Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT A-R G 02-E TMC INSTALLATION INSTRUCTION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT A-R G 02-E TMC. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT A-R G 02-E TMC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT A-R G 02-E TMC te teleladen.


BLAUPUNKT A-R G 02-E TMC INSTALLATION INSTRUCTION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (764 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT A-R G 02-E TMC INSTALLATION INSTRUCTION (467 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT A-R G 02-E TMCINSTALLATION INSTRUCTION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Parkeer de wagen op een veilige plek alvorens deze functies uit te voeren. Zo niet kunt u ongevallen veroorzaken. BIJ PROBLEMEN, HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPZETTEN. Zo niet bestaat er gevaar voor persoonlijke verwondingen of schade aan het toestel. Breng het product voor herstelling binnen bij uw erkende Alpine-verdeler of het dichtstbijzijnde Alpine Service Center. STEL HET GELUIDSNIVEAU ZODANIG IN DAT U TIJDENS HET RIJDEN NOG STEEDS DE GELUIDEN VAN BUITENAF HOORT Zo niet kunt u ongevallen veroorzaken. LEG UW HANDEN, VINGERS OF VREEMDE VOORWERPEN NIET IN DE INVOERSLEUVEN OF ANDERE OPENINGEN. Zo niet bestaat er gevaar voor persoonlijke verwondingen of schade aan het toestel. HET TOESTEL NIET DEMONTEREN OF WIJZIGEN. Zo niet bestaat er gevaar voor ongevallen, brand of elektrische schokken. GEBRUIK DIT PRODUCT VOOR MOBIELE APPLICATIES VAN 12 V. Gebruik van het toestel voor andere doeleinden dan die waarvoor het bedoeld is, kan brand, elektrische schokken of andere verwondingen veroorzaken. KLEINE VOORWERPEN, BIJV. BATTERIJEN, BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. Inslikken van dergelijke voorwerpen kan ernstige verwondingen veroorzaken. [. . . ] LIGHT M CLASSICS OTHER M 4 Druk op de toets PTY binnen de 5 seconden nadat u het programmatype heeft geselecteerd om een zender te zoeken in het geselecteerde programmatype. De indicator van het gekozen programmatype knippert tijdens het zoeken en licht op wanneer een zender gevonden werd. Als er geen zender gevonden wordt, wordt 5 seconden lang "NO PTY" afgebeeld. 5 Druk op de F toets om de normale modus te selecteren. De F-indicator dooft. Opmerking Bedien het toestel terwijl de F-indicator opgelicht is. Als u binnen de 5 seconden niet op een toets drukt, dooft de F-indicator . 19 Werking van de RDS Ontvangst van verkeersinformatie tijdens het afspelen van een cd of het beluisteren van de radio Voorrang aan een programmatype (PTY) Met deze functie kunt u een programmatype vooraf instellen (muziek, nieuws, enz. ) waarop het toestel dan automatisch zal afstemmen als een uitzending in het ingestelde programmatype begint. De functie is operationeel wanneer uw toestel is ingesteld op een andere modus dan LW of MW. "PRIO-PTY" wordt 2 seconden afgebeeld en het programmatype 3 seconden. Opmerking Als u niet op een toets drukt binnen de 5 seconden nadat u op de P. PTY toets heeft gedrukt, wordt de PRIORITY PTY automatisch geannuleerd. 1 Druk herhaaldelijk op de T. INFO toets tot de T. INFO indicator op het display verschijnt. 2 Druk op de DN of UP toetsen om desgewenst een zender met verkeersinformatie te selecteren. · Aan het begin van de verkeersinformatie, zet het toestel automatisch het volume van de cdspeler of van de gewone FM-uitzending verminderen. · Aan het einde van de verkeersinformatie, keert het toestel automatisch terug naar de originele bron waarnaar u luisterde vóór de uitzending van de verkeersinformatie. · Als er geen zenders met verkeersinformatie ontvangen kunnen worden: In tuner-modus: Als het TP-signaal niet meer kan ontvangen worden, gaat na 1 minuut de `T. INFO' indicator knipperen. In cassette-modus: Als het TP-signaal niet meer kan ontvangen worden, wordt automatisch een zender met verkeersinformatie van een andere frequentie geselecteerd. 3 Druk binnen de 5 seconden op de DN of UP toets terwijl "NEWS" wordt afgebeeld, om het gewenste programmatype te kiezen. Niet aanraken. 4 Druk op de toets Eject Opmerkingen Normale weergave en pauze 1 Druk op de gaat open. toets. Het beweeglijke display Voer een cassette in in de gleuf met de open zijde naar rechts gericht. · Als de stroom is uitgeschakeld of het frontpaneel ver wijderd is, schakelt het elektrisch mechanisme het toestel automatisch over naar PAUSE modus. Dit ver mijdt dat de band vervormd wordt door de aandrukrollen als de cassette lange tijd niet gebruikt wordt. · Auto Metal Als een cassette in de speler geplaatst wordt, zal deze automatisch de egalisatiecurve aanpassen afhankelijk van het type band (metal of ander type), met het oog op een optimale klank. · Als de cassette niet uitgeworpen wordt houdt u opnieuw de Eject toets ten minste 3 seconden ingedrukt. 22 Dolby B NR (ruisonderdrukking) Nummers aftasten 1 Als u een cassette heeft geplaatst die opgenomen werd met Dolby B NR ruisonderdrukking, druk dan op de toets B NR. Bij de weergave van een cassette die opgenomen werd met Dolby NR, wordt de ruis op de band in de modus Dolby B NR onderdrukt. Druk opnieuw op de B NR toets om de Dolby ruisonderdrukking te annuleren. 1 Druk op de SCAN toets om de eerste 10 seconden van elk nummer op de band te beluisteren. Druk op SCAN om het aftasten te annuleren als u het gewenste nummer gevonden heeft. Opmerking De SCAN functie kan geen blanco passages detecteren van minder dan 4 seconden. Herhaalde weergave Manuele bandomkering 1 Druk op de REPEAT toets om herhaaldelijk het huidige nummer te beluisteren. De RPT-indicator verschijnt en het nummer wordt herhaaldelijk afgespeeld. De RPT-indicator verdwijnt. 1 Druk op de PROG toets tijdens de bandweergave om de bandrichting te veranderen en de andere kant van de band weer te geven. De indicators van de bandzijde ( en ) veranderen om aan te geven welke kant van de band wordt afgespeeld. Overslaan blanco passages (B. SKIP) Programmasensor (P. S. ) 1 Druk één maal op de P. S. [. . . ] Cassettespeler: druk een maal op deze toets tijdens de weergave van een cassette om terug te keren naar het begin van de huidige selectie. 11 Dempingtoets (Mute) Druk op deze toets om het volume onmiddellijk met 20 dB te verminderen. 12 Toets van de audioprocessor Druk op deze toets om de modus externe audioprocessor op te roepen. * * Voor de werking van een externe audioprocessor raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de externe audioprocessor die u hebt aangekocht. **Deze toets wordt gebruikt in combinatie met een optionele Ai-Net-processor. 28 Vervanging van de batterijen Bruikbare batterijen: gebruik twee droge "AAA" of equivalente batterijen. 1 De klep van het batterijvak openen Schuif de klep van het batterijvak open door ze stevig naar boven te drukken. 2 De batterijen vervangen Plaats de batterijen in het batterijvak en respecteer de aangegeven polariteit. 3 De klep sluiten Druk de klep over het batterijvak tot ze vastklikt. 29 Informaties Bij problemen Mochten zich problemen voordoen met het toestel, gelieve dan onderstaande checklist te raadplegen om een probleem te identificeren dat afkomstig is van het toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT A-R G 02-E TMC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT A-R G 02-E TMC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag