Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ASPEN DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ASPEN DJ. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ASPEN DJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ASPEN DJ te teleladen.


BLAUPUNKT ASPEN DJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (212 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ASPEN DJ annexe 1 (181 ko)
   BLAUPUNKT ASPEN DJ annexe 1 (179 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ASPEN DJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aanduiding van de actieve functie Weergave van cd-wisselaar Nummer van de actuele cd in de wisselaar CD Time (verstreken speeltijd) Korte aanduiding bij wisseling van functie DSC Weergave- en invoerveld tijdens de DSCprogrammering Weergave van de kloktijd Overige Weergave van wisseling van audiobron (bv. radio / cassette) Weergavegebied 3: Aanduiding van de actieve functies. - Stereo - Cassette geplaatst - Cd-wisselaar aangesloten - Loudness LD Radioweergave AF PTY TA TP lo - Alternatieve frequentie met RDS - RDS-programmatype - Voorrang voor verkeersinformatie - Zender met verkeersinformatie - Gevoeligheid van de zoekafstemming Weergave van cd-wisselaar RPT - Herhaalfuncties MIX - Weergave in willekeurige volgorde 84 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Bevestiging van het bedieningspaneel 91 Weergavesoort kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is: · Kies een ander programma. Golfgebied kiezen U kunt kiezen tussen de frequentiegebieden FM 87, 5 - 108 MHz, MW 531 - 1602 kHz en LW153 - 279 kHz (Zermatt RCM 149 zonder MW, LW). · Stel het gewenste golfgebied in door op toets BA/TS te drukken. REG - Regionaal Bepaalde programma's van radiozenders worden op bepaalde tijden in regionale uitzendingen verdeeld. het eerste net van de NDR gebieden in de noordelijke Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Neder-Saksen en zendt het op bepaalde tijden programma's van verschillende inhoud uit. Wanneer u een regionaal programma ontvangt en dit wilt blijven beluisteren, kiest u in de DSC-modus "REG ON". Wanneer u het ontvangstgebied van de regionale zender verlaat of de volledige RDSservice verlangt, schakelt u in het DSCmenu over op "REG OFF". Zenderafstemming Zoekafstemming · / Druk op / , de autoradio zoekt automatisch de volgende zender. Wanneer / naar boven of naar beneden ingedrukt gehouden wordt, loopt de zoekafstemming snel voorwaarts of achterwaarts verder. AF - Alternatieve frequentie De AF-functie (alternatieve frequentie) zorgt ervoor dat automatisch op de best te ontvangen frequentie van het gekozen programma wordt afgestemd. Deze functie is ingeschakeld wanneer "AF" op het display verschijnt. Tijdens het zoeken naar de sterkste frequentie kan de radioweergave even onderbroken worden. Wanneer bij het aanzetten van het apparaat of bij het kiezen van een geprogrammeerde frequentie "SEARCH" op 92 Zoekafstemming opwaarts neerwaarts << / >> trapsgewijs op-/neerwaarts (op FM alleen indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt ook handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk op AF·TA resp. Wanneer u de duur van het fragment wilt wijzigen, lees dan "DSC-programmering ­ SCANTIME". Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle ontvangbare zenders kort laten horen. Tijdens het zoeken verschijnt "SCAN" op het display. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt weergegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" niet wordt weergegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. Indien u de gevoeligheid van de zoekafstemming wilt wijzigen, lees dan "Programmering met DSC ­ SENS". 94 SPORT CULTURE SCIENCE VARIED POP MUSIC ROCK MUSIC CLASSICS (sport) (cultuur) (wetenschap) (amusement) (popmuziek) (rockmuziek) (serieus klassiek) Gekozen programmatype weergeven · Druk op << of op >>. Programmatype kiezen a) Met de voorkeuzetoetsen Wanneer PTY ingeschakeld is, kunnen met de toetsen 1 - 6 door de fabriek vastgelegde programmatypes worden gekozen. Wanneer u een zender van dit programmatype wilt beluisteren: · Start de zoekafstemming met / . Wanneer geen zender van het gekozen programmatype gevonden wordt, toont het display kort "NO PTY". U kunt op elke geheugenpositie een ander beschikbaar programmatype vastleggen. Lees indien gewenst de volgende paragraaf, "Programmatype programmeren". b) Met << >> van de tuimeltoets Wanneer PTY ingeschakeld is, kunt u met << >> een programmatype kiezen. Kies in deze tijd met >> (vooruit) of << (achteruit) het gewenste programmatype. [. . . ] REPEAT-D aan: · Houd 4/RPT ingedrukt totdat de pieptoon te horen is. Opwaarts: druk de toets kort in. CUE ­ snel vooruit verplaatsen (hoorbaar): houd de toets ingedrukt. REVIEW ­ snel terug verplaatsen (hoorbaar): houd de toets ingedrukt. MIX Cd-titels kunnen in willekeurige volgorde worden afgespeeld. U heeft de mogelijkheid om: alle titels van een cd ("MIX-CD") of alle titels van alle geplaatste CD's ("MIXALL") in willekeurige volgorde te laten afspelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ASPEN DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ASPEN DJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag