Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BOLOGNA C52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BOLOGNA C52. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BOLOGNA C52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BOLOGNA C52 te teleladen.


BLAUPUNKT BOLOGNA C52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (508 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT BOLOGNA C52 annexe 1 (559 ko)
   BLAUPUNKT BOLOGNA C52 annexe 1 (616 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BOLOGNA C52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 106 Onbespeelde gedeelten overslaan (Blank Skip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Verkeersinformatie tijdens cassetteweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Internationale telefonische informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Afneembaar bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] REG in- en uitschakelen Om te wisselen tussen de geheugenniveaus resp. golfgebieden drukt u op toets BND / TS 5. Zenders instellen U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Druk zo vaak op toets : dat "REG" op het display verschijnt. "ON" (aan) weergegeven. Druk op toets of :. Om REG in resp. uit te schakelen drukt u op toets of :. De eerstvolgende ontvangbare zender wordt ingesteld. Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen. Druk op toets MENU 8 of OK ;. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken, drukt u op toets RDS 4. De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer RDS met een symbool op het display verlicht is. het golfgebied. Druk op de voorkeuzetoets 1 - 6 > van de gewenste zender. Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW (MW en LW niet bij Düsseldorf C50 en Colorado DJ50). Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) U kunt alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. Houd de voorkeuzetoets 1 - 6 > waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. "SCAN" verschijnt kort op het display, daarna verschijnt de 101 RADIOWEERGAVE actuele zendernaam resp. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "TA VOLUME" op het display verschijnt. Stel het volume in met de toetsen :. - Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. 104 CASSETTEWEERGAVE Weergeven van cassettes Wanneer er nog geen cassette in de speler zit: 9. Druk op toets Het Flip Release Panel wordt naar voren toe geopend. de naar rechts zonder forceren in de cassette-opening. Sluit het bedieningspaneel. De cassetteweergave begint met de kant die naar boven wijst. Wanneer er al een cassette in de speler zit: Om een van de vorige titels te kiezen drukt u een- of meermaals op toets :. Op het display verschijnt "CPS FR" en het aantal titels dat moet worden overgeslagen. De band wordt teruggespoeld naar het begin van de spelende titel resp. een verder naar voren gelegen titel. Cassette verwijderen Druk op toets 9. Het Flip Release Panel wordt naar voren toe geopend, de cassette wordt naar buiten geschoven. Muziektitels herhaald afspelen Druk op toets 4 RPT >. De actuele titel wordt herhaald. Bij het terugspoelen van de band aan het einde van de titel verschijnt op het display "REPEAT TRCK". Verwijder de cassette en sluit het bedieningspaneel of Om het herhalen van de titel te beëindigen drukt u opnieuw op toets 4 RPT >. "RPT" verdwijnt van het display. plaats een nieuwe cassette. Afspeelrichting wijzigen Om te wisselen tussen de afspeelrichtingen SIDE A en SIDE B drukt >. u op toets 2 105 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA "CASSETTE" op het display verschijnt. De cassette wordt weergegeven in de laatst gekozen looprichting. NEDERLANDS Druk zo vaak op toets CD·C @ dat ITALIANO FRANÇAIS Schuif de cassette met de open zij- legen titel te kiezen drukt u een- of meermaals op toets :. [. . . ] Wanneer de loudness ingeschakeld is, verschijnt LD op het display. Druk zo vaak op toets Druk op toets of treble in te stellen. : dat "TREBLE" op het display verschijnt. : om de Loudness-intensiteit instellen De loudness-versterking kan in de standen één t/m zes worden ingesteld. Druk op toets MENU 8. Op het display verschijnt "MENU". Balans instellen Om de fader in te stellen drukt u op toets AUD / LD =. Op het display verschijnt "BASS". Druk zo vaak op toets : dat "LOUDNESS" op het display verschijnt. Druk zo vaak op toets : dat "BALANCE" op het display verschijnt. of : om de volumeverdeling rechts / links in te stellen. Druk op toets of : om de versterking in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BOLOGNA C52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BOLOGNA C52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag