Gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z112 OPERATION GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z112. Wij hopen dat dit BECKER TRAFFIC ASSIST Z112 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z112 te teleladen.


BECKER TRAFFIC ASSIST Z112 OPERATION GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4622 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z112OPERATION GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding Inhoudsopgave >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften De Traffic Assist Inhoud van de gebruiksaanwijzing Gebruik Navigatie Telefoon* 2 5 7 7 7 7 8 Overzicht Traffic Assist Algemene bediening Onderhoud en verzorging Accukwaliteit Displaykwaliteit Ingebruikname Voedingsspanning Voeding via accu's Aansluiten op de sigarettenaansteker Aansluiten op het stopcontact Stroomvoorziening tot stand brengen 12 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 De menu's Het hoofdmenu Invoeren met behulp van het invoermenu Tekens invoeren Voorstellen overnemen In de lijsten bladeren Speciale tekens en trema's Andere tekensets Cijfers invoeren Omschakeling hoofdletters/kleine letters Tekens wissen Spatie invoegen De Becker-toets 23 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 De Traffic Assist uitpakken Levering controleren Levering Bij reclamaties Behandeling van de verpakking 8 8 8 9 9 TMC-antenne* GPS-Antenne Geheugenkaart 18 18 19 Beschrijving van het apparaat Traffic Assist - basisapparaat Kabel voor voedingsspanning via sigarettenaansteker Accu USB-verbindingskabel Apparaathouder Accessoires Voeding stopcontact 9 9 10 10 10 10 10 10 Apparaatantenne Geheugenkaart plaatsen De geheugenkaart verwijderen 18 19 19 Content Manager Content Manager installeren Content Manager starten 28 28 29 Bij storingen Gebruiksmodus Navigatie Wat is navigatie?Navigatie kiezen De snelkoppeling Snelkoppeling opvragen Het overzicht bestemmingen Gebruikte pictogrammen Snelkoppeling bedienen Met aanwezige bestemming starten. In het bestemmingsgeheugen bladeren Bestemming weergeven of bewerken Huisadres Menu Bestemming invoeren oproepen 30 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 Apparaathouder De apparaathouder aanbrengen Op de voorruit Apparaathouder verstellen Traffic Assist opstellen Traffic Assist verwijderen 19 20 20 21 21 21 Aanwijzingen ten aanzien van de documentatie Quick Start Guide Bedieningshandleiding 11 11 11 Traffic Assist in-/uitschakelen Inschakelen Uitschakelen 21 21 22 Registratie Reparatie Emissie en afvoer 11 11 11 Het touchscreen Bediening Kalibrering 23 23 23 INHOUDSOPGAVE Het menu Bestemmingen invoeren Structuur van het menu Bestemming invoeren Adres invoeren POI selecteren Persoonlijke bestemmingen Contacten Op kaart selecteren Geo-coördinaten invoeren Route plannen Bestemming invoeren Land kiezen Adres kiezen en routebegeleiding starten Bijzondere bestemmingen Bijzondere bestemming in de omgeving Bijzondere bestemming bij een adres Bijzondere bestemming in de omgeving van de bestemming Bijzondere bestemming rechtstreeks invoeren Telefoonnummers van bijzondere bestemmingen bellen* Aanvullende informatie over bijzondere bestemmingen Bestemming uit Persoonlijke bestemmingen selecteren Persoonlijke bestemmingen bewerken Bestemming uit Contacten selecteren Route plannen Nieuwe route aanmaken Route bewerken Route optimaliseren >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 3 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 41 41 42 43 43 43 44 44 45 45 46 48 48 49 Bestemming vanuit de kaart selecteren Coördinaten invoeren 49 50 Navigatie-instellingen De toets Begeleidingsinfo De toets Routeopties Tijdafhankelijke navigatie* Mijden van soorten wegen De toets TMC* De toets Kaartvenster Autozoom POI-categorieën instellen De toets Waarschuwingen De toets Bestuurderswaarschuwingen* De toets Snelheidsinfo De toets Gespr. begeleiding De toets Stem De toets Volume De toets Formaat De toets Tijd De toets Geblokkeerde wegen De toets Resetten 51 52 53 53 54 54 55 57 57 58 58 59 60 61 61 61 62 62 64 De kaartweergave Handmatig een nieuwe route berekenen* 68 68 68 68 68 70 71 71 72 72 72 72 73 73 74 75 75 75 76 76 77 77 79 79 79 80 82 83 83 84 67 Verkeersberichten via TMC* Weergave van TMC-berichten op de wegenkaart* TMC gebruiken* Melding lezen* Betreffende straat in de kaart weergeven* Rekening houden met berichten voor de routeberekening* Automatisch een nieuwe route berekenen* 64 65 65 66 66 67 67 Kaartweergave oproepen Opbouw van kaartweergave Kaartweergave zonder navigatie Kaartweergave met navigatie Gedeeld beeldscherm met navigatie Navigatie met pijlen Kaartweergave met Junction View Kaartweergave bedienen Laatste aankondiging herhalen Volume van aankondigingen veranderen Kaart in-/uitzoomen Kaart verschuiven Opties voor de kaartweergave Bijzondere bestemming op de route TMC op de route* Navigatie afbreken Routeopties wijzigen Traject blokkeren Kaartweergave omschakelen Oriëntatie van de kaart wijzigen Tripcomputer* Dag-/nachtmodus instellen Bestemming invoeren Tussenstop invoeren/wissen. [. . . ] Door te drukken op de toets achter een categorie kunt u in andere menu's subcategorieën in- of uitschakelen. > Bevestig al uw instellingen door op de toets OK te drukken. >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 57 Door te drukken op de toets Autozoom kunt u de zoomfunctie in- ( ) of uitschakelen ( ). Bij het inschakelen van de zoomfunctie kunt u voor een zwakke, middelmatige of een sterke autozoom kiezen. Door selectie van Alle POI`s weergeven verschijnen alle bijzondere bestemmingen op de kaart. Door selectie van Geen POI`s weergeven verschijnen er geen bijzondere bestemmingen. Door selectie van Gebruikersvoorkeuren en het vervolgens indrukken van de toets POI`s selecteren kunt u in het daaropvolgende menu voor elke categorie bijzondere bestemmingen zelf bepalen of bijzondere bestemmingen van deze categorie wel of niet op de kaart moeten verschijnen. >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 58 GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE De toets Waarschuwingen In het instellingenvenster Waarschuwingen kunt u instellen welke waarschuwingen door de Traffic Assist moeten worden weergegeven of welke waarschuwingstonen er moeten klinken. · Snelheidsinfo U kunt instellen of snelheidsbeperkingen parallel aan de navigatie worden weergegeven. Bovendien kunt u bij het overschrijden van de snelheid een akoestische waarschuwing instellen. Opmerking: het gebruik van deze functie (waarschuwing voor snelheidscontroles) is in Europa niet uniform geregeld. Stel uzelf van de geldende wetten in het betreffende land op de hoogte. Zo is in Duitsland het gebruik ervan onderweg in strijd met de verordeningen. De toets Bestuurderswaarschuwingen* Voor zover deze informatie op de kaarten is opgeslagen, kunt u aanwijzingsborden voor bijv. Bovendien kunt u instellen of bij het weergeven van een aanwijzingsbord ook een waarschuwingssignaal moet klinken. > Druk in het instellingenmenu op de toets Bestuurderswaarschuwingen. Het venster Bestuurderswaarschuwingen wordt weergegeven. U kunt nu tussen de volgende instelopties kiezen: · Bestuurderswaarschuwingen* voor zover deze informatie op de kaarten is opgeslagen, kunt u aanwijzingsborden voor bijv. gevaarlijke bochten of hellingen laten weergeven. De beschikbare aanwijzingsborden zijn in vier categorieën verdeeld. Door op het belsymbool te drukken, kan het waarschuwingssignaal voor elke van de vier categorieën apart worden ingesteld ( waarschuwingssignaal ingeschakeld). *Functie kan naderhand worden geactiveerd GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE De afzonderlijke categorieën bevatten de volgende aanwijzingsborden: · Bochtwaarschuwing Deze categorie bevat waarschuwingsborden die betrekking hebben op scherpe bochten. · Algemene waarschuwing Deze categorie bevat de overige waarschuwingsborden die bijv. · Verkeersreglement Deze categorie bevat verkeersvoorschriften zoals inhaalverboden. · Informatieve verkeersborden Deze categorie bevat alle beschikbare aanwijzingsborden. De toets Snelheidsinfo In het instellingenvenster Snelheidsinfo kunt u parallel aan de navigatie snelheidsbeperkingen laten weergeven. Bovendien kunt u bij het overschrijden van de snelheid een akoestische waarschuwing instellen. Opmerking: Deze informatie kan alleen worden weergegeven als deze in het kaartmateriaal aanwezig is. [. . . ] · Voedingsspanning: LPS (Limited Power Source) 5 volt/1 A via USB-aansluiting · AC-adapter (niet meegeleverd): 110 - 240 volt 0, 2 ampère 50 - 60 Hz Uitgangsspanning 5 volt NORMEN EN RICHTLIJNEN Geachte klant, Dit apparaat mag volgens de geldende EG-richtlijn door iedereen worden gebruikt. Dit toestel voldoet aan de op dit moment geldende Europese en geharmoniseerde nationale richtlijnen. Het kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het apparaat geldende specificaties m. b. t. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektrische/elektronische apparaten zo veel mogelijk worden voorkomen. NORMEN EN RICHTLIJNEN >>> >D > GB Z112/Z113//Z116 >F >I >E >P > NL > DK De door Luxemburg verleende EG-typegoedkeuring (E13) conform de Europese EMC-richtlijn inzake motorvoertuigen, zoals laatstelijk gewijzigd in ECE-R10, staat inbouw en gebruik in voertuigen (categorie L, M, N en O) toe. EG-conformiteitsverklaring Harman/Becker Automotive Systems GmbH verklaart dat Traffic Assist voldoet aan de fundamentele vereisten van de toepasselijke EG-richtlijnen en in het bijzonder aan de fundamentele vereisten en de andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BECKER TRAFFIC ASSIST Z112

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z112 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag