Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4230. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ACR 4230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACR 4230 te teleladen.


BLAUPUNKT ACR 4230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (127 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ACR 4230 INSTALLATION INSTRUCTION (76 ko)
   BLAUPUNKT ACR 4230 (127 ko)
   BLAUPUNKT ACR 4230 INSTALLATION INSTRUCTION (76 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ACR 4230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 30 Sterkste zenders automatisch programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 27 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA Verkeersinformatie (ARI) aan-/uitzetten 31 Waarschuwingssignaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 NEDERLANDS Ontvangst verkeersinformatie (ARI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wordt "lo" getoond, dan worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wordt "lo" niet getoond, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht (hogere gevoeligheid). Zenders programmeren Sterkste zenders automatisch programmeren U kunt per geheugenniveau (I, II, III, T) vijf (Travelstore) U kunt de vijf sterkste FM-zenders uit de regio, in volgorde van frekwentie, automatisch programmeren. Het toestel zoekt de dichtstbijzijnde FM-zenders en slaat deze op in het "T"geheugen (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau zenders ook handmatig geprogrammeerd worden. zenders met 1-5 programmeren. · Kies met 1-5 de geheugenplaats (1-5) voor de nieuw te programmeren zender. in (automa- · · Stereo-mono wisselen Wilt u wisselen tussen stereo- en monoweergave dan: · ca. symbool Steeds wanneer het toestel wordt aangezet is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het toestel automatisch over op monoweergave. Druk net zolang op 1·5 totdat na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is. Op het display worden het betreffende geheugenniveau en de geheugenplaats aangegeven. N. B. : Als u een reeds geprogrammeerde zender instelt, dan knippert op het display gedurende ca. de betreffende zendertoets en het geheugenniveau. Geprogrammeerde zenders oproepen U kunt geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. Hiervoor zo vaak op FM·T drukken tot op het display I, II, III of T verschijnt. meermaals drukken. 30 of b) Schakelt u de voorrang van verkeersinformatie uit: · drukt u op ARI. Verkeersinformatie (ARI) aan-/uitzetten Wanneer u de verkeersinformatie (ARI) aan resp. Is de verkeersinformatie aan, verschijnt op het display "ARI". [. . . ] N. B. : Bij cassettes die stroef lopen, is een automatische omkering van afspeelrichting mogelijk. Het euvel is vaak door versneld spoelen te verhelpen. 32 - 16 000 Hz (-3 dB) Wijzigingen voorbehouden!32 ILLUSTRATIONEN · ILLUSTRATIONS · ILUSTRACIONES · ILLUSTRAZIONI · ILLUSTRATIONER · AFBEELDINGEN DEUTSCH L R L R 8 601 310 742 182 53 165 5A LF RF LR RR 150 LR LF RF 58, 5 RR 50 188 5, 2-6, 3 Amplifier Equalizer Fader PO W AN ER T AC EN CN (IG . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ACR 4230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ACR 4230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag