Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BREMEN MP76

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BREMEN MP76. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BREMEN MP76 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BREMEN MP76 te teleladen.


BLAUPUNKT BREMEN MP76 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (508 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT BREMEN MP76 INSTALLATION INSTRUCTION (508 ko)
   BLAUPUNKT BREMEN MP76 (1250 ko)
   BLAUPUNKT BREMEN MP76 INSTALLATION INSTRUCTION (508 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BREMEN MP76

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 205 Gevoeligheid van de zenderzoekrun instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Zenders vastleggen (alleen in statische radio-mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Zenders automatisch vastleggen (travelstore - alleen in statische radio-mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 In-/Uitschakelen met de toets 1 194 In-/Uitschakelen via de voertuigontsteking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Na beëindiging van de procedure, wordt de zen206 RADIO-MODE golflengtegebied. Druk op de softkey 4 met displayfeature van de zendernaam resp. de frequentie van de gewenste zender. Programma-type (PTY) Behalve de zendernaam geven sommige FM-zender ook informatie over het programma-type door. zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Met de PTY-functie kunt u selectief zenders met een specifiek programma-type kiezen. Wanneer het programma-type gekozen en de zoekrun gestart is, switcht het toestel van de actuele zender naar een zender met het gekozen programmatype. drukt u in de radio-mode op de toets TUNER <. Het radio-functiemenu wordt in het display getoond. Druk op de softkey 4 met displayfeature "PTY". Wanneer PTY ingeschakeld wordt, toont het display het actuele programma-type. PTY uitschakelen Om de PTY-functie uit te schakelen, drukt u tijdens het tonen van de programma-typen op de softkey 4 met display-feature "OFF". 207 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS PTY inschakelen Om de PTY-functie te gebruiken, ITALIANO FRANÇAIS Vastgelegde zenders oproepen Kies het opslagniveau resp. het PTY-EON Wanneer de ingestelde of een andere zender uit de zenderketen het gewenste programmatype op een later tijdstip uitzendt, switcht het toestel automatisch van de actuele zender resp. CompactDrive MP3- of AUX-mode naar de zender met het gewenste programma-type. ENGLISH Aanwijzing: U kunt de automatische zenderopslag op elk moment via indrukken van een willekeurige toets afbreken. DEUTSCH der op de opslagpositie één van het niveau FMT ontvangen. Aanwijzing: Wordt geen zender met het gekozen programma-type gevonden, klinkt een beep en in het display wordt kort "NO PTY" getoond. De laatstontvangen zender wordt weer ingesteld. RADIO-MODE Programma-type kiezen en zoekrun starten Het PTY-menu heeft meerdere pagina's, waarop de bekende programmatypen getoond worden. Om in de afzonderlijke pagina's van het PTY-menu te bladeren, Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke verlaging van hoge tonen (HiCut) De HiCut-functie zorgt voor een geluidsverbetering bij slechte radio-ontvangst. De instellingen worden opgeslagen. TIM TIM in- en uitschakelen Wanneer de autoradio is ingeschakeld, kunt u de TIM-functie in- resp. TIM inschakelen Wanneer u TIM weer wilt inschakelen: Druk tijdens de radioweergave op toets Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER <. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TIM". Het TIM-menu wordt weergegeven, TIM is ingeschakeld. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TIM". Wanneer er verkeersberichten zijn opgenomen, wordt het laatste bericht weergegeven. Op de bovenste regel van het display wordt de naam van de zender /de frequentie en daaronder de tijd van de opname weergegeven. Naast de twee bovenste softkeys aan beide zijden van het display wordt TIM en het nummer van het bericht weergegeven. Wanneer er geen verkeersberichten zijn opgenomen, wordt kort "NO TIM" weergegeven op het display. TIM uitschakelen Wanneer u TIM wilt uitschakelen: Druk op toets TUNER < of de joystick OK 7. Let op: Na het uitschakelen van het apparaat met het contactslot van de auto of toets 1 wordt kort de actuele toestand "TIM ON" resp. "TIM OFF" op het display weergegeven. Opgeslagen verkeersberichten afluisteren Om de opgeslagen verkeersberichten te beluisteren: Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER <. Wanneer er verkeersberichten zijn opgenomen, wordt het laatste bericht weergegeven. [. . . ] Welke navigatiesystemen op uw autoradio gebruikt worden kunnen, verneemt u van uw Blaupunkt-dealer. drukt u op de toets DSA 5. Drukt u op de softkey 4 met display-feature "DNC". Drukt u op de softkey 4 met display-feature "LEVL". Kiest u de versterking, door de joystick 7 naar links of rechts te sturen. Wanneer u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op de toets DSA 5. 226 VERSTERKER/SUB-OUT U kunt via de daarvoor bestemde aansluitingen van de autoradio externe versterkers aansluiten. Tevens kunt u op de geïntegreerde laagdoorlatende filters van het toestel een subwoofer aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BREMEN MP76

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BREMEN MP76 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag