden afspelen. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH MP3-weergave Voorbereiding van de MP3-cd Door de combinatie van cd-writer, cdschrijfsoftware en onbeschreven cd kunnen problemen optreden bij de weergave van de cd's. Wanneer er problemen optreden met zelfgebrande cd's, dient u over te schakelen op een ander merk of een andere kleur basiscd's. Wanneer u op een cd meer dan één sessie wegschrijft, wordt alleen de eerste sessie herkend. U kunt op één MP3-cd maximaal 127 directory's aanleggen. Deze directory's kunnen met het apparaat afzonderlijk worden gekozen. In elke directory kunnen zich vervolgens 254 losse titels (tracks) en subdirectory's bevinden, die afzonderlijk kunnen worden gekozen. Het pad mag maximaal acht niveaus omvatten. Lichtkrant instellen U kunt de cd-tekst op de onderste regel van het display als lichtkrant laten weergeven. Cd-lichtkrant in- en uitschakelen Druk zo vaak op de softkey 5 met de displayaanduiding "SCROLL" dat "SCROLL ON" (lichtkrant ingeschakeld) resp. [. . . ] Telkens wanneer u op de softkey "AUX1" drukt, kunt u wisselen tussen de instellingen "AUXILIARY 1 ON" en "AUXILIARY 1 OFF". 211 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA AUX-ingang in- en uitschakelen Druk op toets MENU 9. Druk op de softkey 5 met de dis- AUX-ingang een naam geven U kunt de AUX-ingangen een naam geven om deze bij het kiezen van de geluidsbron met toets SOURCE < beter te kunnen indelen (u kunt bv. Druk op de softkey 5 met de displayaanduiding "EDIT" onder "AUX1" resp. De standaardtekst voor de gekozen ingang wordt weergegeven op het display. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BRONX MP75

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BRONX MP75 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag