Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 INSTALLATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 te teleladen.


BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 INSTALLATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1085 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130INSTALLATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] To use this model properly, read this Owner's Manual carefully and keep this manual for your future reference. In case of any trouble with this player, please contact your nearest "AUTHORIZED service station". To prevent direct exposure to the laser beam, do not try to open the enclosure. CAUTIONS: Apparaten innehåller laserkomponenten som avger laserstrålning överstigande gränsen för laserklass 1. OBS! Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä. VAROITUS !CAUTION USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER'S MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. ADVARSEL. Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling. [. . . ] Wanneer ingesteld wordt een RDS signaal ontvangen, en kunnen PS gegevens gelezen worden, PS verschijnt op het scherm. AF functie Met de AF functie wordt naar een andere frequentie van hetzelfde netwerk overgeschakeld indien de ontvangst van de huidige zender verslechtert. Er blijft indien mogelijk een goede ontvangst gegarandeerd. Bij het verlaten van de fabriek is de functie geactiveerd "ON" (aan). Een vooraf ingesteld station oproepen Er is een totaal van 24 vooraf ingestelde posities (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3, 6-AM) om individuele radio stations op te slaan in het geheugen. Het drukken op de overeenkomende [DIRECT] knop roept een opgeslagen radio frequentie automatisch op. Druk op de [BND] toets en selecteer de gewenste band (FM of AM (MW/LW)). Druk op de overeenkomende [DIRECT] knop om een opgeslagen radio station op te roepen. Druk op de [DIRECT] knop en houdt deze voor 2 seconden of langer ingedrukt om het station op te slaan in het vooraf ingestelde geheugen. 1. Druk op de [A] knop en houdt deze 1 seconde of langer ingedrukt om te schakelen naar het RDS afstel selectie scherm. Draai aan de [ROTARY] knop om "ON" of "OFF" te selecteren. In het scherm licht "AF" op en de AF functie wordt ingeschakeld. In het scherm gaat "AF" uit en de AF functie wordt uitgeschakeld. BLUE MAGIC CX 130 ON: OFF: 123 Gebruik van RDS 4. Druk op de [A] knop om terug te gaan naar de voorgaande modus. Als de ontvangst van het huidige uitzend station verslechterd, verschijnt "PI SEARCH" op het scherm en de radio zoekt voor hetzelfde programma op een andere frequentie. Verkeersinformatie (TA: Traffic Announcement) Met de TA (verkeersinformatie) standby functie geactiveerd kunt u de verkeersinformatie beluisteren zodra deze aanvangt, ongeacht welke functie is ingeschakeld. U kunt tevens automatisch op zenders die verkeersinformatie hebben (TP zenders) afstemmen. Deze functie kan alleen gebruikt worden wanneer "TP" brandt in het display. Wanneer "TP" brandt, betekent dit dat het RDS station dat op dit moment ontvangen wordt verkeersinformatie programma's uitzendt. REG (Regionale programmering) functie De ontvangst van regionale zenders is optimaal wanneer de REG functie is geactiveerd. Druk op de [A] knop om terug te gaan naar de voorgaande modus. Hieronder staan de fabrieksinstellingen voor de [DIRECT] toetsen. Programma type benaming Voorkeuzenummer ENGLISH Inhoud 1 2 3 4 5 6 News Info Pop M Sport Classics Easy M Druk op de [A]-toets om de RDS-MODUS te verlaten. Opmerking: 1 "PTY-S<E>" alleen beschikbaar wanneer "PTY ON". 2 "REG ON" alleen beschikbaar wanneer "AF ON". PTY Deze functie maakt het u mogelijk te luisteren naar een uitzending van het geselecteerde programma type, zelfs als de unit in een Functie modus staat anders dan radio. In bepaalde landen wordt PTY nog niet gebruikt. Tijdens de TA standby functie hebben TP zenders de prioriteit over zenders met andere programmatypen. De fabrieksinstelling is "OFF". Nederlands Nieuws Informatie Pop muziek Sport Klassiek Melodie: ontspanningsmuziek 1. Druk de [A] knop in en houdt deze voor 1 seconde of langer ingedrukt om over te schakelen naar het aanpas selectie scherm. Druk op de [ lecteren. De PTY selectiefunctie wordt automatisch geannuleerd 7 seconden nadat een programmasoort werd geselecteerd. , ] knop om "PTY" te se- PTY afstem functie 1. Druk de [A] knop in en houdt deze voor 1 seconde of langer ingedrukt om over te schakelen naar het aanpas selectie scherm. Draai aan de [ROTARY] knop om "ON" of "OFF" te selecteren. ON: "PTY" op het scherm licht op en de PTY standby modus is ingeschakeld. Wanneer de geselecteerde PTY uitzending begint, verschijnt de PTY item naam op het scherm. [. . . ] Veeg het vuil weg met een zachte doek bevochtigd met wat reinigings-alcohol. Verkeerde verbindingen. Geen geluidsvermogen bij het gebruik van de unit met versterkers of een vermogensantenne aangesloten. Vermogensantenne leiding is te kort naar de grond of teveel stroom is vereist voor de afstand naar de versterkers of de vermogensantenne. Algemeen Er gebeurt niks wanneer u een toets indrukt. De aanduidingen op het display zijn niet correct. De microprocessor functioneert niet naar behoren vanwege ruis, storing etc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT BLUE MAGIC CX 130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag