Gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GK43

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GK43. Wij hopen dat dit BLACK & DECKER GK43 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER GK43 te teleladen.


BLACK & DECKER GK43 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5997 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLACK & DECKER GK43

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. A - E) u DEUTSCH So erhöhen Sie die Spannung u Stellen Sie die Kettensäge auf eine stabile Unterlage. U Bewegen Sie die vordere Schutzvorrichtung/Kettenbremse in die vordere Stellung (Abb. U Drehen Sie den Verriegelungsknopf für die Kettenjustierung , um die Kettenabdeckung anzubringen. [. . . ] bescherming tegen elektrische schok u # u @ Dit gereedschap is dubbel geïsoleerd. Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje. Aanvullende veiligheidsinstructies u Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-servicecentrum om gevaren te voorkomen. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk mindervalide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen wat betreft het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. U Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen. U Zorg dat er iemand in de buurt (maar op veilige afstand) is voor het geval er zich een ongeluk voordoet. U Zorg dat de kettingzaag niet meer op de netspanning is aangesloten wanneer u de zaagketting om bepaalde redenen moet aanraken. 48 (Vertaling van de originele instructies) u NEDERLANDS Het geluidsniveau van dit product kan meer dan 85 dB(A) bedragen. Het is daarom raadzaam om adequate maatregelen te nemen om uw gehoor te beschermen. Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook andere risico's voordoen die misschien niet in de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz. Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze omvatten: u Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende of bewegende onderdelen. U Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van onderdelen, bladen of accessoires. U Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig een pauze in te lassen. U Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken, beuken en MDF. Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u aan de kettingzaag werkt. Als u onderhoud gaat uitvoeren aan elektrisch gereedschap, moet u het apparaat eerst uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Verwijder eerst de kabelbinder waarmee de ketting aan de kettinggeleider is bevestigd. labels op het gereedschap : Het gereedschap is voorzien van de volgende pictogrammen: Waarschuwing!De gebruiker moet de instructiehandleiding lezen om het risico op letsel te verminderen. [. . . ] 2 Lengte zwaard cm 40 Spanning VAC 230 Ingangsvermogen W 1900 Kettingsnelheid (onbelast) m/s 9, 5 Maximale lengte zaagsnede cm 40 Olie-inhoud ml 250 Gewicht kg 5, 2 Veiligheidsklasse II Versleten ketting vervangen Reservekettingen zijn verkrijgbaar in de detailhandel of bij Black & Decker-servicecentra. Scherpte van zaagketting De zaagtanden worden direct bot als deze tijdens het zagen de grond of een spijker raken. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde vaklieden en met behulp van originele reserveonderdelen. Niet-naleving van deze regel kan aanzienlijk gevaren voor de gebruiker opleveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLACK & DECKER GK43

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLACK & DECKER GK43 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag