Gebruiksaanwijzing BEHRINGER V-AMPIRE VERSION 1.3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BEHRINGER V-AMPIRE. Wij hopen dat dit BEHRINGER V-AMPIRE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BEHRINGER V-AMPIRE te teleladen.


BEHRINGER V-AMPIRE VERSION 1.3: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1308 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BEHRINGER V-AMPIRE VERSION 1.4 (1526 ko)
   BEHRINGER V-AMPIRE VERSION 1.3 (1346 ko)
   BEHRINGER V-AMPIRE VERSION 1.4 (1577 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BEHRINGER V-AMPIREVERSION 1.3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] V-AMPIRE/V-AMP PRO/V-AMP 2 Korte handleiding Version 1. 3 juli 2004 V-AMPIRE V-AMP PRO V-AMP 2 NEDERLANDS V-AMPIRE/V-AMP PRO/V-AMP 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OP EEN RIJ: 1) Lees deze voorschriften. LET OP: Verwijder in geen geval de bovenste afdekking (van het achterste gedeelte) anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Het apparaat bevat geen te onderhouden onderdelen; reparaties dienen door bevoegde personen uitgevoerd te worden. 8) Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, kachels of andere zaken (ook versterkers) die warmte afgeven. [. . . ] Wanneer u dus de koptelefoonstekker uit de bus wilt halen, is het aan te bevelen, van tevoren de + 6 Bij aangesloten koptelefoon wordt automatisch naar de bedrijfsmodus S1 overgeschakeld. 3. BEDRIJFSMODI EN VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN V-AMPIRE/V-AMP PRO/V-AMP 2 MASTER-regeling naar links te draaien. De XLR-DIuitgang werkt onafhankelijk van de stand van de MASTER-regeling. U kunt daar dus een Line-signaal voor opname-doeleinden aftakken, ook wanneer de MASTER-regeling helemaal naar links is gedraaid. Net als bij de V-AMP 2 maakt de AUX-stereo-ingang het inspelen van een playback mogelijk (CD-speler, drumcomputer etc. ). Als op de rechter luidsprekeruitgang nog een luidspreker met 8 impedantie wordt aangesloten, krijgt men eveneens een stereoconfiguratie, aangezien de interne luidspreker in gebruik blijft, zoals in Afb. De uitgangsconfiguratie voor deze toepassing is L2, dus een stereosignaal met alle effecten, Amp-simulatie en Live-equalizer, maar zonder luidsprekersimulatie. Op de XLR-uitgang bevindt zich verder nog de ULTRA-G luidsprekersimulatie, zodat deze uitgangen direct met de versterkerinstallatie verbonden kunnen worden. De MASTER-regeling heeft ook hier weer alleen effect op het podiumvolume, maar niet op de XLR-uitgang. Wilt u een digitale luidsprekersimulatie via de versterker horen, selecteer dan configuratie L1. 3. 2. 2 V-AMP PRO De V-AMP PRO is met zijn grote hoeveelheid in- en uitgangen uitstekend aan een studio-omgeving aangepast. Aangezien de afluisterroutes (Monitoring) daarbij altijd via het mengpaneel worden geleid, is een AUX INPUT zoals bij de V-AMP 2 overbodig. Daarom bestaat er bij het oefenen met de V-AMP PRO geen mogelijkheid direct op het apparaat een playback in te mixen. Afbeelding 2. 4 van de bijlage laat zien, hoe in een Homerecording-toepassing de V-AMP PRO met de digitale ingang van een PC is verbonden. Als digitale ingangen op de PC komen symmetrische AES/EBU- of coaxiale S/PDIF-ingangen in aanmerking Als de digitale uitgang van de V-AMP PRO op 44. 1, 48 of 96 kHz staat, dient de PC zich met de V-AMP PRO te synchroniseren, zich dus in de Clock Slavemodus te bevinden. Wanneer de PC of een ander apparaat als Clock Master moet dienen, moet de V-AMP PRO via de Wordclockingang extern gesynchroniseerd worden. Ook de Sample Rate is dan van het Wordclock-signaal afhankelijk, dient echter in het bereik tussen 32 kHz tot 96 kHz te liggen. 2. 4 nog een effectapparaat aan de Pre DSP INSERT aangesloten, waarmee u het ingangssignaal nog voor alle digitale simulaties kunt bewerken. Al naar gelang de taakstelling bieden zich de studiomodi S1 of S2 hiervoor aan. Modus S1 geeft net als bij de V-AMP 2 de Ampen luidsprekersimulaties met alle effecten in stereo weer, terwijl bij S2 de effecten uitsluitend op de rechter uitgang te horen zijn, zodat met dit spoor later in de mix nog hele andere effecten kunnen worden verwerkt. 3. 3. 2 V-AMP PRO Door de extra uitgangen en de analoge ULTRA-G luidsprekersimulatie is de V-AMP PRO ook live nog flexibeler. Afbeelding 2. 5 toont een stereotoepassing met actieve podiummonitors (waarmee ook Feedbacks kunnen worden gegenereerd), die op de asymmetrische Line-uitgangen worden aangesloten. Met de MASTER-regelaar stelt u het volume van de monitors in, terwijl het signaal van de XLR-uitgangen onveranderd naar de PA-installatie wordt gestuurd. Geschikte bedrijfsmodi hiervoor zijn S1 of L1, al naar gelang of er behoefte aan de Liveequalizer bestaat, of niet. [. . . ] INSTALLATIE 11 V-AMPIRE/V-AMP PRO/V-AMP 2 8. 3 MIDI-aansluitingen De MIDI-aansluitingen aan de achterkant van het apparaat zijn voorzien van de internationaal genormeerde 5-polige-DIN-bussen. Om de V-AMPIRE/V-AMP PRO/V-AMP 2 met andere MIDIapparatuur te kunnen verbinden heeft u een MIDI-kabel nodig. Over het algemeen worden in de handel gebruikelijke, geprefabriceerde kabels gebruikt. Het ontvangstkanaal wordt in de EDIT-modus ingesteld door het indrukken van de A-toets en het gebruik van de cursortoetsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BEHRINGER V-AMPIRE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BEHRINGER V-AMPIRE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag