Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4250. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ACR 4250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4250 te teleladen.


BLAUPUNKT ACR 4250 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (158 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ACR 4250 (159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ACR 4250

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 AUD ­ Audio Voor het instellen van BASS TREBLE (hoge tonen) Instelling veranderen: Druk zo vaak kort op AUD, totdat de bijbehorende afkorting en de geprogrammeerde waarde op het display verschijnen. 3 BAL - BALANCE (Volumeverhouding links/rechts) Instelling veranderen: Druk op BAL, totdat het symbool en de ingestelde waarde op het display verschijnen. m - handmatige zenderafstemming Omschakelen: druk bij radiogebruik kort op lo. 5 Verwijderen van de cassette Met kan de gekozen instelling worden veranderd. [. . . ] De wachttijd bedraagt na de eerste drie pogingen 10 seconden, na verdere pogingen een uur. Let op: Bewaar uw autoradio-pas met het codenummer zorgvuldig, zodat onbevoegden uw codenummer niet kunnen zien. Diefstalbeveiliging inschakelen Wanneer u de diefstalbeveiliging wilt inschakelen: · Zet de radio uit. · · Druk kort op voorkeuzetoets 1, op het display verschijnt "0000". Voer het codenummer van de Blaupunkt autoradio-pas in: Voorbeeld: Codenummer is 2521 - Druk 2x op 1, op het display verschijnt "2000"; - Druk 5x op 2, op het display verschijnt "2500"; · · De autoradio is klaar voor gebruik. 49 PORTUGUÊS Voer het codenummer van de Blaupunkt autoradio-pas in en bevestig het: zie voorbeeld "Diefstalbeveiliging inschakelen". ESPAÑOL Zet het apparaat aan. Op het display verschijnt "CODE". SVENSKA Opnieuw inschakelen na stroomonderbreking (Diefstalbeveiliging is ingeschakeld) NEDERLANDS De diefstalbeveiliging is geactiveerd. Mocht echter weer "CODE ERR" verschijnen, dan heeft u een onjuist codenummer ingevoerd. Voer nu na de wachttijd ("CODE" op het display) beslist het juiste codenummer in. Wanneer het apparaat na een wachttijd uitgeschakeld wordt, begint de wachttijd na het opnieuw inschakelen opnieuw. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Diefstalbeveiliging Radiogebruik met RDS (Radio Data System) Diefstalbeveiliging uitschakelen · · · · Zet de radio uit. Voer het codenummer van de Blaupunkt autoradio-pas in en bevestig het: zie voorbeeld "Diefstalbeveiliging inschakelen". Het Radio Data System biedt u meer comfort bij het luisteren naar de radio op FM. Steeds meer radiozenders zenden bij hun programma's ook RDS-informatie uit. Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. Zo weet u precies op welk programma u bent afgestemd en kunt u ook gericht het gewenste programma kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: frequentie "SEARCH" op het display verschijnt, zoekt het apparaat automatisch naar een alternatieve frequentie. "SEARCH" verdwijnt wanneer een alternatieve frequentie gevonden is of na het doorlopen van de frequentieband. Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is: · Kies een ander programma. REG-Regionaal Bepaalde programma's van radiozenders worden op bepaalde tijden in regionale uitzendingen verdeeld. het eerste net van de NDR op bepaalde tijden programma's van verschillende inhoud voor gebieden in de noordelijke Duitse deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Neder-Saksen. Wanneer u een regionaal programma ontvangt en dit wilt blijven beluisteren: · Houd AF 2 seconden ingedrukt, totdat BEEP klinkt. Wanneer u het ontvangstgebied van de regionale zender verlaat, of de volledige RDSservice verlangt, schakelt u over op "REG OFF". De diefstalbeveiliging is uitgeschakeld. CODE LED Wanneer de auto geparkeerd staat, knippert de LED als diefstalbeveiliging. AF - Alternatieve frequentie De AF-functie (Alternatieve frequentie) zorgt ervoor dat er automatisch op de best te ontvangen frequentie van het gekozen programma wordt afgestemd. Deze functie is ingeschakeld wanneer "AF" op het display verschijnt. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen lokale zenders opgezocht (geringe gevoeligheid). [. . . ] Vaak helpt heen- en weerspoelen van de cassette. Loopwerk/cassettes Gebruik in de auto alleen C60/C90-cassettes. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50° Celsius. Laat koude cassettes voor het afspelen opwarmen om onregelmatigheden in de bandloop te vermijden. 100 gebruiksuren kunnen door afzetting van stof op de aandrukrol en de weergavekop storingen optreden in de bandloop en de weergavekwaliteit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ACR 4250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ACR 4250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag