Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35 te teleladen.


BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1737 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35 annexe 1 (332 ko)
   BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35 annexe 1 (333 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 100 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Verkeersinformatie tijdens cdweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Weergave van cd-wisselaar 109 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op de voorkeuzetoets 1 - 6 ; van de gewenste zender. Druk op toets MENU 7. G Let op: U kunt verschillenden waarden voor de gevoeligheid instellen voor FM en MW resp. LW (AM). Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) Met de scanfunctie kunt u alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu (in stappen van 5 seconden) worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. Scan starten Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW. Stel de gewenste zender in. Houd de voorkeuzetoets 1 - 6 ; waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. Houd de MENU-toets 7 langer dan twee seconden ingedrukt. "SCAN" wordt kort op het display weergegeven, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. Scan beëindigen, zender verder beluisteren Druk op de MENU-toets 7. Het scannen wordt beëindigd, de als laatste ingestelde zender blijft actief. 103 Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). De zenders worden opgeslagen op geheugenniveau FMT. RADIOWEERGAVE Duur van het fragment instellen Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat "SCAN TIME" op het display wordt weergegeven. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of schakel over op een zender met verkeersinformatie. G Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 8 dat op het display "TA VOLUME" wordt weergegeven. Wanneer het instellen voltooid is: Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk kort op toets TRAF RDS :. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: G wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; G wanneer u een zender met verkeersinformatie ontvangt en het volume op het minimum (0) is ingesteld of wanneer u bij het beluisteren van een cd, een cd-wisselaar of AUX het uitzendgebied van de zender verlaat en de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie vindt. Stel het volume in met de Druk tweemaal op toets MENU 7. Let op: G U kunt het volume ook tijdens de verkeersinformatie voor de duur van het verkeersbericht instellen met de volumeregeling 4. Lees hiervoor het hoofdstuk "Sound". 106 CD-WEERGAVE Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een doorsnede van 12 of 8 cm afspelen. Cd's met contouren ("shape cd's") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cd-speler door ongeschikte cd's. Voor een foutloze werking dient u alleen cd's met het CompactDisc-logo te gebruiken. Cd's met kopieerbeveiliging kunnen problemen bij het afspelen veroorzaken. Blaupunkt kan het foutloos functioneren van cd's met kopieerbeveiliging niet garanderen! DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Cd-weergave Wanneer er reeds een cd in de speler zit: Druk zo vaak op toets SRC = dat "CD" op het display verschijnt. [. . . ] "EQ OFF" op het display verschijnt. Druk op toets of 8 om de volumeverdeling rechts / links in te stellen. Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen Om de volumeverhouding voor/achter (fader) in te stellen: of 8 om een van de presets te kiezen of kies "EQ OFF" om de equalizer uit te schakelen. Wanneer u een van de presets kiest, wordt de gekozen preset permanent op het display weergegeven. Wanneer het instellen voltooid is: Druk op toets AUDIO 6. Druk op toets AUDIO 6. Op het display verschijnt "BASS". Druk zo vaak op toets Druk op toets 8 dat "FADER" op het display verschijnt. of 8 om de volumeverdeling voor / achter in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BRIGHTON. MP35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag