Gebruiksaanwijzing BIONAIRE BFH004X-01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BIONAIRE BFH004X-01. Wij hopen dat dit BIONAIRE BFH004X-01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BIONAIRE BFH004X-01 te teleladen.


BIONAIRE BFH004X-01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (660 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BIONAIRE BFH004X-01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Extra voorzichtigheid moet worden betracht wanneer de kachel in de buurt van kinderen wordt gebruikt of wanneer er niemand bij de kachel blijft. Voorkom dat de kachel oververhit kan raken door ervoor te zorgen dat niets de luchtinlaat en uitlaat blokkeert. Als de kachel oververhit raakt, zal de ingebouwde beveiliging de kachel uitzetten. Gebruik GEEN aërosols, ontvlambare stoffen of materialen die gevoelig zijn voor warmte, als ze in de hete luchtstroom zouden kunnen komen. [. . . ] Zorgt er nu automatisch voor dat de kachel de kamer op de gewenste temperatuur houdt. Om de kachel uit te schakelen houdt u de knop "MODE" 2 seconden lang ingedrukt. Modus niet inschakelt, moet worden gecontroleerd of de kamertemperatuur niet hoger is dan de op de thermostaat ingestelde temperatuur. Automatisch in- en uitschakelen van de kachel is normaal terwijl de kachel de kamer op de gewenste temperatuur houdt. Wanneer de kachel in de Auto modus automatisch wordt uitgeschakeld, knippert de High (hoog) of Low (laag) indicator, (afhankelijk van de instelling). Selecteer High (hoog) of Low (laag) met de handbediening om de kachel continu te laten werken. Herinnert de geselecteerde instellingen wanneer de kachel wordt uitgezet met de knop "MODE" button (zie 6 hierboven). Als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, moeten de instellingen opnieuw worden geprogrammeerd, zoals aangegeven onder 1 hierboven. GEBRUIK VAN DE TIMER Accutemp programmeerbare timer (alleen voor BFH410) Met Accutemp kan de gebruiker de kachel programmeren zodat deze AAN wordt gezet op een vastgestelde tijd, OF na een geselecteerde periode UIT wordt gezet. Houd terwijl de kachel is ingeschakeld de knop MODE 2 seconden lang ingedrukt om de kachel uit te schakelen. Houd de (+) en (-) knoppen samen ingedrukt om de timer te selecteren terwijl de kachel uit staat. Gebruik de (+) of (-) knop om de kachel te programmeren zodat tot maximaal 16 uur later wordt ingeschakeld, met incrementen van 1 uur. Na de vooraf ingestelde duur wordt de kachel automatisch 2 uur lang ingeschakeld op “Auto-Hi-24˚C”. Selecteer Mode en de gewenste temperatuur waarop de kachel moet worden ingesteld (bijv. Houd de (+) en (-) knoppen samen ingedrukt om de timer te selecteren met de kachel in bedrijf. Gebruik de (+) of (-) knop om de kachel te programmeren zodat tot maximaal 16 uur later wordt uitgeschakeld, met incrementen van 1 uur. Na instellen van de tijd geeft de digitale display de kamertemperatuur weer aan en wordt hij verlicht om aan te geven dat de timer is geactiveerd. Wanneer de timer is ingesteld knippert er voortdurend een rode stip rechts in de digitale display. Indien de knop Mode is ingedrukt terwijl de timer is geactiveerd, wordt de timerfunctie geannuleerd. De timer moet opnieuw worden geprogrammeerd om opnieuw geactiveerd te worden, zoals hierboven aangegeven. Het is niet mogelijk om de aan en de uit timers in te stellen binnen hetzelfde programma. Wanneer de timer wordt gebruikt wordt de kachel uitgeschakeld na een vooraf ingestelde periode (max. [. . . ] gARANTIE UWKWITANTIE BEWAREN DAAR U DEZE NODIG HEBT ALS U EEN CLAIM VOLGENS DEZE GARANTIE WILT INDIENEN. € In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat het niet meer doet, breng hem dan terug naar de plaats waar u hem heeft gekocht samen met uw kwitantie en een kopie van deze garantie. € De rechten en voordelen onder deze garantie zijn extra wat betreft uw statutaire rechten, waarop deze garantie geen invloed heeft. € Holmes Products Europe garandeert om binnen de gespecificeerde periode elk onderdeel van het apparaat dat een gebrek vertoont, gratis te repareren of te vervangen, op voorwaarde dat:• Wij onmiddellijk van het gebrek op de hoogte worden gesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BIONAIRE BFH004X-01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BIONAIRE BFH004X-01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag