Gebruiksaanwijzing BISSELL VAC & STEAM TITANIUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BISSELL VAC & STEAM TITANIUM. Wij hopen dat dit BISSELL VAC & STEAM TITANIUM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BISSELL VAC & STEAM TITANIUM te teleladen.


BISSELL VAC & STEAM TITANIUM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5311 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BISSELL VAC & STEAM TITANIUM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over uw dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderhoud uitvoert. Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die bij gebruik van elektrische apparaten in acht genomen moeten worden, waaronder de volgende: OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE BEPERKEN: WAARSCHUWING » it apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar D worden gebruikt, alsook door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze begeleiding of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen die daarmee gepaard gaan. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen zonder toezicht te gebeuren. [. . . ] H » uig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as. Z » ls uw apparaat voorzien is van een gemotoriseerde borstelrol, laat de A machine dan niet op dezelfde plek draaien zonder het handvat volledig rechtop te plaatsen. G » luit het apparaat altijd aan op een goed geaard stopcontact. S » et apparaat mag niet worden gebruikt wanneer het gevallen is, H wanneer er zichtbare schade is of wanneer het lekt. » oud het apparaat tijdens de werking of het afkoelen buiten het H bereik van kinderen. » et oppervlak van de voet kan tijdens het gebruik warm worden. H » icht de stoom niet rechtstreeks op mensen, dieren of apparatuur R met elektrische onderdelen. ⻠ ebruik niet op leder , geboende meubels of vloeren , synthetische G stoffen , fluweel of andere delicate , stoomgevoelige materialen. S » aat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer de stekker in L het stopcontact zit. O NL » aat het apparaat niet zonder toezicht achter met de stekker in het L stopcontact. ⻠ ebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. G » rek of draag het apparaat niet via het snoer, gebruik het snoer niet als T handvat, sluit geen deuren met het snoer ertussen en trek het snoer niet langs scherpe randen of hoeken. H » m de stekker uit het stopcontact te trekken, neem de stekker en niet O het snoer vast. » eem de stekker of het apparaat niet vast met natte handen. Eu Garantie voor de consument Deze Garantie is alleen buiten de VS en Canada van toepassing. de garantie wordt verstrekt door BISSELL International Trading Company BV ('BISSELL'). Het wordt als extra voordeel aangeboden, bovenop de rechten die u volgens de wet heeft. Volgens de wet beschikt u tevens over andere rechten, welke per land kunnen verschillen. U kunt meer informatie over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen bekomen door contact op te nemen met uw lokale adviesdienst voor consumenten. Niets uit deze Garantie vervangt of doet afbreuk aan uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen. [. . . ] Onderdelen met een beperkte levensduur, zoals filters, riemen en zwabberdoekjes, die af en toe vervangen of onderhouden moeten worden door de gebruiker, vallen niet onder deze Garantie. Deze Garantie is niet van toepassing op gebreken die voortkomen uit slijtage. Beschadiging en slecht functioneren veroorzaakt door de gebruiker of een derde partij, ongeacht of dat het resultaat is van een ongeluk, nalatigheid, misbruik of enig andere vorm van gebruik die niet overeenstemt met de Handleiding, wordt niet gedekt door deze Garantie. Eu Zorg dat u het modelnummer van de reiniger bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met BISSELL. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BISSELL VAC & STEAM TITANIUM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BISSELL VAC & STEAM TITANIUM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag