Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ALICANTE CD34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ALICANTE CD34. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ALICANTE CD34 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ALICANTE CD34 te teleladen.


BLAUPUNKT ALICANTE CD34 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ALICANTE CD34 (344 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ALICANTE CD34

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 180 Hulptabel voor het instellen van de equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Afleesbaarheid van het display optimaliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Glossarium ­ verklaring van vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 PORTUGUÊS Cd-weergave / weergave van cd-wisselaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De doorloopvolgorde is: FM I, FM II, FMT, MW, LW. · 168 Wisselen van geheugenniveau (FM) U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zo vaak kort op NEXT dat het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender terwijl u zich op een ander geheugenniveau bevindt, wordt op het display de desbetreffende voorkeuzetoets met het geheugenniveau kort knipperend aangeduid. · vier streepjes. Desgewenst kunnen op het Travelstore-niveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. FM U kunt de zenders van het gewenste geheugenniveau als volgt direct oproepen: · Druk op toets ST1 ­ ST6. Zenders op een ander geheugenniveau oproepen: · Druk op NEXT totdat het gewenste geheugenniveau wordt weergegeven en kies dan de geprogrammeerde zender met ST1 ­ ST6. Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen ST1 ­ ST6. Op de MW-/LW-band kunt u eveneens elk van de zes zenders programmeren. Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch / of handmatig << >>). U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van veldsterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Wanneer er minder dan zes zenders te ontvangen zijn, worden de niet bezette geheugenposities aangeduid met 169 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore ITALIANO FRANÇAIS Geprogrammeerde zenders oproepen ENGLISH DEUTSCH Radioweergave met RDS (Radio Data System) Radioweergave met RDS (Radio Data System) MW, LW U kunt de zenders van het gewenste geheugenniveau direct oproepen: · Druk op toets ST1 ­ ST6. Zenders op een ander golfgebied oproepen: · Druk op NEXT totdat het gewenste golfgebied wordt weergegeven en kies dan de geprogrammeerde zender met ST1 ­ ST6. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. Wanneer de functie ingeschakeld is, geeft het display kort het laatst gekozen programmatype aan, bv. Zolang PTY is ingeschakeld, wordt op het display continu "PTY" aangegeven. Met de voorkeuzetoetsen ST1 - ST6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. Met DSC kunt u de taal kiezen uit Duits, Engels of Frans (zie "Programmering met DSC ­ PTY LANG". De vetgedrukte letters zijn identiek aan de kort getoonde PTY-vermelding op het display. NEWS nieuws CURRENT AFFAIRS actualiteiten INFORMATION service SPORT sport EDUCATE educatief DRAMA hoorspel en literatuur Automatisch wisselen van bandbreedte (SHARX) U kunt in het DSC-menu met de functie SHARX de automatische wisseling van bandbreedte op het FM-gebied inschakelen. Storingen door een sterke aangrenzende zender worden vergaand tegengegaan wanneer SHARX ON is ingesteld (instelling door de fabriek). Lees desgewenst "Programmering met DSC ­ SHARX". Programmatype Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype aangeven en een ander kiezen. CULTURE cultuur SCIENCE wetenschap 171 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Radioweergave met RDS (Radio Data System) Radioweergave met RDS (Radio Data System) VARIED amusement POP MUSIC popmuziek ROCK MUSIC rockmuziek EASY MUSIC ontspanningsmuziek LIGHT MUSIC lichte muziek CLASSICS klassieke muziek OTHER MUSIC muziek WEATHER weer FINANCE economie CHILDREN'S PROGRAMS kinderen SOCIAL AFFAIRS maatschappij RELIGION religie PHONE IN inbelprogramma TRAVEL reizen 172 LEISURE vrije tijd JAZZ MUSIC jazz COUNTRY MUSIC country & western NATIONAL MUSIC muziek in de landstaal OLDIES MUSIC gouwe-ouwe FOLK MUSIC volksmuziek DOCUMENT journalistiek Programmatype van de zender opvragen Op menuniveau 2: · Houd PTY ca. Na de pieptoon wordt aangegeven welk soort programma de ontvangen zender uitzendt. Wanneer "NONE" verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. Programmatype kiezen a) met de voorkeuzetoetsen Wanneer PTY uitgeschakeld is, kunnen met de voorkeuzetoetsen ST1 ­ ST6 door de fabriek vastgelegde programmatypes worden gekozen. [. . . ] TOM ON/OFFWanneer u een tweede KeyCard met Turn On Message (informatie bij inschakelen) bezit, kunt u deze tekst uitschakelen met "TOM OFF". Lees hiervoor de aanwijzingen onder "Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard ­ Turn On Message (T. O. M. )". UPDATE Maakt het mogelijk bij weergave van cd en cd-wisselaar namen van cd's te wissen om plaats te maken voor nieuwe cd's (zie "Cd-naam wissen met DSC-UPDATE"). DSC-programmering beëindigen / instelling bewaren: · Druk op DSC. READ KC 184 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC LOW EQ HIGH EQ TA VOL CD NAME SHARX HICUT LO / DX STEREO/MONO CLOCKSET CLK AUTO / MAN 12/24H MODE CLK ON/OFF ON VOL BEEP DIM DAY DIM NIGHT ANGLE SCANTIME PTY LANG AUX LEARN KC READ KC LED PEAK ON/OFF TOM ON/OFF UPDATE 0 dB/40 Hz 0 dB/630 Hz 35 SHARX ON HICUT 2 DIST 1 STEREO 0:00 CLK AUTO 24H MODE CLK OFF LAST VOL 3 9 9 0 10 sec. DEUTSCH OFF ON ON ON - Versterker Uitgangsvermogen: 4 x 25 Watt sinus volgens DIN 45 324 bij 14, 4 V 4 x 40 Watt max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ALICANTE CD34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ALICANTE CD34 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag