Gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER CS 1840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER CS 1840. Wij hopen dat dit BLACK & DECKER CS 1840 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER CS 1840 te teleladen.


BLACK & DECKER CS 1840 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8699 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLACK & DECKER CS 1840

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beachten Sie beim Umgang mit netzstrombetriebenen Geräten stets die grundlegenden Sicherheitshinweise, die im Folgenden beschrieben werden. LPA (pressione sonora) 79 dB(A) incertezza (K) = 3 dB(A) 49 Il filo si svolge quandi viene rimosso il coperchio o la bobina 48 NEDERLANDS (Vertaling van de originele instructies) (Vertaling van de originele instructies) NEDERLANDS Bedoeld gebruik Uw BLACK+DECKER-trimmer van het type STC1820E, STC1840E is ontworpen voor het maaien en afwerken van gazonranden en voor het maaien van gras in beperkte ruimten. Bij apparaten voor gebruik op de netspanning moeten bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen, waaronder de navolgende, in acht worden genomen om het gevaar voor brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel en materiële schade tot een minimum te beperken. De veiligheidsregels moeten worden opgevolgd wanneer u de machine gebruikt. [. . . ] K) De snijdraad losmaken Tijdens transport is de snijdraad aan de spoelbehuizing bevestigd met tape. ρ Verwijder de tape waarmee de snijdraad aan de spoelbehuizing vast zit. Met de functie POWERCOMMAND Gemakkelijk aanvoeren kunt u de beschikbare snijdraad verlengen tijdens het trimmen. ρ Als u de snijdraad wilt verlengen, drukt u de knop POWERCOMMAND Gemakkelijk Aanvoeren (4) tijdens het trimmen in, en laat deze vervolgens los (afbeelding K). Opmerking: De trimmer stopt het maaien wanneer de knop POWERCOMMAND Gemakkelijke Aanvoer wordt ingedrukt en zal het maaien hervatten wanneer de knop wordt losgelaten. ρ Druk voor de maximale draadlengte de knop meerdere keren in tot u hoort dat de snijdraad de beschermkap raakt. Opmerking: Blijf niet de knop POWERCOMMAND Gemakkelijk Aanvoeren indrukken wanneer de maximale lengte eenmaal is bereikt. Er wordt dan te veel draad aangevoerd en de draad zal snel worden opgebruikt. Wanneer het apparaat wordt gebruikt voor randafwerking, kunnen stenen, stukken metaal en andere voorwerpen door de draad met hoge snelheid worden weggeslingerd. De trimmer en beschermkap zijn ontworpen met het oog op het verminderen van het gevaar. Maar, LET ER VOORAL OP dat andere personen en huisdieren zich op een afstand van ten minste 30 m bevinden. de beste maairesultaten worden verkregen op randen die dieper dan 50 mm zijn. ρ Leid de trimmer met behulp van het randwiel (9), zoals wordt getoond in Afbeelding M. ρ Plaats het randwiel op de rand van de bestrating of het schurende oppervlak, zodat de maailijn zich boven het gras of het bodemgebied bevindt waarvan de rand moet worden afgewerkt. Opmerking: inspecteer het gebied dat u wilt trimmen en verwijder draad, snoer en touw die verstrikt zouden raken in de draaiende draad of spoel. Let er vooral goed op dat u uit de buurt blijft van draad dat naar buiten kan zijn gebogen naar het apparaat toe, zoals losse stukken draad aan de onderzijde van een afrastering. F, G, H)  Bevestig de handgreep door de knoppen (21) aan beide zijden van de bovenste behuizing in te drukken, zoals wordt getoond in Afbeelding F. ρ Plaats de handgrepen zoals wordt getoond in de Afbeelding G (met het BLACK+DECKER-logo naar boven gericht). Duw gedeeltelijk op de handgreep, zodat de knoppen worden vastgehouden, wanneer u ze loslaat. ρ Duw de handgreep volledig op de behuizing tot de handgreep op zijn plaats “klikt”. Beweeg de ingeschakelde trimmer onder een hoek in een schommelbeweging heen en weer, zoals in Afbeelding J wordt getoond. ρ Houd een maaihoek aan van 5° tot 10°, zoals in Afbeelding J1 wordt getoond. [. . . ] Let erop dat u niet werkt onder een hoek groter dan 10º, zoals wordt getoond in (Afb J1). Blijf met de draad uit de buurt van harde oppervlakken, zoals stenen, beton, hout, enz. Maai met het uiteinde van de draad Het is belangrijk dat u de draden vastzet in de vasthoudsleuven (Afbeelding P), voordat u kap of spoel losneemt. De draad loopt van de spoel wanneer u de kap of de spoel verwijdert 58 59 NEDERLANDS Het milieu beschermen (Vertaling van de originele instructies) (Vertaling van de originele instructies) NEDERLANDS Gescheiden afvalinzameling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLACK & DECKER CS 1840

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLACK & DECKER CS 1840 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag