Gebruiksaanwijzing BEHRINGER XENYX 1002

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEHRINGER XENYX 1002. Wij hopen dat dit BEHRINGER XENYX 1002 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEHRINGER XENYX 1002 te teleladen.


BEHRINGER XENYX 1002 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1463 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BEHRINGER XENYX 1002 (1471 ko)
   BEHRINGER XENYX 1002 TECHNICAL SPECIFICATIONS (198 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEHRINGER XENYX 1002

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 502/802/1002/1202 Handleiding A50-57621-00003 XENYX XENYX 502/802/1002/1202 Belangrijke veiligheidsvoorschriften 7) Let erop geen van de ventilatie-openingen te bedekken. 8) Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven. * ! Dit symbool wijst u er altijd op dat er niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing aanwezig is ­ deze spanning is voldoende om gevaar voor elektrische schok op te leveren. Dit symbool wijst u altijd op belangrijke bedienings - en onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende documenten. Wij vragen u dringend de handleiding te lezen. 9) Maak de veiligheid waarin door de polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, niet ongedaan. [. . . ] Onder het kopje Support op onze website http://www. behringer. com kunt u ook de contactadressen vinden. Als uw apparaat, samen met de aankoopdatum, bij ons geregistreerd is, wordt het afhandelen van uw garantiea-anspraken aanmerkelijk eenvoudiger. Hartelijk dank voor uw medewerking! 2. 1. 2 Equalizer Alle mono-ingangskanalen beschikken over een 3-bands toonregeling (502: 2-bands toonregeling). De banden kunnen elk maximaal met 15 dB worden verhoogd of verlaagd, in de middelste stand is de equalizer neutraal. De schakeltechniek van de Britse EQs berust op de in de meest gerenommeerde edelconsoles gebruikte techniek, die een warme klankingreep zonder ongewenste neveneffecten mogelijk maakt. Het resultaat: uiterst muzikaal klinkende equalizers, die zelfs bij sterke ingrepen van ±15 dB geen neveneffecten als faseverschuivingen of beperking van de bandbreedte tot gevolg hebben, zoals bij eenvoudige equalizers vaak het geval is. 2. Bedieningselementen en aansluitingen In dit hoofstuk worden de verschillende bedieningselementen van uw mengpaneel beschreven. Alle regelaars, schakelaars en aansluitingen komen uitgebreid aan bod. 2. 2: De klankregeling van de mono-ingangskanalen EQ De bovenste (HI) en de onderste band (LO) zijn shelving-filters, die alle frequenties boven of onder hun grensfrequentie verhogen of verlagen. De grensfrequenties van de bovenste en de onderste band liggen bij 12 kHz en 80 Hz. De middenband van 802/1002 en 1202 is uitgevoerd als peak-filter, waarvan de middenfrequentie bij 2, 5 kHz ligt. LOW CUT De monokanalen (1002 en 1202) beschikken bovendien over een steilflankige LOW CUT-filter (18 dB/oct, -3 dB bij 75 Hz), waarmee u ongewenste, laagfrequente signaaldelen kunt elimineren. 2. 1 De monokanalen 2. 1. 1 Microfoon- en line-ingangen 2. 1. 3 FX Send-routes, panorama- en volumeinstelling Afb. 2. 1: Aansluitingen en regelknoppen van deMic-/Lineingangen MIC Ieder monoingangskanaal biedt u een symmetrische microfooningang via de XLR-bus, waarbij door een druk op een knop ook een +48 V fantoomvoeding voor de werking van condensatormicrofoons ter beschikking staat. De XENYX Preamps maken een onvervalste, ruisvrije versterking mogelijk, zoals men typisch genoeg alleen van dure Outboard-voorversterkers kent. + Zet het weergavesysteem stil, voordat u de fantoomvoeding activeert. Anders wordt er een inschakelgeluid via de meeluiserluidspreker weergegeven. Zie verder de aanwijzingen in paragraaf 2. 3. 5 "Fantoomvoeding en LED-indi-catoren". LINE IN Elke mono-ingang beschikt ook over een symmetrische Lineingang, die als 6, 3-mm klinkerbus is uitgevoerd. 2. 3: De FX Send/panorama/level-regelaars FX FX Sends (of AUX Sends) bieden u de mogelijkheid, van één of meer kanalen signalen uit te koppelen en op een andere rail (bus) te verzamelen. Aan de ene FX Send-bus pikt u het signaal op en speelt het bijvoorbeeld over naar een extern effectapparaat. Als retourweg dienen dan de Aux Return-bussen (802) of normale Bedieningselementen en aansluitingen 5 XENYX 502/802/1002/1202 kanaalbedieningen. De FX-wegen van deze drie XENYX-mengpanelen zijn ­ dat ziet u al aan de aanduiding ­ voor het aansluiten van effectapparatuur voorbereid en post-fader geschakeld. [. . . ] Gebruik in geen geval asymmetrisch geschakelde XLR-verbindingen (PIN 1 en 3 ver-bonden) op de MIC-ingangsbussen, wanneer u de fantoomvoeding in bedrijf wilt nemen. Afb. Installatie 3. 1 Netaansluiting AC POWER IN Het apparaat wordt via de 3-polige netaansluiting aan de achterkant van stroom voorzien. + Gebruikt u alstublieft uitsluitend de meegeleverde netvoeding, om het apparaat aan te sluiten. + Sluit de XENYX nooit aan op de netvoeding, terwijl deze laatste al is aangesloten op het net! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEHRINGER XENYX 1002

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEHRINGER XENYX 1002 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag