Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRISTOL CD36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRISTOL CD36. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BRISTOL CD36 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRISTOL CD36 te teleladen.


BLAUPUNKT BRISTOL CD36 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (826 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT BRISTOL CD36 annexe 1 (560 ko)
   BLAUPUNKT BRISTOL CD36 (562 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BRISTOL CD36

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 240 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Opgeslagen verkeersberichten afluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Volumeverhouding rechts/links (balans) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u wilt terugkeren naar de radioweergave zonder eerst alle berichten af te luisteren: Druk op toets TUNER = of de joystick OK 8. Let op: Wanneer u het apparaat langer dan 72 uur niet inschakelt, wordt de TIM-functie automatisch uitgeschakeld. TIM inschakelen Wanneer u TIM weer wilt inschakelen: Houd tijdens de radioweergave toets TUNER = langer dan twee seconden ingedrukt. Het TIMPLAY-menu wordt weergegeven. Druk op toets NEXT 4. Het TIMSET-menu wordt weergegeven. Druk zo vaak op de softkey 5 met de displayaanduiding "TIM ON" dat "TIM RECORD ON" op het display wordt weergegeven. Druk op toets TUNER = of op de joystick OK 8. De instellingen worden opgeslagen. Let op: Na het uitschakelen van het apparaat met het contactslot van de auto of toets 1 wordt de actuele toestand TIM ON resp. TIM OFF kort op het display weergegeven. 244 TIM TIM-bericht kiezen Naast de twee bovenste softkeys aan beide zijden van het display wordt "TIM" en het nummer van het bericht weergegeven. Wanneer u een van de weergegeven berichten wilt afluisteren zonder de andere berichten te beluisteren: Houd tijdens de radioweergave toets TUNER = langer dan twee seconden ingedrukt. Het TIMPLAY-menu wordt weergegeven. Druk op toets NEXT 4. Het TIMSET-menu wordt weergegeven. playaanduiding "TIMER 1" voor de eerste timer of "TIMER 2" voor de tweede timer. De uren knipperen. betreffende displayaanduiding "TIM1", "TIM2", "TIM3" of "TIM4". Opnemen van verkeersberichten Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden verkeersberichten automatisch opgenomen wanneer een zender met verkeersinformatie wordt ontvangen en de voorrang voor verkeersinformatie is ingeschakeld. Wanneer u een zender beluistert die zelf geen verkeersinformatie uitzendt en het apparaat uitschakelt terwijl de TIM-functie is ingeschakeld, wordt automatisch een zender met verkeersinformatie opgezocht. Beweeg de joystick 8 omhoog of omlaag en stel zo de uren in. Beweeg de joystick 8 naar rechts en verander zo de invoerpositie. De minuten knipperen. Beweeg de joystick 8 omhoog of omlaag en stel zo de minuten in. Om de instellingen op te slaan: Timer instellen Wanneer TIM is ingeschakeld, worden de verkeersberichten van een ingestelde zender met verkeersinformatie na uitschakelen van het apparaat twee uur lang opgenomen. Druk op de softkey 5 met de displayaanduiding "VOLUME". Druk op de softkey 5 met de displayaanduiding "TRAFFIC". Cd-weergave starten, cd plaatsen Stel het volume in met de volumeregelaar 2. Wanneer er geen cd in de speler zit: 7. Druk op toets Druk om het menu te verlaten op de joystick OK 8 of op toets MENU 9. Het bedieningspaneel wordt naar voren geopend. 247 CD-WEERGAVE Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven in de cd-opening. Wanneer er al een cd in de speler zit: Wanneer u de joystick 8 eenmaal omlaag of naar links duwt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: Houd de joystick 8 in één richting (omhoog en rechts voor voorwaarts, omlaag en links voor achterwaarts) ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop begint. Druk zo vaak op toets SOURCE < dat de cd-weergave wordt weergegeven. Het cd-menu wordt weergegeven, de weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken. Willekeurige weergave van de titels (MIX) Druk op de softkey 5 met de displayaanduiding "MIX". MIX beëindigen Cd verwijderen Druk op toets 7. Het bedieningspaneel wordt naar voren geopend, de cd wordt naar buiten geschoven. Druk opnieuw op de softkey 5 met de displayaanduiding "MIX". "MIX OFF" verschijnt kort op het display. Verwijder voorzichtig de cd. Druk op toets 7. Het bedieningspaneel wordt gesloten. Titel herhalen (REPEAT) Druk op de softkey 5 met de displayaanduiding "REPEAT". De titel wordt herhaald totdat REPEAT wordt gedeactiveerd. Titels kiezen Beweeg de joystick 8 in één richting (omhoog en rechts voor de volgende, omlaag en links voor de volgende titel) totdat het nummer van de gewenste titel op het display wordt weergegeven. 248 CD-WEERGAVE Druk opnieuw op de softkey 5 met de displayaanduiding "REPEAT". De weergave wordt normaal voortgezet. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH REPEAT beëindigen Wanneer de geplaatste cd geen cdtekst bevat, wordt bij ingeschakelde cdtekst kort "NO TEXT" op het display weergegeven. Cd-tekst in- en uitschakelen Druk zo vaak op de softkey 5 met de displayaanduiding "TEXT" dat "CD TEXT ON" resp. "CD TEXT OFF" wordt weergegeven op het display. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. Houd de joystick OK 8 langer dan twee seconden ingedrukt. [. . . ] De tweede externe audiobron (AUX2) kunt u aansluiten in aanvulling op de cd-wisselaar of AUX1. Lees hiervoor het gedeelte "Navigatie-audio" in het hoofdstuk "Volume instellen". Om de AUX-ingangen te kunnen gebruiken, moet u in het Setup-menu moet de AUX-ingangen inschakelen. Voor het aansluiten van een externe audiobron hebt u een adapterkabel nodig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BRISTOL CD36

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BRISTOL CD36 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag