Gebruiksaanwijzing BEHRINGER XENYX 2442FX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEHRINGER XENYX 2442FX. Wij hopen dat dit BEHRINGER XENYX 2442FX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEHRINGER XENYX 2442FX te teleladen.


BEHRINGER XENYX 2442FX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3509 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BEHRINGER XENYX 2442FX (3462 ko)
   BEHRINGER XENYX 2442FX EFFECT PRESETS (34 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEHRINGER XENYX 2442FX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1622FX 1832FX 2222FX 2442FX Gebruiksaanwijzing Versie 1. 0 januarie 2006 XENYX XENYX 1622FX/1832FX/2222FX/2442FX BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften. LET OP: Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen; reparaties dienen door bevoegde personen uitgevoerd te worden. 8) Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven. [. . . ] Bij -10 dBV (homerecording-niveau) reageert de ingang gevoeliger dan bij +4 dBu (studioniveau). 2. 3. 1 MON-regelaar, Aux Sends 1, 2 en 3 (FX) Een kanaalsignaal wordt naar de Aux Send-bus 1 gestuurd, als men de AUX 1-regelaar in de betreffende kanaalbediening opendraait. + Het model 1832FX is van een extra monitor-route voorzien, daarom wordt hier de eerste Aux-regelaar in de kanaalbedieningen als MON aan-geduid. Dit heeft ook een eigen MON-Master-fader (MON SEND) voor deze Aux-route. 2. 2. 2 Equalizer stereokanalen De equalizer van de stereokanalen is natuurlijk in stereo uitgevoerd. De scheidingsfrequenties van de hoge, de hoogmidden-, de lage midden- en de lage band liggen bij 12 kHz, 3 kHz, 500 Hz en 80 Hz. HIGH- en LOW-regelaar beschikken over dezelfde karakteristiek als de EQ van de monokanelen. Een stereo-equalizer is vooral dan tegenover twee mono-equalizers te prefereren, wanneer het frequentiekarakteristiek van een stereosignaal gecorrigeerd moet worden, aangezien bij mono-equalizers vaak instellings-verschillen tussen het linker en het rechter kanaal kunnen optreden. Afb. 2. 7: De AUX SEND-regelaar van de Main-sectie AUX SEND 1, 2 en 4 De AUX SEND 1-regelaar beheerst het niveau van het somsignaal, dat u vanuit de individuele kanalen met behulp van de AUX 1-potentiometer heeft afgetakt. Dienovereenkomstig heeft de AUX SEND 2-regelaar de functie van Master-regelaar voor de Aux 2-verzamelrail, de AUX SEND 4regelaar voor de AUX 4-verzamelrail. AUX SEND 3 (FX) De FX-potentiometer bepaalt het niveau voor de effectbewerking, dus de aanpassing aan een extern (of het interne!) effectapparaat. 1622FX en 1832FX: Deze functie wordt hier door de AUX SEND 2-regelaar (FX) overgenomen. 2. 2. 3 Aux Send-routes stereokanalen In principe werken de Aux-routes van de stereokanalen op dezelfde wijze als die van de monokanalen. Aangezien Auxroutes altijd mono zijn, wordt het signaal eerst op een stereokanaal 8 2. BEDIENINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN XENYX 1622FX/1832FX/2222FX/2442FX SOLO heeft u de mogelijkheid, de naar de Auxroutes gestuurde audiosignalen via de CONTROL ROOM/PHONES-uitgangen apart te beluisteren en via de niveau-indicaties te controleren. Alle Stereo Aux Returns zijn symmetrisch uitgevoerd, kunnen echter vanzelfsprekend ook met asymmetrische stekkers worden gebruikt. Wordt een Aux-route voor monitortoepassingen gebruikt, dan staan de niet-gebruikte Stereo Aux Returns voor andere signalen (Line-niveau, bijv. Keyboard-uitgang) ter beschikking. + Als u uitsluitend het somsignaal van de betreffende AUX-verzamelrail wilt beluisteren, mag er geen andere SOLO-SCHAKELAAR zijn ingedrukt en de MODE-schakelaar dient in de SOLO-stand (niet ingedrukt) te staan. + Een in de Stereo Aux Return-bussen ingevoerd signaal kan via een Aux Send-bus worden uitgevoerd. Nadere informatie hierover vindt u STEREO AUX RETURN 1/2 (TO AUX SEND) in paragraaf 2. 3. 5. 2. 3. 2 Aux Send-bussen STEREO AUX RETURN FX De STEREO AUX RETURN FX-bussen zijn de retourweg voor de effectmix, die u met behulp van de FX-regelaars heeft gemaakt. Wanneer deze bussen al als extra ingangen in gebruik zijn, moet u het effectsignaal via een ander kanaal weer in het paneel invoeren. U kunt dan met behulp van de kanaal-EQ de frequentiekarakteristiek van het effectsignaal veranderen. + Afb. 2. 8: De Aux Send-bussen AUX SEND-bussen Op de AUX SEND-bus sluit u bij voorkeur de ingang van een monitoreindtrap of van een actief monitorluidsprekersysteem aan. De betreffende Aux-route dient in dit geval pre-fader te zijn geschakeld. Bij deze toepassing dient de FX-regelknop van het betreffende kanaal helemaal naar links gedraaid zijn, anders veroorzaakt u terugkoppelingen!Wanneer u de interne effectprocessor voor een effectmix gebruikt, mogen de STEREO AUX RETURN FX-bussen niet bezet zijn. Het zij, u wilt het bewerkte signaal via FX OUT aftakken (alleen bij 2222FX en bij 2442FX mogelijk). + + Bij model 2222FX is de Aux Send 1 vast met de prefader verbonden en wordt daarom met MON aangeduidt. Het model 1832FX heeft een eigen monitoruitgang (MON OUT-bus), zie hiervoor ook par. 2. 3. 4. 2. 3. 4 De monitorsectie van de 1832FX De 1832FX onderscheidt zich o. a. [. . . ] n minuut, voordat u de ingangsversterking instelt, zodat het systeem eerst kan stabiliseren. Neem ook de aanwijzingen van paragraaf 6. 2. 1 Audioverbindingen in acht. + SERIENUMMER Het serienummer is van belang voor uw garantie. INSTALLATIE 6. 1 In een rack inbouwen In de verpakking van uw mengpaneel vindt u twee 19"montagehoeken, die aan de zijkanten van het mengpaneel bevestigd kunnen worden. Om de montagehoek aan het mengpaneel te kunnen bevestigen, verwijdert u eerst de schroeven aan de linker en rechter zijwang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEHRINGER XENYX 2442FX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEHRINGER XENYX 2442FX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag