Gebruiksaanwijzing BEKO MGF20210B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEKO MGF20210B. Wij hopen dat dit BEKO MGF20210B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEKO MGF20210B te teleladen.


BEKO MGF20210B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6235 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEKO MGF20210B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] We hopen dat u het beste haalt uit uw product, dat vervaardigd is met de modernste technologie van hoge kwaliteit. Lees daarom deze gebruikershandleiding en andere bijgeleverde documenten volledig en zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op. [. . . ] 104 / 306 NL Magnetronoven / Gebruikershandleiding 1 Belangrijke veiligheids- en milieuinstructies •• Als de deur of de deurrubbers be- •• Oververhit het voedsel niet. Gebruikt worden voordat een er- •• Gebruik geen reinigingsapparaten kend persoon de schade heeft ge- met stoom om het apparaat te reirepareerd. €• Zet het draaiplateau vast om schade te voorkomen bij verplaat- 1. €• Uiterste voorzichtigheid is gebo•• Gebruik de magnetron niet om den bij het gebruik de buurt van geklutste eieren met of zonder kinderen en personen die beperkt schaal te bereiden of te verwar- zijn in hun fysieke, zintuiglijke of men. €• Verwijder nooit de achter- en zij- •• Dit apparaat kan gebruikt wordelen van de apparaat. Deze be- den door kinderen vanaf 8 jaar houden de minimale afstanden en ouder en personen met vertussen de kastwanden en het ap- minderd lichamelijk, zintuiglijk of paraat om in de benodigde lucht- geestelijk vermogen of gebrek aan circulatie te voorzien. 2 Bedoeld gebruik ties hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat •• De magnetron is uitsluitend bedoeld voor gebruik als inbouwap- en van de betrokken risico's op de hoogte zijn. Reini•• Gebruik het apparaat niet voor zaken waar het niet voor bedoeld gings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgeis. Voerd, mits ze onder toezicht van •• Gebruik het apparaat niet als een een volwassene staan. Houd alle ver•• De magnetron is uitsluitend bepakkingsmaterialen uit de buurt stemd voor het ontdooien, berei- van kinderen. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elekvoldoende instructies hebben trische en elektronische apparatuur. Vraag bij uw gekregen, zodat het kind de mag- gemeente naar de inzamelpunten. Help mee het netron op een veilige manier kan milieu en natuurlijke bronnen te beschermen door gebruikte producten te recyclen. Het verpakkingsmateriaal van het pro•• Door de overmatige hitte die de duct is vervaardigd uit gerecyclede grill en de combinatiestand genematerialen overeenkomstig onze natireren, mogen kinderen deze stanonale regelgeving. Gooi het verpakden uitsluitend gebruiken onder kingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsma•• Houd het product en de stroomka- teriaal. €• Het apparaat en zijn toegankelijke oppervlakken kunnen zeer heet zijn als het apparaat in gebruik is. 4 Naleving met de WEEEnorm en verwerking van afvalproducten Dit product bevat geen schadelijke en verboden materialen zoals bepaald in de “Richtlijn voor toezicht op verwijdering van elektrische en elektronische apparaten” uitgegeven door het Ministerie van milieu en stadsplanning. Dit product werd van hoogwaardige materialen en onderdelen gemaakt die hergebruikt en gerecycled kunnen worden. 7 kg Markeringen op het product of de waarden in andere documenten die bij het product worden geleverd, zijn waarden die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden, volgens de relevante normen. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingstoestand. €•  owel de glazen schaal als het draaiplateau Z moeten altijd tijdens het bereiden worden gebruikt. [. . . ] De oven moet regelmatig worden gereinigd en enige voedselresten moeten worden verwijderd. Indien de oven niet schoon wordt gehouden kan dit defecten in het oppervlak veroorzaken die de levensduur van het apparaat negatief kunnen beïnvloeden en dat kan risico´s met zich meebrengen. Gooi dit apparaat niet weg met het huishoudelijk afval; oude ovens moeten worden afgevoerd door speciale afvalcentra die door de gemeenten zijn aangesteld. Als de magnetron wordt gebruikt met de grillfunctie kan er een kleine hoeveelheid rook en geur ontstaan, die na kort gebruik zal verdwijnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEKO MGF20210B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEKO MGF20210B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag