Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACM 5450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACM 5450. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ACM 5450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACM 5450 te teleladen.


BLAUPUNKT ACM 5450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (95 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ACM 5450 INSTALLATION INSTRUCTION (184 ko)
   BLAUPUNKT ACM 5450 (93 ko)
   BLAUPUNKT ACM 5450 INSTALLATION INSTRUCTION (184 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ACM 5450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 SRC (Source = bron) Om over te schakelen naar een andere geluidsbron bijv. 3 AUD ­ Audio Voor de instelling van BASS TREBLE (hoge tonen) BALANCE (volume verdeling links/ rechts) FADER (volume verdeling voor/ achter). Instelling wijzigen: Zo vaak kort op AUD drukken tot het bijbehorende symbool en de ingestelde waarde op het display verschijnt. , , lo" verschijnt op het display - zoekafstemming normaal gevoelig. [. . . ] Op het display verschijnt "CODE". NEDERLANDS Opnieuw inschakelen na stroomonderbreking (Diefstalbeveiliging is ingeschakeld) ITALIANO Na het inschakelen verschijnt nu altijd kort "C". Mocht echter weer "CODE ERR" verschijnen, dan heeft u een onjuist codenummer ingevoerd. Voer nu na de wachttijd ("CODE" op het display) beslist het juiste codenummer in. Wanneer het apparaat na een wachttijd uitgeschakeld wordt, moet na het inschakelen de wachttijd opnieuw worden afgewacht. FRANÇAIS ENGLISH De diefstalbeveiliging is geactiveerd. DEUTSCH Diefstalbeveiliging Radio-gebruik met RDS (Radio Data System) Diefstalbeveiliging uitschakelen · · · · Zet de radio uit. Voer het codenummer van de Blaupunkt autoradio-pas in en bevestig het: zie voorbeeld "Diefstalbeveiliging inschakelen". Radio-Data-System biedt u op de FM meer comfort bij het radio luisteren. Zodra zenders kunnen worden geïdentificeerd, verschijnt ook de afkorting van de zendernaam evt. U weet nu precies, welke zender u ontvangt en kunt zodoende ook de gewenste zender gericht kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: dan zoekt het toestel automatisch naar een alternatieve frekwentie. , , SEARCH" verdwijnt, wanneer een alternatieve frekwentie gevonden wordt of nadat de frekwentieband is doorlopen. Is dit programma niet meer naar tevredenheid te ontvangen, dan · kiest u een ander programma. REG-Regionaal Bepaalde programma's van radiostations worden op bepaalde tijden onderverdeeld in regionale programma's. Zo verzorgt bijvoorbeeld NDR-1 voor de noordelijke deelstaten Sleeswijk-Holstein, Hamburg en Nedersaksen van tijd tot tijd regionale programma's van uiteenlopende aard. Ontvangt u een regionale zender en wilt u deze blijven beluisteren, dan kan dit door: · ca. Indien u het ontvangstgebied van het regionale programma verlaat of wilt beschikken over de volledige RDS-service, dan schakelt u op "REG OFF". Wanneer "REG ON" geaktiveerd is, verschijnt er na ieder inschakelen van het toestel kort "REG ON" op het display. De diefstalbeveiliging is uitgeschakeld. CODE LED Bij een geparkeerde auto knippert de LED als diefstalbeveiliging. AF - Alternatieve-Frekwentie De funktie AF (Alternatieve Frekwentie) zorgt ervoor, dat de best te ontvangen frekwentie van het gekozen programma automatisch wordt opgezocht. en het symbool Telkens als u het toestel inschakelt, is de stereo-weergave ingesteld ( licht op). Bij slechte ontvangst schakelt het toestel automatisch over op mono-weergave. Gewenste voorkeuzetoets zo lang indrukken tot na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is resp. Het display toont, welke toets ingedrukt is. SVENSKA NEDERLANDS Stereo - mono wisselen (FM) ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Ontvangst verkeersinformatie met RDS-EON Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de 5 beste FM-zenders in het betreffende ontvangstgebied, gesorteerd naar frekwentie-sterkte, automatisch programmeren. Het toestel zoekt de meest nabije FM-zenders en slaat deze in het "T"- geheugen op (Travelstore). Als de procedure beëindigd is, schakelt het toestel op de eerste zender. Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau zenders ook handmatig geprogrammeerd worden (zie "Zenders programmeren"). Veel FM-zenders zenden regelmatig aktuele verkeersinformatie uit voor hun regio. [. . . ] Met SRC schakelt u over op een andere geluidsbron (radio - wisselaar - cassette). SRC zo vaak indrukken totdat op het display de wisselaarfunkties verschijnen. CD = disk, T = TRACK muzieknummer). CD kiezen CD kiezen (vooruit): ca. · 58 Loopwerk/cassettes Gebruik in de auto alleen C60/C90-cassettes. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50° Celsius. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ACM 5450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ACM 5450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag