Gebruiksaanwijzing BEKO HS210520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEKO HS210520. Wij hopen dat dit BEKO HS210520 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEKO HS210520 te teleladen.


BEKO HS210520 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1161 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEKO HS210520

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Maak uw oude apparaat onbruikbaar : - sluit het apparaat af van de stroom; - verwijder de stroomkabel (snij deze af); - verwijder eventuele sloten van de deur om te voorkomen dat kinderen er tijdens het spelen in opgesloten kunnen worden en daardoor gevaar voor hun leven lopen. Het koelinstrument bevat isolerende materialen en koelvloeistoffen die juiste recycling nodig hebben. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, gevoelsof mentale vaardigheden of met gebrek aan ervaring en kennis, behalve wanneer zij onder supervisie staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot de bediening van het apparaat door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. [. . . ] Indien u het voor een langere periode niet gebruikt gaat u als volgt te werk : - koppel het apparaat los; - maak de vriezer leeg; - ontdooi en reinig deze; - laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename luchtjes ontstaan. ρ Het snoer mag slechts door een geautoriseerd persoon vervangen worden. ρ Indien uw apparaat een slot heeft houdt u deze gesloten en bewaart u de sleutel op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Als u zich van een apparaat met een slot ontdoet dient u er zich van te verzekeren dat het onbruikbaar is gemaakt. Dit is zeer belangrijk om te voorkomen dat kinderen erin opgesloten raken wat levensbedreigende situaties kan veroorzaken. ρ Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de producent, de dealer of een ander gekwalificeerd persoon worden gerepareerd om gevaar te voorkomen. elektrische aansluiting Uw apparaat is bedoeld te werken op eenfasestroom van 220-240V/50 Hz. Zorg voor het apparaat aan te sluiten dat de parameters van het lichtnet in uw huis (spanning, stroomtype, frequentie) voldoen aan de werkingsparameters van het apparaat.  De informatie over de voedingsspanning en het genomen vermogen wordt aangegeven op het merkplaatje dat zich op de achterkant van de vriezer bevindt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade aan personen, dieren of goederen die voortkomt uit het niet naleven van de gespecificeerde voorwaarden.  Het apparaat wordt geleverd met een voedingssnoer en een stekker (Europees type, gemarkeerd 10/16A) met dubbel aardingscontact ter veiligheid. Indien het stopcontact niet van hetzelfde type is als de stekker dient u een gespecialiseerde elektricien te vragen deze te vervangen. Instellen Dit apparaat is ontworpen om te werken bij een omgevingstemperatuur van -15°C en +43°C. Indien de omgevingstemperatuur boven de +43°C komt kan de temperatuur in het apparaat hoger worden. Het plaatsen in een warme kamer, de directe blootstelling aan zonnestralen of vlakbij warmtebronnen (verwarming, fornuizen, ovens) zal het stroomverbruik verhogen en de levensduur verkorten.  Houd de volgende minimale afstanden in acht:  100 cm van fornuizen die op houtskool of olie werken;  150 cm van elektrische en gasfornuizen. 23 NL Uitschakelen Het uitschakelen dient mogelijk te zijn door de stekker uit het stopcontact te trekken of door een voor het stopcontact geplaatste tweepolige netschakelaar. Gebruiksaanwijzing Diepvriesbediening Temperatuurregeling De temperatuur van de vriezer wordt aangepast door de knop die zich op de thermostaat bevindt (Item. De verkregen temperaturen kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van het apparaat, zoals: plaats van het apparaat, omgevingstemperatuur, frequentie van het openen van de deur, omvang van het vullenvan de vriezer met voedsel. De positie van de thermostaatknop zal veranderen afhankelijk van deze factoren. Normaalgesproken zal de thermostaat voor een omgevingstemperatuur van ca. Groen LED – geeft aan dat het apparaat wordt gevoed met elektriciteit. [. . . ] De geluiden die in een dergelijke situatie gehoord kunnen worden zijn normaal. Gebruiksaanwijzing De borrel- en gorgelgeluiden afkomstig van de koelvloeistof die door de buizen van het apparaat circuleert, zijn normale werkingsgeluiden. Probeer nooit zelf het apparaat of zijn elektrische onderdelen te repareren. Elke reparatie die uitgevoerd wordt door een onbevoegd persoon is gevaarlijk voor de gebruiker en kan de garantie laten vervallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEKO HS210520

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEKO HS210520 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag