Gebruiksaanwijzing BEHRINGER XL1600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEHRINGER XL1600. Wij hopen dat dit BEHRINGER XL1600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEHRINGER XL1600 te teleladen.


BEHRINGER XL1600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7014 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BEHRINGER XL1600 (7187 ko)
   BEHRINGER XL1600 BROCHURE (1240 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEHRINGER XL1600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] XL1600/XL2400/XL3200 Handleiding A50-77230-22001 XENYX XENYX XL1600/XL2400/XL3200 Belangrijke veiligheidsvoorschriften 1) Lees deze voorschriften. Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is ­ deze spanning is voldoende om gevaar voor elektrische schok op te leveren. Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings - en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. 8) Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven. [. . . ] PRE Door het drukken op de PRE-schakelaar wijzigt de signaalopname voor beide effectmogelijkheden van "post-fader" in "pre-fader". Op deze wijze is de geluidsterkte van het effectsignaal niet meer afhankelijk van de stand van de kanaal-fader. Aanvullend op de FX-regelaar in het kanaal dient de desbetreffende Master FX SEND-regelaar open te worden gedraaid. Als terugweg voor het effectsignaal dienen dan de FX-returns in de mastersectie. Monitor 1 en 2 De monitorbus dient als uitspeelweg voor bühnemonitors. De luidsprekerverhouding in de monitormix wijzigt dus niet, wanneer u de kanaalfader beweegt. Met de MON-regelaar bepaalt u het geluidsvolume van het kanaalsignaal in de monitor-bus. AUX De AUX-bussen dienen als verdere, flexibele uitspeelwegen voor de verschillende toepassingen. Met de AUX-regelaars bepaalt u het geluidsvolume van het kanaalsignaal in de AUX-bussen. De som van alle AUX-signalen kan met de desbetreffende AUX SEND-regelaars in de main-sectie worden bepaald. Op de desbetreffende AUX SEND-uitgangen kunnen de signalen worden opgepikt. Beide aux send-wegen bieden een versterking tot +15 dB en kunnen in de main-sectie pre/post-geschakeld worden. Pre-fader of post-fader Voor de meeste toepassingen waarbij effectsignalen worden uitgespeeld dient de signaalopname voor de aux send-weg postfader te zijn geschakeld. De effectgeluidsterkte in een kanaal richt zich dan naar de stand van de kanaal-fader. Anders zou het effectsignaal van het betreffende kanaal ook hoorbaar blijven wanneer de fader compleet "dichtgetrokken" zou zijn. Voor monitortoepassingen worden de aux send-wegen normaalgesproken pre-fader geschakeld, d. w. z. Voor de grootst mogelijke flexibiliteit kunnen de FX-bussen in elk kanaal pre-fader worden geschakeld. Bovendien kunnen de AUX-bussen in de main-sectie globaal van pre- naar post-fader worden omgeschakeld. Zo staan u maximaal 6 pre-fader-bussen, of alternatief 4 post-fader- plus 2 pre-faderbussen ter beschikking. 5. 1 Monokanalen +48 V +48 V: Dit waarschuwingslampje begint te branden wanneer de fantoomvoeding is ingeschakeld. + Bij het aansluiten of loskoppelen van een signaalbron op één van de ingangen, dient deze regelaar altijd naar links omgedraaid te zijn. De schaal geeft 2 verschillende waardebereiken weer: Het eerste waardebereik van 0 tot +60 heeft betrekking op de microfooningang en geeft de versterking voor de daar toegevoerde signalen aan. Het tweede waardebereik van -20 tot +40 dB geeft de versterking voor de line-ingang aan. [. . . ] AUX SEND Dit zijn de Master AUX SEND-regelaars 1 en 2, waarmee u de geluidsterkte op de desbetreffende aux send-bussen instelt. SOLO Ook de aux send-signalen kunnen met behulp van de SOLOfunctie afzonderlijk worden afgeluisterd. 5. 9 De AUX Master-sectie 2) Soldeer er een POST-EQ-brug in. 3) Voer deze modificatie in zoveel kanalen door als u wilt (moeten het allen zijn?). U wilt de directe uitgang niet post-fader, maar pre-fader gebruiken?Hiervoor dient de opname, die achter de fader (post-fader) ligt, voor de fader (pre-fader) worden omgelegd. Voor deze modificatie staat op de printplaat de opdruk "DIR-OUT". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEHRINGER XL1600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEHRINGER XL1600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag