Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ATLANTA 110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ATLANTA 110. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ATLANTA 110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ATLANTA 110 te teleladen.


BLAUPUNKT ATLANTA 110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5077 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ATLANTA 110 (2605 ko)
   BLAUPUNKT ATLANTA 110 MANUAL 2 (2605 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ATLANTA 110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door, voordat u de autoradio gebruikt. Bewaar deze handleiding zodanig, dat deze te allen tijde voor alle gebruikers toegankelijk is. Geef de autoradio altijd samen met deze handleiding aan derden door. Houd u tevens de handleidingen van de apparaten aan die in combinatie met deze autoradio worden gebruikt. [. . . ] In-/uitschakelen via het contact van het voertuig Wanneer de autoradio conform de inbouwhandleiding, met het contactslot van de auto is verbonden en niet met aan-/uit-toets 3 is uitgeschakeld, wordt het met het contact in-, resp. Opmerking: Wanneer een telefoon of navigatiesysteem is aangesloten op de autoradio zoals omschreven in de inbouwhandleiding, dan wordt de autoradio bij een telefoongesprek, resp. Bij een navigatiemededeling onderdrukt, zodat u de weergave van de telefoon, resp. Autoradio zacht zetten (mute) U kunt het volume snel naar een door u ingestelde waarde reduceren. u Druk kort op de aan-/uit-toets 3 om de autoradio zacht te zetten , resp. U Om het apparaat uit te schakelen houdt u aan-/uit-toets 3 langer dan 2 seconden ingedrukt. Opmerking: Wanneer u de autoradio bij uitgeschakeld voertuigcontact aan zet, dan schakelt de radio zich automatisch na 1 uur uit, zodat de accu van het voertuig niet leeg raakt. Op het display wordt kort "DEMO MODE" weergeven, wanneer u de demomode heeft ingeschakeld. Door het indrukken van een willekeurige toets wordt de demomodus onderbroken en kunt u het apparaat bedienen. Wanneer de voorrang voor verkeersberichten is ingeschakeld, wordt een verkeersbericht automatisch doorgegeven, ook wanneer de autoradio op dat moment niet in radioweergave staat. Tijdens een het filesymbool ( weergegeven verkeersbericht wordt "TRAFFIC" in het display weergegeven. Het volume wordt voor de duur van het doorgeschakelde verkeersbericht verhoogd. U kunt het minimale volume voor verkeersberichten instellen (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", paragraaf "Instelling in gebruikersmenu uitvoeren". Om een doorgegeven verkeersbericht af te breken, drukt u op de toets DISP/ESC <. De autoradio herkent verkeersberichten en nieuwsuitzendingen en kan deze in iedere weergavesoort (bijv. Alternatieve frequentie (F): wanneer de RDSfunctie geactiveerd is, schakelt de autoradio automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. Regionaal (REG): Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Bij ingeschakelde REG-functie schakelt de autoradio alleen over naar alternatieve frequenties, wanneer die hetzelfde regionale programma uitzenden. U Druk net zo vaak op de toets SRC ; totdat "TUNER" wordt weergegeven: Het actuele geheugenniveau verschijnt eenmaal als lichtkrant op het display. De volgende geheugenniveaus zijn in de verschillende tunerregio's beschikbaar: Regio EUROPE USA THAI S AMERICA Geheugenniveaus FM1, FM2, FMT, MW, LW FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM FM1, FM2, FMT, AM, AMT In de tunerregio "EUROPE" zenden veel FM-zenders naast hun programma tevens een RDS-signaal (Radio Data System) uit, dat de volgende extra functies mogelijk maakt: U Druk net zo vaak op de toets / 7 totdat het gewenste geheugenniveau wordt weergegeven. Opmerking: Op elk geheugenniveau kunnen maximaal 5 zenders worden geprogrammeerd. U hebt verschillende mogelijkheden om een zender in te stellen: Zenders handmatig instellen u Druk toets / 7 één- of meerdere malen in om de frequentie stapsgewijs te wijzigen, resp. [. . . ] Voor buiten de EU gekochte apparaten gelden de garantiebepalingen van de betreffende vertegenwoordigingen in die landen. Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan kunt u via het internet het afhalen van uw autoradio aanvragen. Na het uitschakelen: < 3, 5 mA Versterker Uitgangsvermogen: 4 x 22 Watt sinus bij 14, 4 V aan 4 Ohm. Adviezen voor de veiligheid Wilt u dedurende het monteren en aansluiten de volgende veiligheidsadviezen in acht nemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ATLANTA 110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ATLANTA 110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag