Gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z217 OPERATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z217. Wij hopen dat dit BECKER TRAFFIC ASSIST Z217 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z217 te teleladen.


BECKER TRAFFIC ASSIST Z217 OPERATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5660 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BECKER TRAFFIC ASSIST Z217 (3524 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z217OPERATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding Inhoudsopgave >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften De Traffic Assist Inhoud van de gebruiksaanwijzing Gebruik Navigatie Muziek* Foto's* Video* Telefoon 2 6 8 8 8 8 9 9 9 9 Aanwijzingen ten aanzien van de documentatie Quick Start Guide Bedieningshandleiding Apparaathouder 12 12 12 De apparaathouder aanbrengen Op de voorruit Apparaathouder verstellen Traffic Assist opstellen Traffic Assist verwijderen 22 22 23 23 23 23 Registratie Reparatie Emissie en afvoer Overzicht Traffic Assist Algemene bediening Onderhoud en verzorging Accukwaliteit Displaykwaliteit Ingebruikname Voedingsspanning Voeding via accu's Aansluiten op de sigarettenaansteker Aansluiten op het stopcontact Stroomvoorziening tot stand brengen 12 12 12 13 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 Traffic Assist in-/uitschakelen Inschakelen Uitschakelen 23 24 25 Het touchscreen Bediening Kalibrering 25 25 25 De Traffic Assist uitpakken Levering controleren Levering Bij reclamaties Behandeling van de verpakking 9 9 9 10 10 De menu's Het hoofdmenu Invoeren met behulp van het invoermenu Tekens invoeren Voorstellen overnemen In de lijsten bladeren Speciale tekens en trema's Andere tekensets Cijfers invoeren Omschakeling hoofdletters/kleine letters Tekens wissen Spatie invoegen De Becker-toets 26 26 27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 Beschrijving van het apparaat Traffic Assist - basisapparaat Kabel voor voedingsspanning via sigarettenaansteker Accu USB-verbindingskabel Apparaathouder Accessoires Voeding stopcontact Externe GPS-antenne Kabel voor voertuigintegratie Hoofdtelefoon 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 TMC-antenne GPS-Antenne 19 19 Apparaatantenne Externe antenne aansluiten 19 20 Kabel voor voertuigintegratie (optie) Geheugenkaart Geheugenkaart plaatsen De geheugenkaart verwijderen 20 21 21 21 Content Manager Content Manager installeren Content Manager starten 30 31 31 Muziek, afbeeldingen en video's overdragen Bij storingen 32 33 INHOUDSOPGAVE Gebruiksmodus Navigatie Wat is navigatie?Navigatie kiezen De snelkoppeling Snelkoppeling opvragen Het overzicht bestemmingen Gebruikte pictogrammen Snelkoppeling bedienen Adresinvoer via spraak Met aanwezige bestemming starten In het bestemmingsgeheugen bladeren Bestemming weergeven of bewerken Huisadres Menu Bestemming invoeren oproepen Structuur van het menu Bestemming invoeren Adres invoeren POI selecteren Persoonlijke bestemmingen Contacten Op kaart selecteren Geo-coördinaten invoeren Route plannen Bestemming invoeren Land kiezen Adres kiezen en routebegeleiding starten Adres via spraak invoeren >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 3 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 37 Het menu Bestemmingen invoeren 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 44 Bijzondere bestemmingen Bijzondere bestemming in de omgeving Bijzondere bestemming bij een adres Bijzondere bestemming in de omgeving van de bestemming Bijzondere bestemming rechtstreeks invoeren Telefoonnummers van bijzondere bestemmingen bellen Aanvullende informatie over bijzondere bestemmingen Bestemming uit Persoonlijke bestemmingen selecteren Persoonlijke bestemmingen bewerken Bestemming uit Contacten selecteren Route plannen Nieuwe route aanmaken Route bewerken Route optimaliseren Bestemming vanuit de kaart selecteren Coördinaten invoeren 45 46 47 47 47 48 48 49 49 50 51 52 53 54 54 55 De toets Waarschuwingen De toets Bestuurderswaarschuwingen De toets Snelheidsinfo De toets Gespr. begeleiding De toets Stem De toets Volume De toets Formaat De toets Tijd De toets Geblokkeerde wegen De toets Resetten 63 64 64 65 66 66 67 67 68 69 Verkeersberichten via TMC Weergave van TMC-berichten op de wegenkaart TMC gebruiken Melding lezen Betreffende straat in de kaart weergeven Rekening houden met berichten voor de routeberekening Automatisch een nieuwe route berekenen Handmatig een nieuwe route berekenen Kaartweergave oproepen Opbouw van kaartweergave Kaartweergave zonder navigatie Kaartweergave met navigatie Gedeeld beeldscherm met navigatie Navigatie met pijlen Kaartweergave met Junction View 69 70 70 71 72 72 72 Navigatie-instellingen De toets Begeleidingsinfo De toets Routeopties Voertuigprofiel kiezen Soort route kiezen Tijdafhankelijke navigatie Mijden van soorten wegen De toets TMC De toets Kaartvenster Autozoom POI-categorieën instellen 56 56 57 58 58 59 59 59 60 62 62 De kaartweergave 73 73 73 73 74 75 76 77 72 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 4 INHOUDSOPGAVE Kaartweergave bedienen Laatste aankondiging herhalen Volume van aankondigingen veranderen Kaart in-/uitzoomen Kaart verschuiven Opties voor de kaartweergave Bijzondere bestemming op de route TMC op de route Navigatie afbreken Routeopties wijzigen Traject blokkeren Kaartweergave omschakelen Oriëntatie van de kaart wijzigen Tripcomputer Dag-/nachtmodus instellen Voertuigprofiel kiezen/instellen Bestemming invoeren Tussenstop invoeren/wissen. Gehele route weergeven Overzicht bestemmingen weergeven Bestemming overslaan Actuele positie weergeven Positie opslaan Telefoon oproepen Display uitschakelen Sneltoetsen definiëren 77 77 77 78 78 78 79 80 80 81 81 82 82 83 84 84 88 88 89 91 92 92 93 93 93 93 SMS-berichten Binnenkomend SMS-bericht Nummerlijsten Gebruikte pictogrammen In de nummerlijst bladeren Bestaande nummers kiezen Vermeldingen weergeven of bewerken Van de mobiele telefoon geladen lijsten Bluetooth-telefoons aansluiten Apparaatlijst oproepen Automatische verbinding Mobiele telefoons zoeken Vanuit de apparaatlijst verbinden Verbinding vanuit de mobiele telefoon Verbinding met telefoon verbreken 99 100 100 101 101 101 101 102 102 102 103 103 104 104 105 toets Extra Mp3-speler* Titel kiezen Het weergavemenu Titelsprong Afspelen Weergave onderbreken Titelherhaling/shuffle Volume instellen mp3-speler beëindigen Het Picture Viewer-menu Afbeelding selecteren Afbeelding vergroten Afbeelding draaien Afbeeldinginformatie weergeven Diavoorstelling Instellingen Videomenu weergeven Afspelen Weergave onderbreken Volume instellen 111 111 111 113 113 113 113 114 114 114 115 116 116 116 117 117 117 119 119 119 120 Picture Viewer* 115 Telefoongesprekken Gesprek tot stand brengen Oproep aannemen Gesprek beëindigen Tijdens een gesprek 105 105 105 106 106 Videoplayer* 118 Telefooninstellingen Bluetooth in-/uitschakelen Automatische verbinding Zichtbaarheid Automatisch aannemen Volume van de telefoon Telefoonboek bijwerken Bluetooth-naam SMS-aankondiging 107 108 108 108 109 109 109 110 110 Landspecifieke informatie 120 TELEFOONFUNCTIE Telefoonfunctie oproepen Telefoonmenu Nummer kiezen Telefoonboek 95 95 96 96 97 INHOUDSOPGAVE Instellingen Systeeminstellingen selecteren Het menu Systeeminstellingen Bediening Keuzemogelijkheden Menu instellingen sluiten De afzonderlijke menuopties Accu Dag-/nachtmodus Kalibrering Helderheid Taal Automatisch aan/uit Tonen Kleur instellen Fabrieksinstellingen Informatie My XTRAS >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S 122 122 122 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 126 126 126 127 Terminologie Trefworden Technische specificaties NORMEN EN RICHTLIJNEN EG-conformiteitsverklaring Afvoer van het apparaat Afvoer van de accu Informatieplicht conform het Besluit verwijdering batterijen Accu uitbouwen 128 130 134 135 135 136 137 137 137 De specificaties en gegevens in deze documentatie kunnen niet zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. [. . . ] Opmerking: Sprekers die met (TTS) worden aangeduid ondersteunen de weergave van teksten via spraak (bijv. De toets Stem In het instellingenvenster Stem kunt u instellen welke spreker voor de ingestelde taal de navigatieaanwijzingen moet uitspreken. De toets Volume Met het instellingenvenster Volume kunt u het volume van de verbale aanwijzingen standaard voor elke start van Traffic Assist instellen of de verbale aanwijzingen helemaal uitschakelen. Afhankelijk van de situatie kunt u deze instelling in de kaartweergave aanpassen. Het venster Volume wordt weergegeven. > Kies met de toets en en het gewenste volume. > Druk op de toets om de verbale aanwijzingen helemaal uit te schakelen. > Bevestig uw instellingen door op de toets OK te drukken. GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE De toets Formaat In het instellingenvenster Formaat kunt u instellen welke welk formaat en welke maateenheden voor tijdstippen en afstanden moeten worden gebruikt. Het venster Tijd wordt weergegeven. >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S De toets Tijd In het instellingenvenster Tijd kunt u de voor uw woonplaats geldende tijdzone instellen. Deze instelling is belangrijk voor het juist berekenen van vermoedelijke aankomsttijden. > Druk in het instellingenmenu op de toets Tijd. Na het uitschakelen van de automatische functie kunt u door te drukken op de toets onder Tijdzone de gewenste tijdzone kiezen. Door te drukken op de knop onder Zomertijd kunt u aangeven of de zomertijd automatisch door de Traffic Assist moet worden ingesteld of dat u de zomertijd zelf in- of uitschakelt. Druk op het veld naast Tijd om tussen de 12-uurs- en de 24-uurs-weergave om te schakelen. Druk op het veld naast Afstand om tussen kilometers en miles om te schakelen. > Bevestig uw instellingen door op de toets OK te drukken. >N Met de toets naast Tijdzone kunt u instellen of de tijdzone wel of niet automatisch door de Traffic Assist moet worden ingesteld (automatisch aan automatisch uit ). > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 67 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 68 GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE De toets Geblokkeerde wegen In het instellingenvenster Geblokkeerde wegen kunt u de blokkering van eerder permanent geblokkeerde straten (zie 'Delen van de route/straten blokkeren' op pagina 89) opheffen of aanpassen (tijdstip en weekdagen van de blokkering). > Druk op de toetsen met de dagen waarop de straat niet geblokkeerd moet zijn (het kloksymbool onder de dag verdwijnt). of > Druk op de toets onder één van de dagen en stel maximaal twee perioden in waarin de straat geblokkeerd moet zijn. > Druk op de toets Form. of > Druk op de toets Wijzigen om de blokkering aan te passen. 1 1 1 1 2 2 2 2 Opmerking: Druk op de toets Alle blokkeringen wissen en op het aansluitend weergegeven scherm op de toets Ja om de lijst met geblokkeerde straten te wissen. U kunt nu voor elke dag van de week instellen of de straat wel of niet moet worden geblokkeerd. > Stel met behulp van de toetsen 1 de eerste periode in waarin de straat op deze dag geblokkeerd moet zijn. > Stel zo nodig met behulp van de toetsen 2 de tweede periode in waarin de straat op deze dag geblokkeerd moet zijn. GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE Opmerking: Druk op de toets Blok. > Bevestig uw instellingen door op de toets OK te drukken. >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 69 De toets Resetten U kunt alle navigatie-instellingen op de fabrieksinstellingen terugzetten. De gegevens van de snelkoppeling, opgeslagen routes, geblokkeerde straten van de sprekers en het huisadres blijven behouden. > Druk op de toets Resetten. Verkeersberichten via TMC Uw Traffic Assist kan verkeersberichten (TMC-meldingen) van radiozenders ontvangen. Hiertoe moet de voeding met de ingebouwde TMC-antenne op de grondplaat zijn aangesloten. [. . . ] · Voedingsspanning: LPS (Limited Power Source) 5 volt/1 A via USB-aansluiting · AC-adapter (niet meegeleverd): 110 - 240 volt 0, 2 ampère 50 - 60 Hz Uitgangsspanning 5 volt NORMEN EN RICHTLIJNEN Geachte klant, Dit apparaat mag volgens de geldende EG-richtlijn door iedereen worden gebruikt. Dit toestel voldoet aan de op dit moment geldende Europese en geharmoniseerde nationale richtlijnen. Het kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het apparaat geldende specificaties m. b. t. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektrische/elektronische apparaten zo veel mogelijk worden voorkomen. NORMEN EN RICHTLIJNEN >>> >D > GB Z217 >F >I >E >P > NL > DK De door Luxemburg verleende EG-typegoedkeuring (E13) conform de Europese EMC-richtlijn inzake motorvoertuigen, zoals laatstelijk gewijzigd in ECE-R10, staat inbouw en gebruik in voertuigen (categorie L, M, N en O) toe. EG-conformiteitsverklaring Harman/Becker Automotive Systems GmbH verklaart dat Traffic Assist voldoet aan de fundamentele vereisten van de toepasselijke EG-richtlijnen en in het bijzonder aan de fundamentele vereisten en de andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BECKER TRAFFIC ASSIST Z217

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z217 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag