Gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z205 BROCHURE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z205. Wij hopen dat dit BECKER TRAFFIC ASSIST Z205 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z205 te teleladen.


BECKER TRAFFIC ASSIST Z205 BROCHURE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4446 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z205BROCHURE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding Inhoudsopgave >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften De Traffic Assist Gebruik Navigatie Muziek Foto's Video Telefoon 2 5 7 7 7 7 7 7 7 Registratie Reparatie Emissie en afvoer Overzicht Traffic Assist Algemene bediening Onderhoud en verzorging Accukwaliteit Displaykwaliteit Ingebruikname Voedingsspanning Voeding via accu's Aansluiten op de sigarettenaansteker Aansluiten op het stopcontact Stroomvoorziening tot stand brengen Apparaatantenne Externe antenne aansluiten 11 11 11 12 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 Het touchscreen Bediening Kalibrering 22 23 23 De menu's Het hoofdmenu Invoeren met behulp van het invoermenu Tekens invoeren Voorstellen overnemen In de lijsten bladeren Speciale tekens en trema's Andere tekensets Cijfers invoeren Omschakeling hoofdletters/kleine letters Tekens wissen Spatie invoegen De Becker-toets 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 26 26 27 De Traffic Assist uitpakken Levering controleren Levering Bij reclamaties Behandeling van de verpakking 8 8 8 8 8 Beschrijving van het apparaat Traffic Assist - basisapparaat Kabel voor voedingsspanning via sigarettenaansteker Accu USB-verbindingskabel Apparaathouder Accessoires Voeding stopcontact Externe GPS-antenne Hoofdtelefoon 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 GPS-Antenne 18 19 Content Manager Content Manager installeren Content Manager starten 27 27 28 Geheugenkaart Geheugenkaart plaatsen De geheugenkaart verwijderen 19 19 Apparaathouder De apparaathouder aanbrengen Op de voorruit Apparaathouder verstellen Traffic Assist opstellen Traffic Assist afnemen 19 20 20 21 21 21 Muziek, afbeeldingen en video's overdragen Bij storingen Gebruiksmodus Navigatie Wat is navigatie?Navigatie kiezen De snelkoppeling Snelkoppeling opvragen Het overzicht bestemmingen Gebruikte pictogrammen 29 29 30 30 31 31 31 31 32 Aanwijzingen ten aanzien van de documentatie Quick Start Guide Bedieningshandleiding 11 11 11 Traffic Assist in-/uitschakelen Inschakelen Uitschakelen 21 21 22 INHOUDSOPGAVE Snelkoppeling bedienen Adresinvoer via spraak Met aanwezige bestemming starten. In het bestemmingsgeheugen bladeren Bestemming weergeven of bewerken Huisadres Menu Bestemming invoeren oproepen 32 32 32 32 32 33 33 Navigatie-instellingen De toets Reisinfo De toets Routeopties De toets Afslaginfo De toets TMC De toets Kaartinfo De toets Snelheidsinfo De toets Stem De toets Volume De toets Straten aankond. De toets Formaat De toets Tijd De toets Resetten 49 49 50 52 53 53 54 55 56 56 56 57 57 58 Kaartweergave bedienen Laatste aankondiging herhalen Volume van aankondigingen veranderen Kaart in-/uitzoomen Kaart verschuiven Opties voor de kaartweergave Navigatie afbreken Tussenstop invoeren/wissen. [. . . ] > Druk in het instellingenmenu op de toets Snelheidsinfo. Het venster Snelheidsinfo wordt weergegeven. GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE Instelling Borden weerg. >>> >D > GB >F >I >E Betekenis Geef aan of snelheidsbeperkingen nooit, altijd of alleen bij een snelheidsoverschrijding moeten worden weergegeven. Kies vanaf welke snelheidsoverschrijding u binnen de bebouwde kom akoestisch wilt worden gewaarschuwd. Kies vanaf welke snelheidsoverschrijding u buiten de bebouwde kom akoestisch wilt worden gewaarschuwd. De volgende instellingen zijn mogelijk. Druk voor de instelling altijd op het veld naast de instelling die u wilt wijzigen. In beb. kom De toets Stem In het instellingenvenster Stem kunt u instellen welke spreker voor de ingestelde taal de navigatieaanwijzingen moet uitspreken. > Druk in het instellingenmenu op de toets Stem. Het venster Stem wordt weergegeven. >P > NL > DK >S >N Buiten beb. kom > Bevestig uw keuze door het indrukken van de toets OK. > Selecteer de gewenste spreker. > Bevestig uw keuze door het indrukken van de toets OK. > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 55 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 56 GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE De toets Volume Met het instellingenvenster Volume kunt u het volume van de verbale aanwijzingen standaard voor elke start van Traffic Assist instellen of de verbale aanwijzingen helemaal uitschakelen. Afhankelijk van de situatie kunt u deze instelling in de kaartweergave aanpassen. kunt u het melden van straatnamen waarheen u wilt afbuigen in- of uitschakelen. kunt u de automatische melding van de geschatte aankomsttijd in- en uitschakelen. Naargelang de vorige instelling schakelt u de functie in of uit. Het venster Volume wordt weergegeven. · Linker pictogram: functie ingeschakeld · Rechter pictogram: functie uitgeschakeld · Linker pictogram: functie ingeschakeld · Rechter pictogram: functie uitgeschakeld > Kies met de toets en en het gewenste volume. > Druk op de toets om de verbale aanwijzingen helemaal uit te schakelen. > Bevestig uw instellingen door op de toets OK te drukken. GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE De toets Formaat In het instellingenvenster Formaat kunt u instellen welke welk formaat en welke maateenheden voor tijdstippen en afstanden moeten worden gebruikt. De toets Tijd In het instellingenvenster Tijd kunt u de voor uw woonplaats geldende tijdzone instellen. Deze instelling is belangrijk voor het juist berekenen van vermoedelijke aankomsttijden. Na het uitschakelen van de automatische functie kunt u door te drukken op de toets onder Tijdzone de gewenste tijdzone kiezen. Door te drukken op de knop onder Zomertijd kunt u aangeven of de zomertijd automatisch door de Traffic Assist moet worden ingesteld of dat u de zomertijd zelf in- of uitschakelt. >>> >D > GB >F >I >E >P Het venster Formaat wordt weergegeven. Het venster Tijd wordt weergegeven. > NL > DK >S >N Druk op het veld naast Tijd om tussen de 12-uurs- en de 24-uurs-weergave om te schakelen. Druk op het veld naast Afstand om tussen kilometers en miles om te schakelen. > Bevestig uw instellingen door op de toets OK te drukken. > FIN Met de toets naast Tijdzone kunt u instellen of de tijdzone wel of niet automatisch door de Traffic Assist moet worden ingesteld (automatisch aan automatisch uit ). > TR > GR > PL > CZ >H > SK 57 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 58 GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE De toets Resetten U kunt alle navigatie-instellingen op de fabrieksinstellingen terugzetten. [. . . ] Dit toestel voldoet aan de op dit moment geldende Europese en geharmoniseerde nationale richtlijnen. Het kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het apparaat geldende specificaties m. b. t. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektrische/elektronische apparaten zo veel mogelijk worden voorkomen. NORMEN EN RICHTLIJNEN Z204/Z205 De door Luxemburg verleende EG-typegoedkeuring (E13) conform de Europese EMC-richtlijn inzake motorvoertuigen, zoals laatstelijk gewijzigd in ECE-R10, staat inbouw en gebruik in voertuigen (categorie L, M, N en O) toe. Z905 EG-conformiteitsverklaring Harman/Becker Automotive Systems GmbH verklaart dat Traffic Assist voldoet aan de fundamentele vereisten van de toepasselijke EG-richtlijnen en in het bijzonder aan de fundamentele vereisten en de andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Een uitgebreide EG-conformiteitsverklaring vindt u op de website http://www. mybecker. com bij het betreffende product onder 'Downloads'. NORMEN EN RICHTLIJNEN Afvoer van het apparaat Informatie voor de klant m. b. t. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BECKER TRAFFIC ASSIST Z205

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z205 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag