Gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z107 BROCHURE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z107. Wij hopen dat dit BECKER TRAFFIC ASSIST Z107 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z107 te teleladen.


BECKER TRAFFIC ASSIST Z107 BROCHURE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3475 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BECKER TRAFFIC ASSIST Z107 BROCHURE (3459 ko)
   BECKER TRAFFIC ASSIST Z107 OPERATION GUIDE (3459 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z107BROCHURE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding Inhoudsopgave >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften De Traffic Assist Gebruik Navigatie 2 5 7 7 7 Overzicht Traffic Assist Algemene bediening Onderhoud en verzorging Accukwaliteit Displaykwaliteit Ingebruikname Voedingsspanning Voeding via accu's Aansluiten op de sigarettenaansteker Aansluiten op het stopcontact Stroomvoorziening tot stand brengen 12 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 Het touchscreen Bediening Kalibrering 23 23 23 De menu's Het hoofdmenu Invoeren met behulp van het invoermenu Tekens invoeren Voorstellen overnemen In de lijsten bladeren Speciale tekens en trema's Andere tekensets Cijfers invoeren Omschakeling hoofdletters/kleine letters Tekens wissen Spatie invoegen De Becker-toets 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 De Traffic Assist uitpakken Levering controleren Levering Bij reclamaties Behandeling van de verpakking 7 7 8 8 8 Beschrijving van het apparaat Traffic Assist - basisapparaat Kabel voor voedingsspanning via sigarettenaansteker Accu USB-verbindingskabel Apparaathouder Accessoires Voeding stopcontact Externe GPS-antenne Hoofdtelefoon 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 TMC-antenne GPS-Antenne 18 18 19 Apparaatantenne Externe antenne aansluiten 18 19 19 19 Geheugenkaart Geheugenkaart plaatsen De geheugenkaart verwijderen Content Manager Content Manager installeren Content Manager starten 28 28 29 Apparaathouder De apparaathouder aanbrengen Op de voorruit Apparaathouder verstellen Traffic Assist opstellen Traffic Assist afnemen 20 20 21 21 21 21 Bij storingen 30 Aanwijzingen ten aanzien van de documentatie Quick Start Guide Bedieningshandleiding 10 10 10 Traffic Assist in-/uitschakelen Inschakelen Uitschakelen 21 21 22 Registratie Reparatie Emissie en afvoer 11 11 11 INHOUDSOPGAVE Gebruiksmodus Navigatie Wat is navigatie?Navigatie kiezen De snelkoppeling Snelkoppeling opvragen Het overzicht bestemmingen Gebruikte pictogrammen Snelkoppeling bedienen Met aanwezige bestemming starten In het bestemmingsgeheugen bladeren Bestemming weergeven of bewerken Huisadres Menu Bestemming invoeren oproepen Structuur van het menu Bestemming invoeren Adres invoeren POI selecteren Op kaart selecteren Geo-coördinaten invoeren Route plannen Bestemming invoeren Land kiezen Adres kiezen en routebegeleiding starten Bijzondere bestemmingen Bijzondere bestemming in de omgeving Bijzondere bestemming bij een adres Bijzondere bestemming in de omgeving van de bestemming >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 3 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 Het menu Bestemmingen invoeren 34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 40 41 42 42 Verkeersberichten via TMC Bijzondere bestemming rechtstreeks invoeren Bestemming vanuit de kaart selecteren Coördinaten invoeren Route plannen Nieuwe route aanmaken Route bewerken Route optimaliseren Navigatie-instellingen De toets Reisinfo De toets Routeopties De toets Afslaginfo De toets TMC De toets Kaartinfo De toets Snelheidsinfo De toets Stem De toets Volume De toets Formaat De toets Tijd De toets Resetten Weergave van TMC-berichten op de wegenkaart TMC gebruiken Melding lezen Betreffende straat in de kaart weergeven Rekening houden met berichten voor de routeberekening Automatisch een nieuwe route berekenen Handmatig een nieuwe route berekenen 43 43 44 45 47 47 48 48 49 49 51 52 52 53 54 55 55 55 56 De kaartweergave Kaartweergave oproepen Opbouw van kaartweergave Kaartweergave zonder navigatie Kaartweergave met navigatie Gedeeld beeldscherm met navigatie Navigatie met pijlen Kaartweergave bedienen Laatste aankondiging herhalen Volume van aankondigingen veranderen Kaart in-/uitzoomen Kaart verschuiven Opties voor de kaartweergave Navigatie afbreken Tussenstop invoeren/wissen. Gehele route weergeven Overzicht bestemmingen weergeven Bestemming overslaan Weergave omschakelen Zoompercentages en kaarthoek wijzigen Oriëntatie van de kaart (2D) wijzigen Actuele positie weergeven Bijzondere bestemming op de route TMC op de route Traject blokkeren Routeopties wijzigen 60 60 60 60 60 62 63 64 64 64 64 65 65 66 66 67 68 68 69 70 71 71 72 73 73 73 56 57 57 58 58 59 59 59 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 4 INHOUDSOPGAVE Instellingen Systeeminstellingen selecteren Het menu Systeeminstellingen Bediening Keuzemogelijkheden Menu instellingen sluiten De afzonderlijke menuopties Accu Dag-/nachtmodus Kalibrering Helderheid Taal Automatisch aan/uit Tonen Fabrieksinstellingen Informatie 74 74 74 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 78 78 Terminologie Trefworden Technische specificaties NORMEN EN RICHTLIJNEN EG-conformiteitsverklaring Afvoer van het apparaat Afvoer van de accu Informatieplicht conform het Besluit verwijdering batterijen Accu uitbouwen 79 80 82 83 83 84 85 85 85 De specificaties en gegevens in deze documentatie kunnen niet zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van HARMAN/BECKER Automotive Systems GmbH mag geen enkel onderdeel van deze documentatie voor ongeacht welk doel worden verveelvoudigd of overgedragen. [. . . ] U kunt het gekozen punt echter ook in de snelkoppeling opslaan (Opslaan) of de route naar de bijzondere bestemming laten weergeven (Route wrg. ). Coördinaten invoeren U kunt uw bestemming ook invoeren met geografische coördinaten. > Druk in de snelkoppeling op Bestemming invoeren. > Druk op het scherm licht op het gewenste punt. Opmerking: Door indrukken van de toets Terug n GPS kunt u weer uw huidige positie laten verschijnen. > Druk op de toets Details. > Druk in het navigatiemenu op de toets Geo-coördinaten invoeren. 1 2 3 Er verschijnt nu voorzover beschikbaar het adres van het gekozen punt. > Druk op de toets Start om de navigatie naar de gekozen bestemming meteen te starten. > Kies met behulp van de toets en 2 de betreffende waarde die u wilt wijzigen. > Kies met behulp van de beide toets en bij 1 de gewenste richting van de geografische lengte en breedte (oost/west resp. noord/zuid). GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE > Voer daarna de gewenste waarden met de toets en tot en met in. De volgende schrijfwijzen zijn mogelijk: · Graad Minuut Seconde Decimaalseconde, bijv. 42°52'46. 801" · Graad Minuut. Decimaalminuut, bijv. 48, 89277778 Aanwijzingen: · De ingevoerde coördinaten moeten overeenkomen met WGS84 (World Geodetic System 1984 ). · Door op de toets 3 wordt uw huidige geografische positie in de velden ingevoerd. Voor zover mogelijk verschijnt er een adres met de desbetreffende coördinaten. U kunt de bestemming op de kaart bekijken, de route naar de bestemming weergeven of de navigatie meteen starten. >>> >D > GB >F Route plannen Het menu Route plannen biedt de mogelijkheid individuele routes samen te stellen en te kiezen. Deze punten kunnen achter elkaar zonder invoer van verdere gegevens worden bereikt. Ook kunt u de ingevoerde bestemmingen optimaliseren en daardoor de volgorde wijzigen. > Druk in de snelkoppeling op Bestemming invoeren. Opmerking: Als er nog geen route is opgeslagen, is het routemenu leeg. Opgeslagen routes doorbladeren > Druk op de pijltoets en rechts om door de opgeslagen routes te bladeren. Opgeslagen routes bewerken U kunt aan een opgeslagen route nog meer etappes toevoegen, de naam van de route wijzigen of een route wissen. > Druk op de toets vóór de route die u wilt bewerken. >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 45 > Druk op de toets Route plannen. In het routemenu kunt u met de toets Nieuwe route maken een nieuwe route aanmaken. In de onderliggende lijst worden de tot nu tot opgeslagen routes weergegeven. >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 46 GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE U kunt nu door te drukken op Plaats toevoegen een etappe aan de route toevoegen. Na het indrukken van Route hernoemen kunt u een nieuwe naam aan de route toekennen. [. . . ] Dit toestel voldoet aan de op dit moment geldende Europese en geharmoniseerde nationale richtlijnen. Het kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het apparaat geldende specificaties m. b. t. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektrische/elektronische apparaten zo veel mogelijk worden voorkomen. NORMEN EN RICHTLIJNEN >>> >D > GB >F Z107/Z108/Z109 >I >E >P De door Luxemburg verleende EG-typegoedkeuring (E13) conform de Europese EMC-richtlijn inzake motorvoertuigen, zoals laatstelijk gewijzigd in ECE-R10, staat inbouw en gebruik in voertuigen (categorie L, M, N en O) toe. Z905 > NL > DK EG-conformiteitsverklaring Harman/Becker Automotive Systems GmbH verklaart dat Traffic Assist voldoet aan de fundamentele vereisten van de toepasselijke EG-richtlijnen en in het bijzonder aan de fundamentele vereisten en de andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Een uitgebreide EG-conformiteitsverklaring vindt u op de website http://www. mybecker. com bij het betreffende product onder 'Downloads'. >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 83 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 84 NORMEN EN RICHTLIJNEN Afvoer van het apparaat Informatie voor de klant m. b. t. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BECKER TRAFFIC ASSIST Z107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z107 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag