Gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER BEHTS501

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER BEHTS501. Wij hopen dat dit BLACK & DECKER BEHTS501 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLACK & DECKER BEHTS501 te teleladen.


BLACK & DECKER BEHTS501 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4970 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLACK & DECKER BEHTS501

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können. De BLACK+DECKERTM-heggenscharen van het type BEHTS301, BEHTS401, BEHTS451, BEHTS501 zijn ontworpen voor het snoeien van heggen, heesters en braamstruiken. Wanneer de volgende waarschuwingen en voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ‘elektrisch gereedschap’ heeft betrekking op elektrisch gereedschap voor gebruik op de netspanning (met netsnoer) of op accu (snoerloos). [. . . ] Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken, dan wel de uitvoering van andere handelingen met dit gereedschap dan in deze gebruikershandleiding worden aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendom leiden. ρ Als u nog niet eerder een heggenschaar heeft gebruikt, lees dan deze handleiding door, maar vraag ook advies en praktische informatie aan een ervaren gebruiker. ρ Raak nooit de bladen aan terwijl het gereedschap in werking is. ρ Leg het gereedschap pas neer wanneer de bladen volledig tot stilstand zijn gekomen. Het gereedschap mag niet worden gebruikt wanneer de bladen beschadigd zijn. ρ Blijf tijdens het maaien vooral uit de buurt van harde voorwerpen (bijv. Als u per ongeluk op dergelijk materiaal stuit, schakel het gereedschap dan onmiddellijk uit en controleer het op schade. ρ Overige risico’s Er kunnen zich bij het gebruik van dit gereedschap nog meer risico’s voordoen, die mogelijk niet in de bijgesloten veiligheidswaarschuwingen worden beschreven. Deze risico’s kunnen zich voordoen door onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz. Zelfs wanneer de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden gebruikt, kunnen bepaalde risico’s niet worden uitgesloten. Dit zijn onder meer:  Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende/bewegende onderdelen. ρ Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van onderdelen, zaagbladen of accessoires. ρ Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van gereedschap. Wanneer u langere periodes met de machine werkt, kunt u het beste regelmatig een pauze nemen. ρ Gezondheidsrisico’s door het inademen van stof dat vrijkomt bij gebruik van uw gereedschap (bijv. ) Trillingen De aangegeven waarden voor trillingsemissie in de technische gegevens en de conformiteitverklaring zijn gemeten conform een standaardtestmethode die door EN 60745 wordt geboden. De aangegeven waarde voor trillingsemissie kan ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van blootstelling. De waarde voor trillingsemissie tijdens het werkelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kan verschillen van de aangegeven waarde afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt. Bij beoordeling van de blootstelling aan trillingen met het doel vast te stellen welke veiligheidsmaatregelen 2002/44/EG vereist ter bescherming van personen die tijdens hun werk regelmatig elektrisch gereedschap gebruiken, moet bij een inschatting van de blootstelling aan trillingen rekening worden gehouden met de werkelijke gebruiksomstandigheden en de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met alle onderdelen van de bedrijfscyclus, zoals wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair loopt en ook de aanlooptijd. U kunt een geschikt BLACK+DECKERverlengsnoer van maximaal 30 m lang gebruiken zonder dat vermogensverlies optreedt. ρ Verhoog de elektrische veiligheid eventueel verder met behulp van een hooggevoelige 30mA-reststroomschakelaar (RCD). [. . . ] Het continu naar tevredenheid functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken. Ga altijd als volgt te werk voor u onderhoud aan het elektrisch gereedschap (met snoer/snoerloos) uitvoert:  Schakel het gereedschap/apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. ρ Of schakel het gereedschap/apparaat en haal de accu eruit, als het een aparte accu heeft. ρ Of maak de accu geheel leeg, als de accu een integraal onderdeel van het gereedschap is en schakel het apparaat vervolgens uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLACK & DECKER BEHTS501

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLACK & DECKER BEHTS501 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag