Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACAPULCO CD51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACAPULCO CD51. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ACAPULCO CD51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ACAPULCO CD51 te teleladen.


BLAUPUNKT ACAPULCO CD51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (449 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ACAPULCO CD51 annexe 1 (1527 ko)
   BLAUPUNKT ACAPULCO CD51 (1806 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ACAPULCO CD51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 134 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Afneembaar bedieningspaneel 122 In- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 125 Volume voor bevestigingssignaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "HICUT 3" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Houd de RDS-toets 4 ingedrukt totdat "NAME FIX" op het display verschijnt. Om de weergave van lichtkranten weer mogelijk te maken houdt u de RDS-toets 4 ingedrukt totdat "NAME VAR" op het display verschijnt. Druk op toets MENU 8 of OK ;. Storingsafhankelijke wisseling van bandbreedte (SHARX) Met de SHARX-functie hebt u de mogelijkheid om storingen door aangrenzende zenders in zeer hoge mate uit te sluiten (alleen FM). SHARX in- en uitschakelen Display instellen U hebt de mogelijkheid om tijdens radioweergave te kiezen tussen permanente weergave van de kloktijd of permanente weergave van de naam van de zender resp. Druk zo vaak op toets : dat "SHARX" op het display verschijnt. Houd toets / DIS 7 ingedrukt totdat de gewenste weergave op het display verschijnt. Druk op toets of : om SHARX in resp. uit te schakelen. 130 RADIOWEERGAVE Golfgebieden deactiveren U hebt de mogelijkheid om de golfgebieden MW en LW afzonderlijk of samen te deactiveren. MW en LW samen wilt deactiveren: VERKEERSINFORMATIE Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Druk tijdens de FM-radioweergave op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "AM ON" op het display verschijnt. Let op: Wanneer "AM OFF" wordt weergegeven, zijn MW en LW reeds gedeactiveerd. Wanneer "MW OFF" of "LW OFF" wordt weergegeven, is MW of LW reeds gedeactiveerd. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF ?. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Pauze opheffen Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. De eerstvolgende titel wordt kort weergegeven. Druk tijdens de pauze op toets 3 >. 133 CD-WEERGAVE Wisselen van displayweergave Om te wisselen tussen de weergave van titelnummer en kloktijd, titelnummer en verstreken speeltijd of titelnummer en cd-naam houdt u / DIS 7 een- of meertoets maals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste aanduiding op het display verschijnt. Wanneer de door u gekozen cd nog onbekend is, verschijnen er acht liggende streepjes (underscores) op het display. De actuele invoerpositie knippert. Wanneer een positie vrij moet blijven, kiest u een underscore. Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen, drukt u op toets TRAF ?. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie". U verandert de invoerpositie met toets of :. Om de naam op te slaan drukt u op toets MENU 8 of op OK ;. Cd-naam wissen Beluister de cd waarvan de naam moet worden gewist. Cd's een naam geven Om uw cd's beter te kunnen herkennen hebt u met uw autoradio de mogelijkheid om dertig cd's een individuele naam te geven. Wanneer u meer dan dertig namen probeert te geven, verschijnt op het display "FULL". Kies met de toetsen en "CD NAME". : Druk op toets of :. Na vier seconden is een pieptoon te horen en verschijnt op het display "DELETE NAME". Laat toets MENU 8 los. De cd-naam is gewist. Beluister de gewenste cd. [. . . ] Kies "DIGITAL EQ" met toets :. of Kies een band met toets of :. Om de frequentie te kiezen drukt u op de -toets :. Stel het niveau in met toets :. of Om de volgende band te kiezen drukt u eerst op de OK-toets ; en dan op de of -toets :. Wanneer alle instellingen uitgevoerd zijn, drukt u op de DEQ+toets <. 143 EQUALIZER Instelhulp voor de equalizer Begin de instelling met het midden-/hogetonengebied en beëindig de instelling met het basgebied. Klankindruk / probleem Basweergave te zwak Maatregel Versterk de bas met frequentie: 50 tot 100 Hz Niveau: +4 tot +6 Onzuivere bas Weergave dreunt Onaangename druk Zwak de lage middentonen af met frequentie: 125 tot 400 Hz Niveau: ca. -4 Klank sterk op de voorgrond, agressief, geen stereo-effect Zwak de middentonen af met frequentie: 1000 tot 2500 Hz Niveau: -4 tot -6 Doffe weergave Weinig transparantie Geen glans op de instrumenten Versterk de hoge tonen met frequentie: ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ACAPULCO CD51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ACAPULCO CD51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag