Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4231 QO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4231 QO. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ACR 4231 QO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4231 QO te teleladen.


BLAUPUNKT ACR 4231 QO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (131 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ACR 4231 QO annexe 1 (188 ko)
   BLAUPUNKT ACR 4231 QO annexe 1 (188 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ACR 4231 QO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . . . 24HCLOCK BRIGHT 2* BRIGHT 2* ANGLE 0 GRAPH 1* LOGICOFF LED OFF AMERICA AF OFF AUTOTUNE REG AUTO PRE SCAN 5 SEC MWLW OFF NEWS OFF* . . . . . . BRIGHT 3* ANGLE +1 GRAPH 2* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BRIGHT 6* ASIA REG OFF . . . RDS OFF 10 SEC . . . 20 SEC VOORDAT U BEGINT Wij danken u voor de aankoop van dit VDO Dayton-product, dat volgens de hoogste normen is ontworpen en vervaardigd en aan strenge tests is onderworpen. Maakt u zich met het product vertrouwd door deze gebruikershandleiding te lezen. Houd de handleiding in uw auto binnen handbereik voor toekomstige naslag. INBOUW Als uw auto is uitgerust met ISO-connectors, kunt u ze gewoon in de connectors van de autoradio steken. [. . . ] ­ Als de procedure is voltooid, hoort u een pieptoon en daarna het geluid van de zender die als voorkeurzender 1 is vastgelegd. Overschakelen op een andere weergave (RDS-zender) om · Druk een of meerdere malen op de weergave te veranderen in zendernaam, band en nummer van voorkeurzender, frequentie gevolgd door programmatype (PTY) en geluidsstijl. Overschakelen op een andere weergave (geen RDS-zender) · Druk een of meerdere malen op om de weergave te veranderen in frequentie, band en nummer van voorkeurzender, en geluidsstijl. Activeren of deactiveren van de TA-functie · Druk op om een FM-golfband te kiezen · Druk op om de TA-functie te activeren of te deactiveren. Activeren of deactiveren van de NEWSfunctie* · Druk op om een FM-golfband te kiezen · Zie `SAM' (pagina 52), kies optie `NEWS' en stel de waarde in op `ON' Als u de TA/NEWS-functie activeert: · U ontvangt de verkeersberichten en nieuwsberichten* als die worden uitgezonden. · Als de zender waarop is afgestemd geen verkeersberichten uitzendt, verschijnt er op het display `NO TA'. Nieuwsberichten kunnen onderbroken worden door verkeersberichten (als de TA-functie is ingeschakeld). Onderbreken van verkeersinformatie/ nieuwsberichten Als u niet langer naar een bepaald verkeers- of nieuwsbericht wilt luisteren, kunt u dit onderbreken zonder de functie uit te schakelen. · Druk op om TA/NEWS te onderbreken: ­ De radio keert terug naar zijn vorige functie. RDS-GEHEUGEN Het is mogelijk om 50 zenders in alfabetische volgorde in een apart FM-geheugen van de autoradio te laden. Zenders vastleggen in het RDS-geheugen · Druk op om de FM PRE-golfband te kiezen. Opmerking: U hoort een foutpieptoon als u probeert het RDS-geheugen te activeren in de FM AST-band. `DOLBY' en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Metal-Chrome cassette · Druk meer dan 2 seconden op om weergave van een Metal-Chrome cassette te activeren of te deactiveren. SNEL SPOELEN · Druk meer dan 2 seconden op om snel achteruit spoelen te activeren of te deactiveren: · Druk meer dan 2 seconden op om snel vooruit spoelen te activeren of te deactiveren: ­ Tijdens het snel spoelen hoort u de radio. Als u snel spoelt tot het einde van de band, begint het afspelen automatisch. VORIG / VOLGEND NUMMER (MUSIC SEARCH SYSTEM, MSS) Kies hoeveel nummers u wilt overslaan vanaf de betreffende afspeelpositie. * Afhankelijk van model 50 CD-SPELER EN CD-WISSELAAR* AFSPELEN VAN EEN CD (CD-SPELER) (Zie pagina 3, figuur E) Deze cd-speler is geschikt voor cd's van 12 cm. · Als er al een cd in het apparaat aanwezig is: om `CD' als bron te kiezen. AFSPELEN VAN EEN CD (CD-WISSELAAR INDIEN AANGESLOTEN) · U kunt alleen een analoge compatibele cdwisselaar op dit apparaat aansluiten (zie montage-instructies voor de cd-wisselaar). · Controleer of het magazijn is gevuld met cd's en in de cd-wisselaar is geplaatst. ­ Aan het eind van de cd wordt het afspelen automatisch voortgezet met de volgende cd. Lege plaatsen in het magazijn worden automatisch overgeslagen. AFSPELEN VORIGE / VOLGENDE NUMMER · Druk op of om het gewenste nummer te kiezen. [. . . ] Bij het afspelen van de cassette is de hogetonenweergave slecht of is een kanaal uitgevallen. Bandlus · Controleer de cassette op een bandlus (losse band) en draai de band zo nodig strak aan alvorens de cassette weer in het apparaat te plaatsen. Een bandlus kan vast komen te zitten in het mechanisme en beschadiging van zowel het apparaat als de band zelf tot gevolg hebben. Draai de band strak aan door een potlood of een soortgelijk voorwerp in het asgat te steken en te draaien totdat de lus in de band volledig is verdwenen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ACR 4231 QO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ACR 4231 QO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag