Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 INSTALLATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 te teleladen.


BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 INSTALLATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1328 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170INSTALLATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bei der Festsenderanspielung werden die im Speicher abgelegten Sender in der momentan gespeicherten Reihenfolge nacheinander angewählt, damit Sie in die momentan ausgestrahlten Sendungen hineinhören können. Die [TA]-Taste am Gerät betätigen, um die Betriebsart der 2-ZONE-Funktion umzuschalten. Die Mitte des Displays antippen, um die Anzeige der benutzerdefinierten Titel zu aktivieren. Die Mitte des Displays antippen, um die Anzeige der benutzerdefinierten Titel zu aktivieren. [. . . ] -RPT verandert in "MODE" en de normale weergave begint vanaf de track die werd weergegeven voordat u -RPT aanraakte. Met deze functie kunt u alle tracks die op een disc zijn opgenomen in willekeurige volgorde weergeven. -RANDOM Hiermee geeft u alle tracks op de disc in willekeurige volgorde weer. Als de disc twee of meer mappen bevat, worden alle tracks in de map in willekeurige volgorde weergegeven, gevolgd door alle tracks in de volgende map. -RANDOM Hiermee geeft u alle tracks op de disc in willekeurige volgorde weer. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een CD-R of CD-RW waarop MP3-bestanden of MWA-bestanden zijn opgenomen, is geplaatst. Een map kiezen Om een andere map te kiezen, raakt u het mapdisplay met aan of voert u de volgende stappen uit. Door PREV of NEXT aan te raken wordt het voorgaande of volgende gedeelte van de mappenlijst afgebeeld. De beginfunctie doet de CD-speler terugkeren naar het begin van de eerste track op de CD. -RDM of -RDM verandert in "MODE" en de normale weergave begint vanaf de track die werd weergegeven voordat u -RDM of -RDM aanraakte. Merk echter op dat van de M3U-bestanden die op dat moment tot vijf lagen diep (inclusief de -RPT verandert in "MODE" en de normale weergave begint vanaf de track die werd weergegeven voordat u -RPT aanraakte. Door dit gedurende 1 seconde of langer aan te raken wordt de tekstlijst afgebeeld die hoort bij het huidige teksttype. MEMO Door dit gedurende 2 seconden of langer aan te raken kunt u de ingevoerde titel opslaan, en keert het apparaat terug naar het oorspronkelijke display. Raak het luidsprekerdisplay of het hoofdtelefoondisplay aan en kies de bedieningsfunctie van de 2-ZONE-functie. Als u het luidsprekerdisplay aanraakt, kunt u de geluidsbron bedienen die via de luidsprekers wordt weergegeven. Als u het hoofdtelefoondisplay aanraakt, kunt u de geluidsbron bedienen die via de hoofdtelefoon wordt weergegeven. Druk op de [SOUND] toets om terug te keren naar de oorspronkelijke functie. Deze lijst kunt u afbeelden door op het hoofddisplay gedurende 1 seconde of langer RTN aan te raken. Teksttype De tekst die wordt afgebeeld verandert aan de hand van de instelling op het teksttypedisplay. Als u op de terugsteltoets drukt wordt alle inhoud, waaronder de titels, uit de gebruikersgeheugens van dit apparaat gewist. Met iedere aanraking met verandert het teksttype als volgt: Hoofdletters (spatie) A B C D E F G H I J K L M N O P Q RSTUVWXYZ Kleine letters abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Cijfers 0123456789 Leestekens, Accenten ÅÄËÉEÊÏÆØåäëéeêïöüæø 6. Raak de rechterkant van het display met aan, of draai de [ROTARY] knop en kies het teken dat u wilt invoeren. [. . . ] De geluidskwaliteit is slecht onmiddellijk nadat het apparaat is ingeschakeld. Oorzaak Er kunnen zich waterdruppels hebben gevormd op de lens in het apparaat terwijl de auto op een vochtige plaats geparkeerd stond. Oplossing Schakel het apparaat in en laat het ongeveer een uur drogen. De kabel van de elektrische antenne is kortgesloten naar massa of een te hoge stroomsterkte is nodig voor het inschakelen van de versterkers of de elektrische antenne. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 170 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag