Gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GTC1845L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GTC1845L. Wij hopen dat dit BLACK & DECKER GTC1845L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GTC1845L te teleladen.


BLACK & DECKER GTC1845L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3096 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLACK & DECKER GTC1845L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Wanneer de volgende waarschuwingen en voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op de netspanning (met netsnoer) of op accu (snoerloos). Een rommelige of slecht verlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden. [. . . ] Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz. Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze omvatten: u Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende of bewegende onderdelen. U Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van onderdelen, bladen of accessoires. U Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig een pauze in te lassen. U Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken, beuken en MDF. ) Trillingen De aangegeven waarden voor trillingsemissie in de technische gegevens en de conformiteitsverklaring zijn gemeten conform een standaardtestmethode die door EN 60745 wordt geboden. De aangegeven waarde voor trillingsemissie kan ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van blootstelling. De waarde voor trillingsemissie tijdens het werkelijke gebruik van het gereedschap kan verschillen van de aangegeven waarde afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt. 39 NEDERLANDS (Vertaling van de originele instructies) u Wanneer de blootstelling aan trillingen wordt vastgesteld teneinde veiligheidsmaatregelen te bepalen die worden vereist door 2002/44/EC ter bescherming van personen die tijdens hun werk regelmatig elektrische gereedschappen gebruiken, moet bij een schatting van de blootstelling aan trillingen rekening worden gehouden met de werkelijke omstandigheden van het gebruik en de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met alle stappen in de gebruikscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair loopt alsook de aanlooptijd. labels op het gereedschap Het apparaat is voorzien van de volgende pictogrammen: : O R Waarschuwing!De gebruiker moet de instructiehandleiding lezen om het risico op letsel te verminderen. labels op het gereedschap Het apparaat is voorzien van de volgende pictogrammen: : O R Waarschuwing!Andere batterijen kunnen exploderen met letsel en materiële schade als gevolg. Laad de accu niet op bij omgevingstemperaturen onder 10° C of boven 40° C. Opmerking: De lader functioneert niet als de temperatuur van de accu lager is dan ongeveer 0° C of hoger dan 40° C. De lader wordt automatisch ingeschakeld wanneer de accu de juiste temperatuur heeft. u Als u de accu (7) wilt opladen , schuift u de accu in de lader (8). U kunt de accu gewoon in de lader laten zitten wanneer het oplaadlampje brandt. Het lampje gaat groen knipperen (opladen), omdat de accu door de lader af en toe wordt bijgeladen. [. . . ] Volg de bevestigingsinstructies die met hoogwaardige stekkers worden meegeleverd. Ontlaad de batterij volledig en verwijder deze vervolgens uit het gereedschap. Plaats de accu(’s) in een geschikte verpakking om te voorkomen dat de polen worden kortgesloten. Breng deze naar een servicecentrum of een inzamellocatie in uw woonplaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLACK & DECKER GTC1845L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLACK & DECKER GTC1845L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag