Gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z103 BROCHURE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z103. Wij hopen dat dit BECKER TRAFFIC ASSIST Z103 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BECKER TRAFFIC ASSIST Z103 te teleladen.


BECKER TRAFFIC ASSIST Z103 BROCHURE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3157 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BECKER TRAFFIC ASSIST Z103 OPERATION GUIDE (3135 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z103BROCHURE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningshandleiding Inhoudsopgave >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften De Traffic Assist Gebruik Navigatie 2 5 7 7 7 Overzicht Traffic Assist Algemene bediening Onderhoud en verzorging Accukwaliteit Displaykwaliteit Ingebruikname Voedingsspanning Voeding via accu's Aansluiten op de sigarettenaansteker Aansluiten op het stopcontact Stroomvoorziening tot stand brengen 12 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 Traffic Assist in-/uitschakelen Inschakelen Uitschakelen 21 21 22 Het touchscreen Bediening Kalibrering 22 23 23 De Traffic Assist uitpakken Levering controleren Levering Bij reclamaties Behandeling van de verpakking 7 7 8 8 8 De menu's Het hoofdmenu Invoeren met behulp van het invoermenu Tekens invoeren In de lijsten bladeren Speciale tekens en trema's Andere tekensets Cijfers invoeren Omschakeling hoofdletters/kleine letters Tekens wissen Spatie invoegen De Becker-toets 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 26 26 Beschrijving van het apparaat Traffic Assist - basisapparaat Kabel voor voedingsspanning via sigarettenaansteker Accu USB-verbindingskabel Apparaathouder Accessoires Voeding stopcontact Externe GPS-antenne Hoofdtelefoon 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 GPS-Antenne Apparaatantenne Externe antenne aansluiten 18 18 18 Geheugenkaart Geheugenkaart plaatsen De geheugenkaart verwijderen 19 19 19 Apparaathouder De apparaathouder aanbrengen Op de voorruit Apparaathouder verstellen Traffic Assist opstellen Traffic Assist afnemen 19 20 20 21 21 21 Content Manager Content Manager installeren Content Manager starten 27 27 28 Aanwijzingen ten aanzien van de documentatie Quick Start Guide Bedieningshandleiding 10 10 10 Bij storingen 29 Registratie Reparatie Emissie en afvoer 11 11 11 *Geldt enkel voor Traffic Assist Z 103 INHOUDSOPGAVE Gebruiksmodus Navigatie Wat is navigatie?Navigatie kiezen De snelkoppeling Snelkoppeling opvragen Het overzicht bestemmingen Gebruikte pictogrammen Snelkoppeling bedienen Met aanwezige bestemming starten In het bestemmingsgeheugen bladeren Bestemming weergeven of bewerken Huisadres Menu Bestemming invoeren oproepen >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 3 30 30 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 Het menu Bestemmingen invoeren Structuur van het menu Bestemming invoeren Adres invoeren POI selecteren Op kaart selecteren Geo-coördinaten invoeren Route plannen Bestemming invoeren Land kiezen Adres kiezen en routebegeleiding starten Bijzondere bestemmingen Bijzondere bestemming in de omgeving Bijzondere bestemming bij een adres 33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 39 40 41 Bijzondere bestemming in de omgeving van de bestemming Bijzondere bestemming rechtstreeks invoeren Bestemming vanuit de kaart selecteren Coördinaten invoeren Route plannen Nieuwe route aanmaken Route bewerken Route optimaliseren Navigatie-instellingen De toets Reisinfo De toets Routeopties De toets Afslaginfo De toets TMC* De toets Kaartinfo De toets Snelheidsinfo De toets Stem De toets Formaat De toets Volume De toets Tijd De toets Aankomst aankon. De toets Resetten 41 41 42 43 44 45 46 46 47 47 48 50 50 51 52 53 53 54 54 55 55 Rekening houden met berichten voor de routeberekening* Automatisch een nieuwe route berekenen* Handmatig een nieuwe route berekenen* 58 58 58 De kaartweergave Kaartweergave oproepen Opbouw van kaartweergave Kaartweergave zonder navigatie Kaartweergave met navigatie Navigatie met pijlen Kaartweergave bedienen Laatste aankondiging herhalen Volume van aankondigingen veranderen Kaart in-/uitzoomen Kaart verschuiven Opties voor de kaartweergave Navigatie afbreken Tussenstop invoeren/wissen. Gehele route weergeven Overzicht bestemmingen weergeven Tussen 2D-/3D-modus schakelen Zoompercentages en kaarthoek wijzigen Oriëntatie van de kaart (2D) wijzigen Actuele positie weergeven Bijzondere bestemming op de route TMC op de route* Traject blokkeren Routeopties wijzigen 58 58 59 59 59 60 61 61 61 62 62 62 63 63 64 65 66 66 67 68 68 69 70 70 Verkeersberichten via TMC* Weergave van TMC-berichten op de wegenkaart* TMC gebruiken* Melding lezen* Betreffende straat in de kaart weergeven* 55 56 56 57 57 *Geldt enkel voor Traffic Assist Z 103 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 4 INHOUDSOPGAVE Instellingen Systeeminstellingen selecteren Het menu Systeeminstellingen Bediening Keuzemogelijkheden Menu instellingen sluiten De afzonderlijke menuopties Accu Dag-/nachtmodus Kalibrering Taal Automatisch aan/uit Tonen Fabrieksinstellingen Informatie 71 71 71 71 71 71 72 72 72 73 73 74 74 74 75 Terminologie Trefworden Technische specificaties NORMEN EN RICHTLIJNEN EG-conformiteitsverklaring Afvoer van het apparaat Afvoer van de accu Informatieplicht conform het Besluit verwijdering batterijen Accu uitbouwen 76 77 80 81 81 82 83 83 83 De specificaties en gegevens in deze documentatie kunnen niet zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. [. . . ] 41 >H > SK >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 42 GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE > Druk op de toets . De Traffic Assist toont in een lijst alle bijzondere bestemmingen die met de ingevoerde naam overeenkomen in een lijst. > Selecteer de gewenste bestemming in de lijst. Bestemming vanuit de kaart selecteren U kunt een bestemming rechtstreeks in de kaartweergave selecteren. > Druk in de snelkoppeling op Bestemming invoeren. > Druk op het scherm licht op het gewenste punt. > Druk op de toets Start om de navigatie naar de bijzondere bestemming meteen te starten. U kunt de gekozen bijzondere bestemming echter ook op de kaart laten verschijnen (Op kaart), in de snelkoppeling opslaan (Opslaan) of de route naar de bijzondere bestemming laten weergeven (Route wrg. ). Opmerking: Door indrukken van de toets Terug n GPS kunt u weer uw huidige positie laten verschijnen. > Druk op de toets Details. Er verschijnt nu voorzover beschikbaar het adres van het gekozen punt. > Druk op de toets Start om de navigatie naar de gekozen bestemming meteen te starten. GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE U kunt ook in de omgeving van het gekozen punt met de toets POI's nabij naar bijzondere bestemmingen zoeken. U kunt het gekozen punt echter ook in de snelkoppeling opslaan (Opslaan) of de route naar de bijzondere bestemming laten weergeven (Route wrg. ). >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 43 Coördinaten invoeren U kunt uw bestemming ook invoeren met geografische coördinaten. > Druk in de snelkoppeling op Bestemming invoeren. > Voer daarna de gewenste waarden met de toets en tot en met in. De volgende schrijfwijzen zijn mogelijk: · Graad Minuut Seconde Decimaalseconde, bijv. 42°52'46. 801" · Graad Minuut. Decimaalminuut, bijv. 48, 89277778 Aanwijzingen: · De ingevoerde coördinaten moeten overeenkomen met WGS84 (World Geodetic System 1984 ). · Door op de toets 3 wordt uw huidige geografische positie in de velden ingevoerd. Voor zover mogelijk verschijnt er een adres met de desbetreffende coördinaten. U kunt de bestemming op de kaart bekijken, de route naar de bestemming weergeven of de navigatie meteen starten. > Druk in het navigatiemenu op de toets Geo-coördinaten invoeren. 1 2 3 > Kies met behulp van de toets en 2 de betreffende waarde die u wilt wijzigen. > Kies met behulp van de beide toets en bij 1 de gewenste richting van de geografische lengte en breedte (oost/west resp. noord/zuid). >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 44 GEBRUIKSMODUS NAVIGATIE Route plannen Het menu Route plannen biedt de mogelijkheid individuele routes samen te stellen en te kiezen. Deze punten kunnen achter elkaar zonder invoer van verdere gegevens worden bereikt. Ook kunt u de ingevoerde bestemmingen optimaliseren en daardoor de volgorde wijzigen. > Druk in de snelkoppeling op Bestemming invoeren. U kunt nu door te drukken op Plaats toevoegen een etappe aan de route toevoegen. [. . . ] Dit toestel voldoet aan de op dit moment geldende Europese en geharmoniseerde nationale richtlijnen. Het kenmerk biedt u de garantie, dat aan de voor het apparaat geldende specificaties m. b. t. Dat betekent, dat storingen bij andere elektrische/elektronische apparaten door uw radio, alsmede storende invloeden op uw radio door andere elektrische/elektronische apparaten zo veel mogelijk worden voorkomen. NORMEN EN RICHTLIJNEN >>> >D > GB Z103/Z102 >F >I >E >P De door Luxemburg verleende EG-typegoedkeuring (E13) conform de Europese EMC-richtlijn inzake motorvoertuigen, zoals laatstelijk gewijzigd in ECE-R10, staat inbouw en gebruik in voertuigen (categorie L, M, N en O) toe. Z905 > NL > DK EG-conformiteitsverklaring Harman/Becker Automotive Systems GmbH verklaart dat Traffic Assist voldoet aan de fundamentele vereisten van de toepasselijke EG-richtlijnen en in het bijzonder aan de fundamentele vereisten en de andere relevante voorschriften van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Een uitgebreide EG-conformiteitsverklaring vindt u op de website http://www. mybecker. com bij het betreffende product onder 'Downloads'. >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 81 >>> >D > GB >F >I >E >P > NL > DK >S >N > FIN > TR > GR > PL > CZ >H > SK 82 NORMEN EN RICHTLIJNEN Afvoer van het apparaat Informatie voor de klant m. b. t. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BECKER TRAFFIC ASSIST Z103

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BECKER TRAFFIC ASSIST Z103 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag