Gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GT4245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GT4245. Wij hopen dat dit BLACK & DECKER GT4245 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GT4245 te teleladen.


BLACK & DECKER GT4245 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3793 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLACK & DECKER GT4245

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. Gebruik het snoer niet om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het risico op een elektrische schok. [. . . ] U Leg het apparaat niet neer totdat de bladen geheel tot stilstand zijn gekomen. Het gereedschap mag niet worden gebruikt wanneer de bladen beschadigd zijn. U Zorg ervoor dat u tijdens het snoeien niet in de buurt komt van harde materialen (zoals metalen snoeren, relingen). Indien u per ongeluk op dergelijk materiaal stuit, schakel het gereedschap dan onmiddellijk uit en controleer het op schade. Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor heggenscharen 31 NEDERLANDS u (Vertaling van de originele instructies) Indien het gereedschap op abnormale wijze gaat trillen, schakel het dan onmiddellijk uit, koppel het los van de netspanning, en controleer het op schade. U Indien het gereedschap vast komt te zitten, moet u het onmiddellijk uitschakelen. Koppel het gereedschap los van de netspanning voordat u eventuele obstakels probeert te verwijderen. U Zorg er altijd voor dat alle beschermkappen zijn aangebracht wanneer het apparaat wordt gebruikt. Probeer nooit een incompleet apparaat te gebruiken of een apparaat waarop ongeoorloofde wijzigingen zijn aangebracht. U Let op vallend afval wanneer de hogere gedeelten van een heg worden gesnoeid. U Houd het gereedschap altijd met beide handen aan de daartoe bestemde hendels vast. Trillingen De aangegeven waarden voor trillingsemissie in de technische gegevens en de conformiteitsverklaring zijn gemeten conform een standaardtestmethode die door EN 60745 wordt geboden. De aangegeven waarde voor trillingsemissie kan ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van blootstelling. De waarde voor trillingsemissie tijdens het werkelijke gebruik van het gereedschap kan verschillen van de aangegeven waarde, afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt. Wanneer de blootstelling aan trillingen wordt vastgesteld teneinde veiligheidsmaatregelen te bepalen die worden vereist door 2002/44/EG ter bescherming van personen die tijdens hun werk regelmatig elektrische gereedschappen gebruiken, moet bij een schatting van de blootstelling aan trillingen rekening worden gehouden met de werkelijke omstandigheden van het gebruik en de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met alle stappen in de gebruikscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair loopt alsook de aanlooptijd. Veiligheid van anderen u Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke of geestelijke beperking, of die geen ervaring met, of kennis van dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. U Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Labels op het gereedschap Overige risico's Het apparaat is voorzien van de volgende pictogrammen: Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook andere risico's voordoen, die misschien niet in de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz. Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze omvatten: u Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende of bewegende onderdelen. [. . . ] Mocht u op een dag constateren dat het Black & Deckerproduct aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Dit product mag niet met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. Onderhoud Uw Black & Decker-gereedschap/-apparaat (met netsnoer/snoerloos) is ontworpen om gedurende langere tijd te functioneren met een minimum aan onderhoud. U kunt het gereedschap naar volle tevredenheid blijven gebruiken als u voor correct onderhoud zorgt en het gereedschap regelmatig schoonmaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLACK & DECKER GT4245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLACK & DECKER GT4245 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag