Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ALICANTE CD32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ALICANTE CD32. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ALICANTE CD32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ALICANTE CD32 te teleladen.


BLAUPUNKT ALICANTE CD32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (314 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ALICANTE CD32 INSTALLATION INSTRUCTION (302 ko)
   BLAUPUNKT ALICANTE CD32 (321 ko)
   BLAUPUNKT ALICANTE CD32 INSTALLATION INSTRUCTION (302 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ALICANTE CD32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 123 Weergave van lichtkranten kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Weergave van cd-wisselaar . 128 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . [. . . ] vanuit de cassette- of cd-wisselaar-weergave op de zender met het gewenste programmatype. "PTY OFF" op het display wordt weergegeven. of :, om PTY in (ON) resp. Wanneer PTY ingeschakeld is, is PTY verlicht op het display. Druk op toets Druk op toets MENU 8 of OK ;. Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Druk op toets of :. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen, kunt u binnen de weergavetijd overschakelen op een ander programmatype door op toets of : te drukken. Of Druk op een van de toetsen 1 - 6 > om het onder de desbetreffende voorkeuzetoets opgeslagen programmatype te kiezen. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Druk op toets Programmatype opslaan onder de voorkeuzetoetsen Kies een programmatype met de toetsen of :. RADIOWEERGAVE 1 - 6 > langer dan twee seconden ingedrukt. Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets 1 - 6 >. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Houd de gewenste voorkeuzetoets Druk op toets Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst (alleen FM). Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. "SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "SHARX OFF" betekent geen wisseling van bandbreedte. Druk op toets MENU : of OK ;. Weergave van lichtkranten kiezen Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-signaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. U kunt de weergave van `lichtkranten' uitschakelen voor zenders die u onder de voorkeuzetoetsen hebt geprogrammeerd. Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "HICUT" op het display verschijnt. een verder naar voren gelegen titel. SVENSKA Druk een- of meermaals op toets NEDERLANDS ITALIANO Druk een- of meermaals op toets FRANÇAIS Schuif de cassette met de open zij- Let op: Aan het einde van de band wordt de afspeelrichting automatisch veranderd (Autoreverse). ENGLISH DEUTSCH Cassetteweergave Afspeelrichting wijzigen CASSETTEWEERGAVE het display "REPEAT TRACK" weergegeven. Om de herhaling van de titel te beëindigen: Snelspoelen Snel vooruitspoelen Druk op toets :. Druk opnieuw op toets 4 RPT >. Op het display verschijnt kort "REPEAT OFF". RPT verdwijnt van het display. Op het display verschijnt "CAS FORWARD". Snel terugspoelen Druk op toets :. Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN) Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. Alle titels van de cassette worden in oplopende volgorde kort weergegeven. Om het scannen te beëindigen: Op het display verschijnt "CAS REWIND". Snelspoelen beëindigen Druk op de OK-toets ;. De weergave wordt voortgezet. Let op: Tijdens het snelspoelen kan de als laatste beluisterde radiozender worden weergegeven. Hiervoor moet "Radiomonitor" ingeschakeld zijn. Druk opnieuw op de OK-toets ;. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Lees hiervoor het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Om de S-CPS-, RPT- en SCANfuncties te kunnen gebruiken, moet zich tussen de afzonderlijke titels van de cassette een pauze van minimaal drie seconden bevinden. Radiomonitor in- en uitschakelen Let op: De radiomonitor kan alleen worden ingesteld wanneer er een cassette wordt weergegeven. Druk op toets MENU 8. [. . . ] Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". Equalizer instellen Druk op de DEQ-toets <. Kies "DIGITAL EQ" met toets :. of Kies de equalizer die u wilt instellen met toets of : "USER EQ1", "USER EQ2" of "USER EQ3". Beluister de cd. Beoordeel de klank naar uw eigen ideeën. Kies het filter met toets of :. of Lees nu in de "Hulptabel voor het instellen van de equalizer" de informatie onder "Klankindruk". Stel het niveau in met toets Stel de waarden voor de equalizer in zoals beschreven onder "Maatregel". Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op de OK-toets ; en dan op toets of :. Equalizer in- en uitschakelen Om de equalizer in te schakelen houdt u toets DEQ < ingedrukt totdat EQ op het display verschijnt en kort "EQ ON" wordt weergegeven. Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op de DEQtoets <. Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets DEQ < ingedrukt totdat EQ van het display verdwijnt en kort "EQ OFF" wordt weergegeven. 134 EQUALIZER U kunt ook vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres: CLASSIC POP JAZZ ROCK TECHNO SPEECH Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ALICANTE CD32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ALICANTE CD32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag