Gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER EGBL108-FR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER EGBL108-FR. Wij hopen dat dit BLACK & DECKER EGBL108-FR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER EGBL108-FR te teleladen.


BLACK & DECKER EGBL108-FR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2281 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLACK & DECKER EGBL108-FR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. _ Kevin Hewitt Vice-President Global Engineering Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD Regno Unito 10/03/2010 30 (Vertaling van de originele instructies) Beoogd gebruik Uw boormachine/schroevendraaier van Black & Decker is ontworpen voor het boren in hout, metaal en kunststof, maar kan ook als schroevendraaier worden gebruikt. Wanneer de volgende waarschuwingen en voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Gebruik het snoer niet om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. [. . . ] De aangegeven waarde voor trillingsemissie kan ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van blootstelling. De waarde voor trillingsemissie tijdens het werkelijke gebruik van het gereedschap kan verschillen van de aangegeven waarde afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt. Wanneer de blootstelling aan trillingen wordt vastgesteld teneinde veiligheidsmaatregelen te bepalen die worden vereist door 2002/44/EC ter bescherming van personen die tijdens hun werk regelmatig elektrische gereedschappen gebruiken, moet bij een schatting van de blootstelling aan trillingen rekening worden gehouden met de werkelijke omstandigheden van het gebruik en de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met alle stappen in de gebruikscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair loopt alsook de aanlooptijd. Veiligheid van anderen u Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke of geestelijke beperking of die geen ervaring met of kennis van dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen wat betreft het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. U Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Overige risico's Labels op het gereedschap Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook andere risico's voordoen, die misschien niet in de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz. Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze omvatten: u Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende of bewegende onderdelen. U Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van onderdelen, bladen of accessoires. U Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig een pauze in te lassen. U Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken, beuken en MDF. ) De volgende symbolen zijn op het apparaat aangegeven: Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu's en laders Accu's u Probeer accu's niet te openen, om welke reden ook. U Bewaar deze niet op locaties met temperaturen van meer dan 30 °C. U Laad de accu's alleen op bij een omgevingstemperatuur van 4-40 °C. De gebruiker moet de instructiehandleiding lezen om het risico op letsel te verminderen. 33 NEDERLANDS (Vertaling van de originele instructies) vergrendelingsknop (9) en trekt u tegelijkertijd de accu uit het contragedeelte. Andere batterijen kunnen exploderen met letsel en materiële schade als gevolg. Als u accu's leeg bewaart, wordt de levensduur van de accu's aanzienlijk verminderd. Verwijder de accu uit het gereedschap voordat u met de montage begint. [. . . ] 8 -1 Milieu Mocht u op een dag constateren dat het Black & Deckerproduct aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Dit product mag niet met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. Accu Spanning Capaciteit Type V DC mm 10/25 905599** type 1 V V AC Gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken. Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag naar grondstoffen terug. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLACK & DECKER EGBL108-FR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLACK & DECKER EGBL108-FR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag