Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACAPULCO MP54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACAPULCO MP54. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 te teleladen.


BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (216 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 annexe 1 (986 ko)
   BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 (865 ko)
   BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 (865 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ACAPULCO MP54

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 190 Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Volume voor verkeersinformatie instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Volume van de bevestigingstoon instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer het instellen voltooid is: Druk op de OK-toets :. Cd-naam wissen Druk hiervoor kort op toets 1 SCL 6. Beluister de cd waarvan de naam moet worden gewist. Cd's een naam geven Om uw cd's beter te kunnen herkennen biedt uw autoradio de mogelijkheid om dertig cd's een individuele naam te geven. Wanneer u meer dan dertig namen probeert te geven, verschijnt op het display de aanduiding "CD NAME FULL". Druk zo vaak op toets of 7 dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven. 7 dat "CD NAME EDIT" op het display wordt weergegeven. Druk op de OK-toets :. Druk zo vaak op toets of CD-WEERGAVE ken gaat u terug naar het menu. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Druk op de OK-toets :. Na vier seconden is een pieptoon te horen en verschijnt op het display "DELETE NAME". Door op toets MENU 9 te drukVerkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen: Laat toets MENU 9 los. De cd-naam is gewist. Druk op toets TRAF =. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie". Door op toets MENU 9 te drukken gaat u terug naar het menu. Alle cd-namen wissen U kunt de namen van alle in de radio opgeslagen cd's wissen. Beluister een cd. Druk zo vaak op toets of Cd verwijderen Druk op toets 2. Het release panel wordt naar voren toe geopend. 7 dat "VARIOUS MENU" op het display wordt weergegeven. 7 dat "CD NAME EDIT" op het display wordt weergegeven. Druk op toets Eject A naast de cdopening. Druk zo vaak op toets of Verwijder de cd en sluit het bedieningspaneel. Als u probeert een mix-mode-cd af te spelen, worden alleen de cd-audiotitels afgespeeld. MP3-weergave starten De MP3-weergave wordt gestart zoals de normale cd-weergave. Lees hiervoor het gedeelte "Cd-weergave starten" in het hoofdstuk "Cd-weergave". 197 MP3-WEERGAVE Displayweergave instellen Standaardweergave instellen U kunt op het display diverse informatie over de actuele titel laten weergeven. "NORMAL MODE": Eerste regel: naam van de titel Tweede regel: naam van de directory 2. "INFO MODE": Eerste regel: naam van de titel Tweede regel: MP3-ID-tag (indien beschikbaar en ingeschakeld, zie MP3-info kiezen) 4. "TRACK AND DIR MODE": Eerste regel: titelnummer en verstreken speeltijd Tweede regel: nummer van de directory 5. "CLOCK MODE": Eerste regel: nummer van de directory en titelnummer Tweede regel: cd-tekst of cd-naam en kloktijd Om te kiezen tussen de weergavemogelijkheden: Druk op toets DIS·ESC 8. Directory kiezen Directory kiezen met de pijltoetsen (Normale, Info-, Track en Dir- en Clock-mode) Om op- of neerwaarts naar een andere directory te gaan: Let op: Er kunnen MP3-tags van versie 1 worden weergegeven wanneer deze samen met de MP3-bestanden zijn opgeslagen (lees hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw PC-MP3-software resp. "MP3 BROWSE MODE": Eerste regel: naam van de directory Tweede regel: naam van de titel Druk een- of meermaals op toets of 7. Let op: Alle directory's die geen MP3-bestanden bevatten, worden automatisch overgeslagen. Het aantal directory's wordt voor de weergave automatisch door het apparaat gecorrigeerd en is dan mogelijkerwijs niet meer gelijk aan het aantal directory's dat u hebt aangemaakt. Let op: De MP3-browse-mode dient om MP3-bestanden op uw cd snel en comfortabel te kunnen vinden. In de MP3-browse-mode kunnen de functies snelle zoekdoorloop, MIX, SCAN en REPEAT niet worden gebruikt. 198 MP3-WEERGAVE Directory kiezen in de browsemodus U kunt de actuele directory en de volgende op de beide regels van het display laten weergeven. [. . . ] Op de bovenste regel worden "R", "G" en "B" met de ingestelde waarden weergegeven. De instelling voor "R" knippert. Druk zo vaak op toets of 7 dat "DISPLAY MENU" op het display wordt weergegeven. Druk zo vaak op toets of dat "DISPLAY COLOR" wordt weergegeven. Druk zo vaak op toets of 7 dat de gewenste instelling wordt weergegeven. of 7 om de keuzemarkering achter de andere kleuren te zetten. Druk op de OK-toets :. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ACAPULCO MP54

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag